Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 40 items gevonden.

Sorteren op  

World Sustainable Energy Days

Internationaal congres over duurzame energie.

Startbijeenkomst Schoon Belonen

Na een pilotperiode van 2 jaar is Schoon Belonen nu een vast programma waaraan alle gemeenten kunnen meedoen. NederlandSchoon organiseert een startbijeenkomst voor gemeenten die interesse in deelname hebben.

Bioket 2018

Internationale conferentie over het omzetten van biomassa in chemicaliën, biobased materialen, ingrediënten voor voeding of voer en energie, en de bijbehorende processen en technologieën.

Closing Loops - Recipe for a truly circular economy

Een Europees congres over het sluiten van ketens in Europa.

Vang-bijeenkomst Milieustraten

Vang-bijeenkomst plaats over milieustraten, met een drietal inspirerende verhalen over heringerichte milieustraten en een rondleiding over het pas geopende Upcycle centrum in Almere Haven.

NVRD studiereis Oslo

De NVRD organiseert in samenwerking met de Noorse zusterorganisatie Avfall Norge en de gemeente Oslo een studiebezoek aan Oslo. Onderdelen van het programma zijn onder meer: presentaties van Avfall Norge en de gemeente Oslo over respectievelijk afvalbeheer in Noorwegen en in de gemeente Oslo; presentatie van ROAF over afvalinzameling in kleine en middelgrote gemeenten.

LCKVA-bijeenkomst 'Kunststof verpakkingen in het nieuws'

Het LCKVA organiseert een bijeenkomst voor gemeenten met het laatste nieuws in het verpakkingendossier.

KIDV-Verdiepingsbijeenkomst 'Duurzaam verpakken en kwaliteitsbeleving'

Een bijeenkomst voor bedrijven over duurzaam verpakken en de kwaliteitsbeleving bij consumenten.

Kennissessie 'Energetische Toepassing van Biomassa'

Kennissessie met experts over vier biomassastromen en de mogelijkheden en risico's voor hun inzet voor energieopwekking.

Circulair Bouwen regio Nijmegen

Evenement van Cirkelstad Nijmegen en de Marn over circulair bouwen.

Informatiebijeenkomst 'Materiaal efficiëntie in ecodesign'

Nen heeft begin 2018 een nieuwe Nederlandse normcommissie opgericht: 'Materiaal efficiëntie in ecodesign'. Deze commissie richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten. Deze informatiebijeenkomst gaat over de ontwikkeling van normen op dit gebied.

Circular Minds conferentie 2018

Een conferentie waarbij professionals in workshops aan de slag gaan met vraagstukken omtrent de circulaire economie. Doelgroep is trainees, HR-medewerkers, beleidsmakers en wetenschappers.

Handhaving onder de Omgevingswet

Cursus over de gevolgen van de Omgevingswet voor de handhavingspraktijk.

European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

Congres over het verpakken van voedsel. Op deze derde editie is er ook veel aandacht voor de circulaire economie.

Circulair Congres

TKI Biobased Economy en RWE organiseren samen een tweedaagse Circulair Congres. Het thema: Agrifood, chemie en energie samen naar een circulaire economie.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2018

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de achttiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

AO Circulaire Economie

Op de agenda van dit algemeen overleg staat onder meer het Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie, handhaving van AEEA, het Grondstoffenakkoord en MVI.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir). De eerste editie is tevens de zeventigste verjaardag van Bir.

Afval & Recycling Industrie 2018

Een bijeenkomst voor professionals uit afval- en recycling industrie. Thema van de achtste editie is 'De keten kiest voor kwaliteit'.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

Het Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken.