Zoek product of dienst:
Zoek bedrijf, organisatie of merk:
[map]

 

Gevonden: 29 resultaten

Op- en overslag van bedrijfsafval


Bedrijf & informatiePlaats

Afval Energie Bedrijf

Het Afval Energie Bedrijf zet afval om in duurzame energie en hoogwaardige bouwstoffen. Daarnaast is het bedrijf inzamelaar, bewerker en verwerker van gevaarlijke afvalstoffen.

Amsterdam

Afvalbeheer Noord-Groningen BV

Uithuizen

Afvalverwerking Stainkoeln b.v.

Storten, biomassa, compostering, grondreiniging, immobiliseren, tijdelijke opslag afvalstoffen, A, B, C-houtverwerking.

Groningen

Afvalzorg

Afvalzorg is gespecialiseerd in: eindverwerking, opslag en recycling van afvalstoffen en grondstromen. Tevens richten wij ons op het beheer, de nazorg en herinrichting van verontreinigde terreinen.

Assendelft

Attero BV

Attero, energiek met milieu Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Ruim achthonderd medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks zo'n 3,4 miljoen ton afval. Dat is afkomstig van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens, ofwel ruim 6 miljoen mensen, en van bedrijven. Door innovatief te blijven denken en doen, wil het bedrijf steeds méér uit reststromen halen. Attero is actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, in grondreiniging en in bodemsanering. Herbruikbare materialen die uit het afval worden teruggewonnen, vormen nieuwe grondstoffen voor de industrie. Attero levert, als marktleider in de verwerking van gft, compost als cradle-to-cradle bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, en biobrandstoffen voor energiecentrales. Attero is er trots op een van de grootste producenten van groen gas in Nederland te zijn; een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstof voor motorvoertuigen. Attero maakt het mogelijk om op afval te koken, te stoken en te rijden. Met afval als bron van energie produceert het bedrijf ook (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens. Zijn afvalenergiecentrales voorzien tevens in de warmtebehoefte van industrie in de buurt. De installaties produceren daarnaast gecertificeerde funderingsmaterialen voor de wegenbouw. Attero wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en kiest bij de realisatie van zijn doelstellingen uitdrukkelijk voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. Het bedrijf maakt werk van veiligheid, zowel voor zijn eigen medewerkers als voor derden. Attero spant zich in om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En uiteraard een betrouwbare en klantgerichte onderneming, met een interessant pakket milieudiensten voor de klanten die de verwerking van het afval van hun burgers en bedrijven aan Attero toevertrouwen. - Verwerking brandbaar afval: locaties Wijster en Moerdijk (afvalenergiecentrales), Groningen. - Nascheiding kunststoffen: locaties Wijster, Groningen, Wilp en Spijk. - Verwerking organisch afval: locaties Maastricht, Venlo, Deurne, Moerdijk, Tilburg, Wijster, Groningen en Wilp. - Verwerking mineraal afval: locaties Landgraaf, Tilburg, Wijster, Montfort en Wilp. - Productie groen gas locaties Wijster, Groningen, Tilburg en Nuenen - Verwerking kunststoffen en tapijt locatie: Wilp (VAR) - Verwerking textiel, tapijt e.d. VAR/Frankenhuis, Haaksbergen - Verwerking en sortering BSA, BA en GHA locatie: Wilp (VAR) - Productie brandstoffen en energieproducten locaties: Spijk (VAR), Wijster en Groningen

Haelen

Baetsen Recycling bv

Beton- en puingranulaten, bouwstoffen sorteren van kunststoffen en bouw- en sloopafval, recycling van hout en pvc.

Son

Bowie Recycling B.V.

Bowie Recycling is een familiebedrijf dat in Nederland een vooraanstaande positie inneemt op het gebied van de recycling van puin, houtafval en bouw- en sloopafval tot waardevolle secundaire bouw- en brandstoffen. Bowie Recycling beschikt over een groot locatienetwerk, waardoor wij u zo goed en snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Bij al onze activiteiten krijgen duurzaamheid en MVO ruimschoots aandacht. Door recycling van afvalstromen wordt bespaard op schaarse grondstoffen. Al onze producten en diensten voldoen aan de hoge eisen die verbonden zijn aan de certificaten die van toepassing zijn op onze activiteiten.

