[map]

 

Gevonden: 24 resultaten

Op- en overslag van bedrijfsafval


Bedrijf & informatiePlaats

AEB Amsterdam

Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraagstukken op. Wij werken hierin samen met onze partners. Op een schone en verantwoorde manier halen we zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit verschillende afvalstromen. De warmte die bij verbranding van het resterende afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen.

Amsterdam

Afvalbeheer Noord-Groningen BV

Uithuizen

Afvalverwerking Stainkoeln b.v.

Storten, biomassa, compostering, grondreiniging, immobiliseren, tijdelijke opslag afvalstoffen, A, B, C-houtverwerking.

Groningen

Afvalzorg

Afvalzorg is gespecialiseerd in: storten, opslag en recycling van afvalstoffen en grondstromen. Tevens richten wij ons op het beheer, de nazorg en herinrichting van verontreinigde terreinen.

Assendelft

Antea Group

Een duurzame samenleving waarin grondstoffen worden ingezameld, daar staan wij voor; van beleidskeuzes tot de realisatie en monitoring. We bieden u inzicht door financiële doorrekeningen van de consequenties en haalbaarheid, toetsen uw plannen, ondersteunen de uitrol door passende locatiekeuzes en routing en we begeleiden uw trajecten met onze software. Zowel complete milieustraten, specifieke voorzieningen voorop- en overslag van afvalstromen als gemeentebrede locatiestudies voor uw inzamelstructuren, waarbij we tevens de communicatie, participatie en contractvorming voor u verzorgen. Antea Group biedt met ervaren adviseurs brede ondersteuning voor uw vraagstuk en heeft altijd een vestiging dichtbij.

Heerenveen

Attero BV

Attero richt zich op het maximaal terugwinnen, hergebruiken en nuttig toepassen van grondstoffen uit afval. Ruim zevenhonderdvijfig medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks ruim drie miljoen ton reststromen. Deze zijn afkomstig van enkele miljoenen burgers uit binnen- en buitenland en van bedrijven. Binnen Attero werken wij voortdurend aan het verbeteren en vernieuwen van onze verwerkings- en recyclingprocessen. Op deze manier winnen we steeds meer grondstoffen en energie terug en leveren zo een bijdrage aan de verduurzaming van onze economie. Wij zijn actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, en zijn marktleider in het mechanisch terugwinnen van onder andere kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval en de sortering ervan in herbruikbare monostromen. Attero levert, eveneens als marktleider in de verwerking van gft, compost als cradle-to-cradle bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw en de potgrondsector, en biobrandstoffen voor energiecentrales. Ook zijn we actief in grondreiniging, puinrecycling en de recycling van bouw- en sloopafval. Attero is een van de grootste producenten van groen gas in Nederland; een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstof voor motorvoertuigen. Attero maakt het mogelijk om op afval te koken, huizen te verwarmen en te rijden. Met afval als bron van energie produceren wij (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens. Onze afvalenergiecentrales voorzien tevens in de warmtebehoefte van naastgelegen industrie. De installaties produceren ook gecertificeerde funderingsmaterialen voor de wegenbouw. Attero investeert in innovatieve projecten en processen om nog effectiever en efficiënter grondstoffen terug te winnen en verwerkingsprocessen te optimaliseren. Zo werken wij samen met waterschappen, provincies, bedrijven en wetenschappelijke instituten. Attero onderneemt maatschappelijk verantwoord binnen economische randvoorwaarden en kiest bij de realisatie van zijn doelstellingen voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. Het bedrijf maakt werk van veiligheid, zowel voor zijn eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een betrouwbare en klantgerichte onderneming te zijn, met een interessant pakket milieudiensten voor die klanten die de verwerking van het afval van hun burgers en bedrijven aan ons toevertrouwen. - Verwerking brandbaar afval: locaties Wijster en Moerdijk (afvalenergiecentrales),Groningen. - Nascheiding kunststoffen: locaties Wijster en Groningen - Verwerking organisch afval: locaties Maastricht, Venlo, Deurne, Moerdijk, Tilburg, Wijster en Wilp. - Storten afval: locaties Wijster, Wilp, Tilburg en Landgraaf. - Grondreiniging en grondbank locaties Wijster, Wilp, Tilburg en Landgraaf - Puinrecycling locaties Wijster, Wilp, Tilburg, Venlo, Montfort en Landgraaf - Productie groen gas: locaties Wijster, Groningen, Tilburg - Verwerking en sortering BSA, locatie Wilp - Productie brandstoffen en energieproducten: locaties Wijster en Groningen - Biomassaenergiecentrale locatie Odiliapeel

Haelen

Baetsen Recycling bv

Beton- en puingranulaten, bouwstoffen sorteren van bouw- en sloopafval, recycling van hout.

