Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 21 items gevonden.

Sorteren op  

World Efficiency 2017

World Efficiency is een tweejaarlijkse beurs voor klimaat- en grondstofoplossingen. De beurs is een initiatief van de organisatoren van Pollutec.

Bijeenkomst 'Op weg naar de circulaire economie'

Werkgeversorganisatie FME en de Koninklijke Metalunie organiseren een bijeenkomst om het grondstoffenakkoord toe te lichten, naastwat een circulaire economie betekent voor individuele midden- en kleinbedrijven (mkb) en de verschillende sectoren waarin zij opereren, zoals de bouw.

Week van de Circulaire Economie

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

Presentatie Transitieagenda's Nederland Circulair in 2050

Op 15 januari worden de transitieagenda's gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord vertellen aansluitend over de vervolgstappen.

International Electronics Recycling Congress 2018

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Nieuwjaarsevent 2018: welkom in de nieuwe economie

Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Met duizend gasten uit het duurzame bedrijfsleven is het vooral bedoeld om te netwerken.

Informatiebijeenkomst Mia/Vamil en Circulaire Economie

Informatiebijeenkomst van RVO.nl over wijzigingen in de Mia/Vamil, de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de mogelijkheden voor circulair ondernemen. De bijeenkomst is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie.

Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie staan momenteel volop in de belangstelling, maar hoe kan de samenleving blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal in de eerste uit een serie kenniscafés Duurzaam Ondernemen van de VVM.

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst van Platform31 en het College van Rijksadviseurs over opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak.

Petcore Europe 2018

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'Strategie voor pet in de circulaire economie'.

Bijeenkomst Afvalscheiding in de hoogbouw

Bijeenkomst over de uitdagingen omtrent afvalscheiding bij hoogbouw.

Bioket 2018

Internationale conferentie over het omzetten van biomassa in chemicaliën, biobased materialen, ingrediënten voor voeding of voer en energie, en de bijbehorende processen en technologieën.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2018

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de achttiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Empack 2018

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie. Tijdens deze zestiende editie zijn er vier thema's: Recycling, Materialen, Food & health safety en Agile productie.

Plastics Recycling Show Europe 2018

Evenement voor de plasticrecyclingsector in Europa, om te netwerken, kennis uit te wisselen en innovatieve technologie te laten zien.

Ifat 2018

De tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor afvalbeheer en waterbehandeling. Het is het grootste evenement op het gebied van afval in noord-west Europa.

NVRD Jaarcongres 2018

Het NVRD Jaarcongres 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het thema dit jaar is 'De afvalsector maakt er wat van!'

Blue Skies festival

Blue Skies is een festival voor alle denkbare initiatieven binnen en rondom het thema duurzaam. Thema is 'My planet, my future'.

International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management

De zesde editie van het internationale congres over beheer van industrieel en gevaarlijk afval. De focus ligt op innovatie, nieuwe technieken, case studies en het delen van ervaringen.

Crete 2018

Internationale wetenschappelijke conferentie over gevaarlijk en industrieel afval die voor de zesde maal wordt gehouden.