Mill

Cyclus NV

Cyclus is gespecialiseerd in het integraal beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Cyclus werkt in opdracht van gemeenten en bedrijven in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek aan een schone, hele en veilige leefomgeving voor ruim 380.000 inwoners.

Gouda

Duurzaam Afvalbeheer Zeeland B.V.

Recycling van papier/karton/bigbags/plastic. Ompakken van catalyst. Verkleinen van kunststofverpakkingen. Zeven en ontstoffen van granulaten en korrelvormige producten. Overslag vanuit vaten en bigbags naar bulk.

Sas van Gent

EEW Energy from Waste Delfzijl

E.ON Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval en is marktleider op het gebied van afvalverbranding. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert zij verbrandingsinstallaties van hoog technologisch en milieubeschermend niveau. E.ON Energy from Waste Delfzijl B.V. exploiteert een installatie voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval tot energie in Delfzijl. Deze afvalenergiecentrale (AEC) garandeert de levering van duurzame energie, in de vorm van processtoom, in het industriegebied Oosterhorn te Delfzijl voor de lange termijn. In de twee verbrandingslijnen van de installatie kan maximaal 275.000 ton afval per jaar thermisch worden verwerkt. Er kan ruim 140 ton stoom per uur worden opgewekt. Door de inzet van stoom uit de AEC wordt er 80 miljoen m³ aardgas en 95000 ton CO2 bespaard. Met de ingebruikname van de installatie begin 2010 werden 50 nieuwe banen gecreëerd.

Delfzijl

Geesinknorba

De totaalleverancier van krachtige oplossingen voor uw afvaltransport. GeesinkNorba is gespecialiseerd in totaaloplossingen voor een breed spectrum aan wensen op het gebied van afvalinzameling- en transport. Onze hoogwaardige producten en diensten zijn gericht op effectieve afvalinzameling en -verdichting. Wij bieden een complete lijn afvalinzamelvoertuigen, zelfpersende containers en stationaire persen aan voor een groeiend pakket aan toepassingen.

Emmeloord

Gemeente Weert

Weert

Heros Sluiskil B.V.

Heros is gespecialiseerd in de verwerking van AVI-bodemassen, verbrandingsschroot en afvalwater. Tevens eigenaar van Ecopark Terneuzen. Heros is leverancier van secundaire bouwstoffen, zoals AVI-bodemas, elostaal slag, Ecoslak. Granova is een door Heros ontwikkelde en geproduceerde grindvervanger voor onder meer beton.

Sluiskil

Indaver Nederland B.V.

De dienstverlening aan de (groot)industrie wordt op Europees niveau gecoördineerd. De dienstverlening aan publieke organisaties daarentegen is nationaal georganiseerd. Indaver Nederland biedt geavanceerde en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van gemeenten. De organisatie is koploper op het gebied van compostering & vergisting van gft èn groenafval. Indaver helpt haar klanten onder andere met het sluiten van hun energie- en materiaalkringlopen. Dit is een interessante route waar we ook u graag bij helpen. In Nederland biedt Indaver een verscheidenheid aan diensten, zoals het inzamelen van huishoudelijk afval en beheer van milieustraten, composteren van GFT- en groenafval tot hoogwaardige compost, vergisten van organische afvalstromen, opwerken van groenafval en zeefoverloop tot biomassa, papierrecycling, thermische verwerking en afvalberging. Bezoekadres kantoor Dordrecht Indaver Nederland B.V. Moldiepweg 7 3313 LN Dordrecht Telefoon 078 - 630 67 11 Telefax 078 - 630 67 01