Veldhoven

CentralNed BV

Het OAT-systeem is een volautomatisch Ondergronds Afval Transportsysteem. OAT is een duurzame manier van afvalinzameling, die bijdraagt aan een schone en veilige leefomgeving. OAT is duurzaam - zorgt voor CO2 reductie in gebied - afvalscheiding aan de bron - vermindert vervoer - verhoogt veiligheid en hygiëne CentralNed biedt u een totaalconcept voor het afvoeren van huishoudelijk en bedrijfsafval. CentralNed heeft een eigen engineersbureau, legt het systeem aan, heeft een beheer- en onderhoudsafdeling en verzorgt desgewenst de exploitatie, kortom een Turn Key op maat!

Hoofddorp

Cyclus NV

Cyclus is gespecialiseerd in het integraal beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Cyclus werkt in opdracht van gemeenten en bedrijven in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek aan een schone, hele en veilige leefomgeving voor ruim 380.000 inwoners.

Gouda

Duurzaam Afvalbeheer Zeeland B.V.

Recycling van papier/karton/bigbags/plastic. Ompakken van catalyst. Verkleinen van kunststofverpakkingen. Zeven en ontstoffen van granulaten en korrelvormige producten. Overslag vanuit vaten en bigbags naar bulk.

Sas van Gent

EEW Energy from Waste Delfzijl

EEW Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval en is marktleider op het gebied van afvalverbranding. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert zij verbrandingsinstallaties van hoog technologisch en milieubeschermend niveau. EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. exploiteert een installatie voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval tot energie in Delfzijl. Deze afvalenergiecentrale (AEC) garandeert de levering van duurzame energie, in de vorm van processtoom, in het industriegebied Oosterhorn te Delfzijl voor de lange termijn. In de twee verbrandingslijnen van de installatie kan maximaal 384.000 ton afval per jaar thermisch worden verwerkt. Er kan ruim 140 ton stoom per uur worden opgewekt. Door de inzet van stoom uit de AEC wordt er 80 miljoen m³ aardgas en 95000 ton CO2 bespaard. Met de ingebruikname van de installatie begin 2010 werden 50 nieuwe banen gecreëerd.

Delfzijl

Geesinknorba

De totaalleverancier van oplossingen voor uw afvaltransport. GeesinkNorba is gespecialiseerd in totaaloplossingen voor een breed spectrum aan wensen op het gebied van afvalinzameling- en transport. Onze hoogwaardige producten en diensten zijn gericht op effectieve afvalinzameling en -verdichting. Wij bieden een complete lijn afvalinzamelvoertuigen, zelfpersende containers en stationaire persen aan voor een groeiend pakket aan toepassingen.

Emmeloord

Heros Sluiskil B.V.

Heros is gespecialiseerd in de verwerking van AEC-bodemas, verbrandingsschroot en afvalwater. Tevens eigenaar en exploitant van Ecopark Terneuzen. Heros is leverancier van secundaire bouwstoffen, zoals AEC-bodemas, Elo-staalslak, Ecoslak (=ld-staalslak). Granova® is een door Heros ontwikkelde en geproduceerde grindvervanger voor onder meer beton. Granova® is komo-gecertificeerd conform BRL-2507.

Sluiskil

Indaver Nederland B.V.

De dienstverlening aan de (groot)industrie wordt op Europees niveau gecoördineerd. De dienstverlening aan publieke organisaties daarentegen is nationaal georganiseerd. Indaver Nederland biedt geavanceerde en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van gemeenten. De organisatie is koploper op het gebied van compostering & vergisting van gft én groenafval. Indaver helpt haar klanten onder andere met het sluiten van hun energie- en materiaalkringlopen. Dit is een interessante route waar we ook u graag bij helpen. In Nederland biedt Indaver een verscheidenheid aan diensten, zoals het composteren van GFT- en groenafval tot hoogwaardige compost, het produceren van groen gas en vloeibare CO2 door organische afvalstromen te vergisten, het opwerken van groenafval en zeefoverloop tot biomassa, papierrecycling, thermische verwerking en afvalberging. Bezoekadres kantoor Dordrecht Indaver Nederland B.V. Moldiepweg 7 3313 LN Dordrecht Telefoon 078 - 630 67 11 Telefax 078 - 630 67 01

Nieuwdorp

Indaver nv

Met zo'n 1600 werknemers beheert Indaver zo'n 5 mio ton afvalstoffen per jaar. Daarmee is Indaver een belangrijke speler op het gebied van duurzaam afval- en materialenbeheer in Europa. Al jaren achtereen wordt een gestage, gezonde groei gerealiseerd, waardoor continuïteit gewaarborgd is. Zo is in 2015 de groeicurve doorgetrokken naar een omzet van mio €. Dankzij de steun van onze nieuwe aandeelhouder krijgen we alle kansen om door te groeien tot de top van de Europese milieusector. Indaver wordt in staat gesteld om authentieke keuzes te maken, gericht op excellente dienstverlening en focus op duurzame, haalbare oplossingen. Dit vindt u terug in onze succesvolle partnership modellen: Total Waste Management (TWM) voor grootindustrie en Public waste PartnershipS (PwPS) voor openbare overheid. Eigen state-of-the-art verwerkingsinstallaties in Nederland, België, Duitsland en Ierland, gecombineerd met een gecertificeerd netwerk van derden zorgen voor veilige en gegarandeerde recycling- en/of verwerkingsoplossingen tegen marktconforme tarieven. Efficiënte e-services bieden maximale controle en transparantie en leveren u bovendien een forse tijdsbesparing op. Dedicated teams, korte communicatielijnen en vaste aanspreekpunten maken de samenwerking prettig en effectief. Maar het belangrijkste van alles is dat wij onze kennis en ervaring op het gebied van afvalstromen, technologie en marktproactief inzetten voor steeds betere oplossingen die uw doelstellingen helpen realiseren. Dit geldt zowel voor onze publieke als voor onze industriële relaties. We geloven in een lange-termijn relatie waarbij vertrouwen en respect voor elkaar voorop staan. Voor duurzaam en veilig afvalbeheer op maat bent u bij ons aan het juiste adres.

