Zoek product of dienst:
Zoek bedrijf, organisatie of merk:
[map]

 

Gevonden: 22 resultaten

Op- en overslag van bedrijfsafval


Bedrijf & informatiePlaats

AEB Amsterdam

AEB Amsterdam is het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. Wij herwinnen uit verschillende afvalstromen grondstoffen en energie. Daarmee draagt AEB bij aan de reductie van CO? uitstoot, productie van duurzame energie en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Amsterdam

Afvalbeheer Noord-Groningen BV

Uithuizen

Afvalverwerking Stainkoeln b.v.

Storten, biomassa, compostering, grondreiniging, immobiliseren, tijdelijke opslag afvalstoffen, A, B, C-houtverwerking.

Groningen

Afvalzorg

Afvalzorg is gespecialiseerd in: eindverwerking, opslag en recycling van afvalstoffen en grondstromen. Tevens richten wij ons op het beheer, de nazorg en herinrichting van verontreinigde terreinen.

Assendelft

Attero BV

Attero, energiek met grondstoffen Attero richt zich op het maximaal terugwinnen, hergebruiken en nuttig toepassen van grondstoffen uit afval. Ruim zevenhonderd medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks ruim drie miljoen ton reststromen. Deze zijn afkomstig van enkele miljoenen burgers, en van bedrijven. Door innovatief te blijven denken en doen, wil Attero steeds méér uit reststromen halen. Wij zijn actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, en zijn marktleider in het mechanisch terugwinnen van onder andere kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval en de sortering ervan in herbruikbare deelstromen. Attero levert, eveneens als marktleider in de verwerking van gft, compost als cradle-to-cradle bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, en biobrandstoffen voor energiecentrales. Ook zijn we actief in grondreiniging, in puinrecycling, kunstgras- en textielrecycling en de recycling van bouw- en sloopafval. Attero is een van de grootste producenten van groen gas in Nederland; een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstof voor motorvoertuigen. Attero maakt het mogelijk om op afval te koken, te stoken en te rijden. Met afval als bron van energie produceren wij (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens. Onze afvalenergiecentrales voorzien tevens in de warmtebehoefte van naastgelegen industrie. De installaties produceren daarnaast gecertificeerde funderingsmaterialen voor de wegenbouw. Attero investeert in innovatieve projecten en processen om nog effectiever en efficiënter grondstoffen terug te winnen en verwerkingsprocessen te optimaliseren. Zo werken wij in samenwerking met waterschappen, provincies en wetenschappelijke instituten aan het direct toepassen van reststromen uit de waterzuiveringsindustrie of deze als grondstof in te zetten voor de productie van bioplastics. Attero wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en kiest bij de realisatie van zijn doelstellingen voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. Het bedrijf maakt werk van veiligheid, zowel voor zijn eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En uiteraard een betrouwbare en klantgerichte onderneming, met een interessant pakket milieudiensten voor die klanten die de verwerking van het afval van hun burgers en bedrijven aan ons toevertrouwen. - Verwerking brandbaar afval: locaties Wijster en Moerdijk (afvalenergiecentrales),Groningen. - Nascheiding kunststoffen: locaties Wijster, Groningen, Wilp - Verwerking organisch afval: locaties Maastricht, Venlo, Deurne, Moerdijk, Tilburg, Wijster, Groningen en Wilp. - Verwerking mineraal afval: locaties Landgraaf, Tilburg, Wijster, Montfort en Wilp. - Productie groen gas: locaties Wijster, Groningen, Tilburg - Verwerking kunststoffen en tapijt locatie Wilp - Verwerking textiel, tapijt e.d.: VAR/Frankenhuis Haaksbergen - Verwerking en sortering BSA, BA en GHA locatie Wilp - Productie brandstoffen en energieproducten: locaties Wijster en Groningen

Haelen

Baetsen Recycling bv

Beton- en puingranulaten, bouwstoffen sorteren van bouw- en sloopafval, recycling van hout.

Veldhoven

Cyclus NV

Cyclus is gespecialiseerd in het integraal beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Cyclus werkt in opdracht van gemeenten en bedrijven in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek aan een schone, hele en veilige leefomgeving voor ruim 380.000 inwoners.

Gouda

EEW Energy from Waste Delfzijl

EEW Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval en is marktleider op het gebied van afvalverbranding. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert zij verbrandingsinstallaties van hoog technologisch en milieubeschermend niveau. EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. exploiteert een installatie voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval tot energie in Delfzijl. Deze afvalenergiecentrale (AEC) garandeert de levering van duurzame energie, in de vorm van processtoom, in het industriegebied Oosterhorn te Delfzijl voor de lange termijn. In de twee verbrandingslijnen van de installatie kan maximaal 384.000 ton afval per jaar thermisch worden verwerkt. Er kan ruim 140 ton stoom per uur worden opgewekt. Door de inzet van stoom uit de AEC wordt er 80 miljoen m³ aardgas en 95000 ton CO2 bespaard. Met de ingebruikname van de installatie begin 2010 werden 50 nieuwe banen gecreëerd.