Nieuwdorp

Indaver nv

Met zo'n 1700 werknemers beheert Indaver zo'n 5 mio ton afvalstoffen per jaar. Daarmee is Indaver een belangrijke speler op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer in Europa. Al jaren achtereen wordt een gestage, gezonde groei gerealiseerd, waardoor continuïteit gewaarborgd is. Zo is in 2012 de groeicurve doorgetrokken naar een omzet van 527 mio €. Dankzij de steun van onze aandeelhouders krijgen we alle kansen om door te groeien tot de top van de Europese milieusector. Indaver wordt in staat gesteld om authentieke keuzes te maken, gericht op excellente dienstverlening en focus op duurzame, haalbare oplossingen. Dit vindt u terug in onze succesvolle partnership modellen: Total Waste Management (TWM) voor grootindustrie en Public waste PartnershipS (PwPS) voor openbare overheid. Eigen state-of-the-art verwerkingsinstallaties in Nederland, België, Duitsland en Ierland, gecombineerd met een gecertificeerd netwerk van derden zorgen voor veilige en gegarandeerde recycling- en/of verwerkingsoplossingen tegen marktconforme tarieven. Efficiënte e-services bieden maximale controle en transparantie en leveren u bovendien een forse tijdsbesparing op. Dedicated teams, korte communicatielijnen en vaste aanspreekpunten maken dat Indaver snel kan reageren op uw vragen en wensen. Maar het belangrijkste van alles is dat wij onze kennis en ervaring op het gebied van markt, technologie en services proactief inzetten voor steeds betere oplossingen die uw doelstellingen helpen realiseren. Dit geldt zowel voor onze publieke als voor onze industriële relaties. We geloven in een lange-termijn relatie waarbij vertrouwen en respect voor elkaar voorop staan. Voor totale ontzorging bent u bij ons aan het juiste adres.

- Beveren

Methorst Milieu B.V.

Afvalcontainers, Recycling, Sloopwerken, Saneringen, Bouwstoffen

Scherpenzeel

Milieu Service Zuid BV

Maasbracht

Omega Containertransport Den Haag BV

's-Gravenhage

Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)

Afvalsturing Friesland NV en de NV Fryslân Miljeu (handelend onder de naam Omrin) zijn in Noord Nederland actief in de gehele keten van afvalstoffenmanagement. Dat wil zeggen van het inzamelen van huishoudelijk, bouw-, sloop- en bedrijfsafval en het reinigen van openbare ruimtes tot en met het recyclen van afval tot grondstoffen voor diverse productieprocessen en het opwekken van energie door het verbranden van niet recyclebaar afval. Deze bedrijven hebben tot doel afval op een professionele, innovatieve en duurzame manier in te zamelen, te bewerken en te verwerken. Bij deze activiteiten moet een gezonde en veilige werk- en leefomgeving gewaarborgd blijven. Bij Afvalsturing Friesland NV, de NV Fryslân Miljeu en hun diverse dochters werken circa 450 mensen. De aandelen zijn in handen van de Friese gemeenten.

Leeuwarden

Oranjewoud

Van de op- en overslag van afvalgrondstoffen tot de inname van kringloopgoederen en klein chemisch afval: milieustraten en gemeentewerven spelen een belangrijke rol bij het inzamelen en hergebruik van afval. Bij de ontwikkeling van deze voorzieningen krijgt u te maken met een breed scala aan (milieu)thema's. Daarnaast zijn routing, ruimtelijke inpassing en bereikbaarheid belangrijk voor het goed functioneren van de voorziening. Van locatiestudies tot ontwerp, van realisatie tot en met beheer; Oranjewoud biedt brede ondersteuning bij de ontwikkeling van milieustraten en gemeentewerven. Advies- en Ingenieurs Oranjewoud heeft vestigingen in het hele land.

Heerenveen

Overslagbedrijf Moerdijk

Moerdijk

PARO BV

PARO BV met vestigingen in Nunspeet en Amsterdam, is een landelijk onafhankelijk opererende specialist voor (semi) overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van afvalinzameling - afvalverwerking - recycling - secundaire bouwstoffen - productie en containerservice. Nunspeet: Industrieweg 65/65a 8071 CS Nunspeet Tel: 0341-262244

Amsterdam

Pon Equipment BV

Pon Equipment B.V. is sinds 1 juli 2006 importeur voor Komptech shredders, chippers, windshifters, recyclingmachines, zeefinstallaties, trommelzeefmachines, sterrenzeefmachines, sorteerinstallaties en omzetters in de Benelux. En sinds 2012 het dealerschap van Günther. Pon Equipment heeft het Komptech dealerschap overgenomen van Geveke Special Products, dat al jaren bekend staat als specialist in waste- en recyclingtechniek. Komptech is Europees marktleider in zowel stationaire als mobiele installaties voor mechanische en biologische afvalverwerking en compostering zoals shredderen, windshiften, zeven, chippen en verkleinen. Alle activiteiten zijn ondergebracht bij Pon Equipment. Naast Komptech is Pon Equipment ook importeur en dealer van Caterpillar machines en Günther afval- en recyclingmachines.