- Beveren

Omega Containertransport Den Haag BV

's-Gravenhage

Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. De aandelen van deze overheidsbedrijven zijn in handen van diverse gemeenten. Omrin is in Noord-Nederland actief in de gehele keten van afvalinzameling, afvalverwerking, recycling en energieproductie. De visie van Omrin: het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement en kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Bij Omrin werken ruim 400 mensen.

Leeuwarden

Overslagbedrijf Moerdijk

Moerdijk

PARO BV

PARO is een landelijk onafhankelijk opererende specialist voor (semi) overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van afvalinzameling - afvalverwerking - recycling en productie van bouwstoffen. Amsterdam: Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam 020-3344322

Amsterdam

Pon Equipment BV

Pon Equipment B.V. is sinds 1 juli 2006 importeur voor Komptech shredders, chippers, windshifters, recyclingmachines, zeefinstallaties, trommelzeefmachines, sterrenzeefmachines, sorteerinstallaties en omzetters in de Benelux. En heeft sinds 2016 het dealerschap van Mc Closkey International. Pon Equipment heeft het Komptech dealerschap overgenomen van Geveke Special Products, dat al jaren bekend staat als specialist in waste- en recyclingtechniek. Komptech is Europees marktleider in zowel stationaire als mobiele installaties voor mechanische en biologische afvalverwerking en compostering zoals shredderen, windshiften, zeven, chippen en verkleinen. Alle activiteiten zijn ondergebracht bij Pon Equipment. Naast Komptech is Pon Equipment ook importeur en dealer van Caterpillar machines.

Almere

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en dragen we zorg voor preventie, inzameling, op- en overslag en vervolgens hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen. Wij doen dat voor circa 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties. Bij SUEZ in Nederland werken ruim 2000 medewerkers. Wereldwijd werken er 85.000 medewerkers bij SUEZ die 70 landen over vijf continenten van diensten voorzien.

Arnhem

Van der Galiën B.V.

Wouterswoude

Van Happen Containers

Van Happen Containers bestaat ruim 75 jaar en is een sterke speler op het gebied van: - duurzame, effectieve en efficiënte afvalinzameling - containerverhuur in de vorm van opslagcontainers en units voor (tijdelijke) huisvesting - diverse transportoplossingen. Van Happen Containers is een groeiende organisatie met ruim 240 gemotiveerde mensen en beschikt over een schoon, modern en uitgebreid wagenpark van circa 135 vrachtwagens. Van Happen Containers heeft naast haar hoofdvestiging in Eindhoven diverse vestigingen en transportlocaties verspreid in Nederland. Naast groei en profit behoren duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot de speerpunten van Van Happen Containers. Betrokken medewerkers, verantwoorde milieuprestaties en continu waarde creëren voor de onderneming en de maatschappij. Dit zijn thema's die de continuïteit van de onderneming bepalen. Van Happen Containers vindt het belangrijk om haar hoge standaarden te handhaven, zowel intern als extern. Om dit te waarborgen zijn is Van Happen Containers gecertificeerd op Kwaliteit, Milieu, Veiligheid en MVO.

Eindhoven

Van Vliet Groep Milieu-dienstverleners

Van Vliet Groep heeft aandacht voor afval. Van Vliet Groep is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afval. Vanuit het hart van Nederland zamelen wij alle soorten afval in. We doen dat met modern materieel, gemotiveerde medewerkers en volgens de huidige regelgeving, maar vooral zoals u dat wilt. Uitgangspunt voor de dienstverlening is steeds onze klant. Aandacht voor afval krijgt zo een andere betekenis. De logistieke keten van het ontstaan, verzamelen, ophalen en bewerken van afvalstoffen wordt integraal bekeken. U merkt dat wij vaak verrassende en op maat gesneden pragmatische oplossingen voor uw situatie hebben. En omdat we alles zelf uitvoeren zijn en blijven we betrokken bij wat er bij u speelt. Ontdek zelf wat Van Vliet Groep voor u kan betekenen. Vestiging Nieuwegein, Grote Wade 45 Vestiging Mijdrecht, Groot Mijdrechtstraat 31-35

Nieuwegein
Bedrijf & informatiePlaats