Delfzijl

Geesinknorba

De totaalleverancier van krachtige oplossingen voor uw afvaltransport. GeesinkNorba is gespecialiseerd in totaaloplossingen voor een breed spectrum aan wensen op het gebied van afvalinzameling- en transport. Onze hoogwaardige producten en diensten zijn gericht op effectieve afvalinzameling en -verdichting. Wij bieden een complete lijn afvalinzamelvoertuigen, zelfpersende containers en stationaire persen aan voor een groeiend pakket aan toepassingen.

Emmeloord

Heros Sluiskil B.V.

Heros is gespecialiseerd in de verwerking van AVI-bodemas, verbrandingsschroot en afvalwater. Tevens eigenaar en exploitant van Ecopark Terneuzen. Heros is leverancier van secundaire bouwstoffen, zoals AVI-bodemas, elostaal slak, Ecoslak. Granova® is een door Heros ontwikkelde en geproduceerde grindvervanger voor onder meer beton. Granova® is komo-gecertificeerd conform BRL-2507.

Sluiskil

Indaver Nederland B.V.

De dienstverlening aan de (groot)industrie wordt op Europees niveau gecoördineerd. De dienstverlening aan publieke organisaties daarentegen is nationaal georganiseerd. Indaver Nederland biedt geavanceerde en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van gemeenten. De organisatie is koploper op het gebied van compostering & vergisting van gft èn groenafval. Indaver helpt haar klanten onder andere met het sluiten van hun energie- en materiaalkringlopen. Dit is een interessante route waar we ook u graag bij helpen. In Nederland biedt Indaver een verscheidenheid aan diensten, zoals het inzamelen van huishoudelijk afval en beheer van milieustraten, composteren van GFT- en groenafval tot hoogwaardige compost, vergisten van organische afvalstromen, opwerken van groenafval en zeefoverloop tot biomassa, papierrecycling, thermische verwerking en afvalberging. Bezoekadres kantoor Dordrecht Indaver Nederland B.V. Moldiepweg 7 3313 LN Dordrecht Telefoon 078 - 630 67 11 Telefax 078 - 630 67 01

Nieuwdorp

Indaver nv

Met zo'n 1665 werknemers beheert Indaver zo'n 5 mio ton afvalstoffen per jaar. Daarmee is Indaver een belangrijke speler op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer in Europa. Al jaren achtereen wordt een gestage, gezonde groei gerealiseerd, waardoor continuïteit gewaarborgd is. Zo is in 2013 de groeicurve doorgetrokken naar een omzet van 526 mio €. Dankzij de steun van onze aandeelhouders krijgen we alle kansen om door te groeien tot de top van de Europese milieusector. Indaver wordt in staat gesteld om authentieke keuzes te maken, gericht op excellente dienstverlening en focus op duurzame, haalbare oplossingen. Dit vindt u terug in onze succesvolle partnership modellen: Total Waste Management (TWM) voor grootindustrie en Public waste PartnershipS (PwPS) voor openbare overheid. Eigen state-of-the-art verwerkingsinstallaties in Nederland, België, Duitsland en Ierland, gecombineerd met een gecertificeerd netwerk van derden zorgen voor veilige en gegarandeerde recycling- en/of verwerkingsoplossingen tegen marktconforme tarieven. Efficiënte e-services bieden maximale controle en transparantie en leveren u bovendien een forse tijdsbesparing op. Dedicated teams, korte communicatielijnen en vaste aanspreekpunten maken dat Indaver snel kan reageren op uw vragen en wensen. Maar het belangrijkste van alles is dat wij onze kennis en ervaring op het gebied van markt, technologie en services proactief inzetten voor steeds betere oplossingen die uw doelstellingen helpen realiseren. Dit geldt zowel voor onze publieke als voor onze industriële relaties. We geloven in een lange-termijn relatie waarbij vertrouwen en respect voor elkaar voorop staan. Voor totale ontzorging bent u bij ons aan het juiste adres.

- Beveren

Omega Containertransport Den Haag BV

's-Gravenhage

Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)

Afvalsturing Friesland NV en de NV Fryslân Miljeu (handelend onder de naam Omrin) zijn in Noord Nederland actief in de gehele keten van afvalstoffenmanagement. Dat wil zeggen van het inzamelen van huishoudelijk, bouw-, sloop- en bedrijfsafval en het reinigen van openbare ruimtes tot en met het recyclen van afval tot grondstoffen voor diverse productieprocessen en het opwekken van energie door het verbranden van niet recyclebaar afval. Deze bedrijven hebben tot doel afval op een professionele, innovatieve en duurzame manier in te zamelen, te bewerken en te verwerken. Bij deze activiteiten moet een gezonde en veilige werk- en leefomgeving gewaarborgd blijven. Bij Afvalsturing Friesland NV, de NV Fryslân Miljeu en hun diverse dochters werken circa 450 mensen. De aandelen zijn in handen van de Friese gemeenten.

