Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 44 items gevonden.

Sorteren op  

Designday: Beauty of Waste

Het thema van Designday is dit jaar The Beauty of Waste. Bekende en beginnende getalenteerde ontwerpers worden uitgenodigd om te reflecteren op drie thema's: Recycle, Reuse en Prevent.

Levens Cyclus Analyse maken in de praktijk

Op deze lesdag leren deelnemers wat Levens Cyclus Analyse (LCA) is, en vooral: hoe een LCA te maken. Deelnemers worden gevraagd om een product te kiezen om een LCA voor te maken.

Symposium 'Met of zonder producentenverantwoordelijkheid naar een circulaire economie?'

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) en VVM organiseren een symposium over de rol van producentenverantwoordelijkheid in de circulaire economie.

Waste selective collection: crucial factor in the circular economy

Internationaal congres van Lipor en ACR+ over het belang van afvalscheiding voor de circulaire economie. De focus ligt op plastic en bio-afval.

Update Wabo

Cursus voor vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers om twee jaar na de invoering van de Wabo de kennis bij te schaven. Ook is er aandacht voor recente en toekomstige ontwikkelingen.

Basiscursus Omgevingswet

Een tweedaagse basiscursus Omgevingswet, waarbij alle aspecten grondig worden besproken.

De tweede cursusdag is op 5 juni.

NVRD Jaarcongres 2018

Het NVRD Jaarcongres 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het thema dit jaar is 'De afvalsector maakt er wat van!'

Materials 2018

Vakbeurs met als doel om productontwikkelaars, constructeurs en engineers te informeren over materiaalinnovaties. De zesde editie van Materials staat in het teken van materiaaluitdagingen en de rol van materialen in het succes van een product.

Sintef Circular Economy Conference

Congres over hoe de circulaire economie meerwaarde kan creëren voor bedrijven en burgers. Noorse bedrijven presenteren hun relevante projecten.

Minisymposium puin en asbest in de bodem

In juni 2017 vond de aftrap plaats voor een uitgebreid landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Tijdens dit minisymposium worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

BT Regiotoer: Het geheim van Circulair Friesland

Reeks bezoeken aan de circulaire hoogtepunten van Friesland, waaronder het Biosintrum in Oosterwolde, de Recycle Boulevard van Omrin en het Circulaire Café in Leeuwarden.

Seminar Blockchain in de circulaire economie

Blockchain kan een oplossing bieden voor het delen van kennis in de circulaire economie. . Maar wat is blockchain? hoe werkt het? en hoe helpt het de circulaire economie in de praktijk? Dit seminar gaat in op die vragen.

Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen

Onder de Omgevingswet wordt burgerparticipatie verplicht voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze workshop gaat in op de wetswijzigingen en biedt deelnemers concrete handvatten hiermee aan de slag te gaan.

Packaging Waste & Sustainability Forum 2018

De 24e editie van het Europese congres over verpakkingsafval.

Werken met de Omgevingsvisie

Praktische 1-daagse cursus over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.

Blue Skies festival

Blue Skies is een festival voor alle denkbare initiatieven binnen en rondom het thema duurzaam. Thema is 'My planet, my future'.

VNG bijeenkomst Ja-Ja sticker: lessen uit Amsterdam

De VNG organiseert een bijeenkomst voor gemeenten over de Ja-Ja sticker. Deze is bedoeld voor gemeenten die net als Amsterdam een Ja-Ja sticker overwegen, of al in de planvorming- of besluitvormingsfase zitten.

Seminar Kunststoffen - De toekomst is aan de recycling

Een seminar over de recycling van kunststoffen, georganiseerd door Go4Circle in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en met de steun van Port of Antwerp

Workshop Afval - Grondstof

Workshop over de definities van de begrippen 'afval' en 'grondstof'.

Circular Economy Booster Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden Amsterdamse ondernemers geïnformeerd over ondernemen in een circulaire economie.