Almere

SITA Nederland

SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. Het verzorgt de inzameling, recycling en (energetische) verwerking van diverse soorten afval. Enkele voorbeelden hiervan zijn huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, glas, papier en karton. Ook houdt SITA zich bezig met specifiek ziekenhuisafval, gevaarlijk afval en de vernietiging van vertrouwelijke informatiedragers. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en -onderhoud. Afval door SITA ingezameld wordt zoveel mogelijk hergebruikt en anders nuttig toegepast; duurzaamheid is gegarandeerd. SITA is landelijk actief en heeft klanten in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.

Arnhem

Twence B.V.

De activiteiten van Twence zijn onderverdeeld in: Recyclen: gft- en groenafval, grond, hout, oud papier, glas; Scheiden: bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval, grond, slib en veegzand (incl. asbesthoudende stromen); Verbranden: huishoudelijk afval, bedrijfsafval, biomassa; Storten: integraal afval, asbest, C3 en C2 afval.

Hengelo

Union Milieu B.V.

Afvalverwerking, afvaltransport, sloopwerken.

Amsterdam

Van Happen Containers

M. van Happen Transport bv lost al uw afval- en ruimteproblemen op: - Gescheiden afvalinzameling op bouwplaatsen middels containers van 2,5 tot 30 m³. - Gescheiden afvalinzameling bij bedrijven middels boven- en ondergrondse containers. - Bovengrondse afvalinzameling met rolcontainers variërend van 240 liter t/m 5000 liter. - Ondergrondse afvalinzameling middels gedeeltelijk ondergrondse of volledig ondergrondse containers, eventueel met elektronische toegangverschaffing. - Ruimteproblemen lossen wij op door het ter beschikking stellen van opslag- en kantoorcontainers, schaftcontainers en sanitaircontainers.

Eindhoven

Van Vliet Groep Milieu-dienstverleners

Van Vliet Groep heeft aandacht voor afval. Van Vliet Groep is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afval. Vanuit het hart van Nederland zamelen wij alle soorten afval in. We doen dat met modern materieel, gemotiveerde medewerkers en volgens de huidige regelgeving, maar vooral zoals u dat wilt. Uitgangspunt voor de dienstverlening is steeds onze klant. Aandacht voor afval krijgt zo een andere betekenis. De logistieke keten van het ontstaan, verzamelen, ophalen en bewerken van afvalstoffen wordt integraal bekeken. U merkt dat wij vaak verrassende en op maat gesneden pragmatische oplossingen voor uw situatie hebben. En omdat we alles zelf uitvoeren zijn en blijven we betrokken bij wat er bij u speelt. Ontdek zelf wat Van Vliet Groep voor u kan betekenen. Vestiging Nieuwegein, Grote Wade 45 Vestiging Mijdrecht, Groot Mijdrechtstraat 31-35

Nieuwegein

VAR B.V.

Bedrijfsprofiel VAR VAR in Wilp-Achterhoek (bij Apeldoorn) biedt een compleet pakket afvalverwerkingsdiensten. VAR verwerkt afval voor een groot aantal regionale en landelijke afvalinzamelaars en -producenten. Een bijzondere rol binnen de VAR-organisatie is weggelegd voor de divisie Engineering die zich bezighoudt met onderzoek naar en begeleiding van recyclingprojecten en advisering op het gebied van afvalverwerking. VAR Engineering is zowel in Nederland als in het buitenland actief. VAR maakt onderdeel uit van Attero. Bezoekadres Sluinerweg 12 7384 SC Wilp

Twello
Bedrijf & informatiePlaats