Leeuwarden

Overslagbedrijf Moerdijk

Moerdijk

PARO BV

PARO BV is een landelijk onafhankelijk opererende specialist voor (semi) overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van afvalinzameling - afvalverwerking - recycling - secundaire bouwstoffen - productie en containerservice. Amsterdam: Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam 020-3344322

Amsterdam

Pon Equipment BV

Pon Equipment B.V. is sinds 1 juli 2006 importeur voor Komptech shredders, chippers, windshifters, recyclingmachines, zeefinstallaties, trommelzeefmachines, sterrenzeefmachines, sorteerinstallaties en omzetters in de Benelux. En sinds 2012 het dealerschap van Günther. Pon Equipment heeft het Komptech dealerschap overgenomen van Geveke Special Products, dat al jaren bekend staat als specialist in waste- en recyclingtechniek. Komptech is Europees marktleider in zowel stationaire als mobiele installaties voor mechanische en biologische afvalverwerking en compostering zoals shredderen, windshiften, zeven, chippen en verkleinen. Alle activiteiten zijn ondergebracht bij Pon Equipment. Naast Komptech is Pon Equipment ook importeur en dealer van Caterpillar machines en Günther afval- en recyclingmachines.

Almere

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en dragen we zorg voor preventie, inzameling, op- en overslag en vervolgens hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen. Wij doen dat voor circa 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties. Bij SUEZ in Nederland werken ruim 2000 medewerkers. Wereldwijd werken er 85.000 medewerkers bij SUEZ die 70 landen over vijf continenten van diensten voorzien.

Arnhem

Twence B.V.

De activiteiten van Twence zijn onderverdeeld in: Recyclen: gft- en groenafval, grond, hout, oud papier, glas; Scheiden: bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval, grond, slib en veegzand (incl. asbesthoudende stromen); Verbranden: huishoudelijk afval, bedrijfsafval, biomassa; Storten: integraal afval, asbest, C3 en C2 afval.

Hengelo

Van Happen Containers

Van Happen Containers bestaat ruim 75 jaar en is een sterke speler op het gebied van: - duurzame, effectieve en efficiënte afvalinzameling - containerverhuur in de vorm van opslagcontainers en units voor (tijdelijke) huisvesting - diverse transportoplossingen. Van Happen Containers is een groeiende organisatie met ruim 240 gemotiveerde mensen en beschikt over een schoon, modern en uitgebreid wagenpark van circa 135 vrachtwagens. Van Happen Containers heeft naast haar hoofdvestiging in Eindhoven diverse vestigingen en transportlocaties verspreid in Nederland. Naast groei en profit behoren duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot de speerpunten van Van Happen Containers. En richt haar ondernemingsactiviteiten op de drie dimensies People, Planet en Profit. Betrokken medewerkers, verantwoorde milieuprestaties en continu waarde creëren voor de onderneming en de maatschappij. Dit zijn thema's die de continuïteit van de onderneming bepalen. Van Happen Containers vindt het belangrijk om haar hoge standaarden te handhaven, zowel intern als extern. Om dit te waarborgen zijn is Van Happen Containers gecertificeerd op Kwaliteit, Milieu, Veiligheid en MVO.

Eindhoven

Van Vliet Groep Milieu-dienstverleners

Van Vliet Groep heeft aandacht voor afval. Van Vliet Groep is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afval. Vanuit het hart van Nederland zamelen wij alle soorten afval in. We doen dat met modern materieel, gemotiveerde medewerkers en volgens de huidige regelgeving, maar vooral zoals u dat wilt. Uitgangspunt voor de dienstverlening is steeds onze klant. Aandacht voor afval krijgt zo een andere betekenis. De logistieke keten van het ontstaan, verzamelen, ophalen en bewerken van afvalstoffen wordt integraal bekeken. U merkt dat wij vaak verrassende en op maat gesneden pragmatische oplossingen voor uw situatie hebben. En omdat we alles zelf uitvoeren zijn en blijven we betrokken bij wat er bij u speelt. Ontdek zelf wat Van Vliet Groep voor u kan betekenen. Vestiging Nieuwegein, Grote Wade 45 Vestiging Mijdrecht, Groot Mijdrechtstraat 31-35

Nieuwegein

VAR B.V.

Bedrijfsprofiel VAR VAR in Wilp-Achterhoek (bij Apeldoorn) biedt een compleet pakket afvalverwerkingsdiensten. VAR verwerkt afval voor een groot aantal regionale en landelijke afvalinzamelaars en -producenten. Een bijzondere rol binnen de VAR-organisatie is weggelegd voor de divisie Engineering die zich bezighoudt met onderzoek naar en begeleiding van recyclingprojecten en advisering op het gebied van afvalverwerking. VAR Engineering is zowel in Nederland als in het buitenland actief. VAR maakt onderdeel uit van Attero. Bezoekadres Sluinerweg 12 7384 SC Wilp

Twello
Bedrijf & informatiePlaats