Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 46 items gevonden.

Sorteren op  

Workshop Afval - Grondstof

Workshop over de definities van de begrippen 'afval' en 'grondstof'.

Circular Economy Booster Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden Amsterdamse ondernemers geïnformeerd over ondernemen in een circulaire economie.

Symposium biobased materialen in de circulaire economie

Het zevende Biobased Performance Materials Symposium richt zich op het onderwerp 'Biobased performance materials in de circulaire economie'.

Basiscursus Milieurecht

Deze tweedaagse cursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Er is aandacht voor de hoofdlijnen van het milieurecht, de inhoud van de belangrijkste milieuwet- en regelgeving, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en de rol van de Wabo binnen het milieurecht.

De tweede cursusdag is op 21 juni.

Vang-bijeenkomst Handhaving

Bijeenkomst van NVRD over handhaving, met verhalen over handhaving op de afvalstoffenverordening én een bezoek aan de meldkamer met de controleruimte cameratoezicht.

Intervisiebijeenkomst afvalscheiding op scholen

Bijeenkomst over afvalscheiding op scholen voor afvalinzamelaars en gemeenten.

CPB Lecture 2018: Circulaire economie: economie en ecologie in balans

De CPB Lecture staat dit jaar in het teken van de circulaire economie. Don Fullerton geeft tijdens zijn lezing aan wat een meer circulaire economie betekent voor de economie, het milieu en daarop gericht beleid.

Welvaarts Demo Dag

Open dag ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Welvaarts Weegsystemen.

Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie

De Nationale Milieudag van VVM heeft dit jaar als thema 'Wetenschap versus emotie'. De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen?

International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management

De zesde editie van het internationale congres over beheer van industrieel en gevaarlijk afval. De focus ligt op innovatie, nieuwe technieken, case studies en het delen van ervaringen.

Crete 2018

Internationale wetenschappelijke conferentie over gevaarlijk en industrieel afval die voor de zesde maal wordt gehouden.

Cewep Waste-to-Energy Congress

Congres van Cewep, de Europese confederatie van afvalenergiecentrales. Deze negende editie is gericht op de circulaire economie en bevat onder meer een bezoek aan de Zabalgarbi afvalenergiecentrale.

Plastics Packaging Conference

De tweede editie van de Plastics Packaging Conference van EuPC. Deze editie zal vooral gaan over de plasticstrategie van de Europese Commissie.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2018)

Het 23e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.

Recoup Plastics Recycling Conference 2018

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Dag van de Omgevingswet

Een dag voor milieuprofessionals die te maken krijgen met de Omgevingswet. Dit is de zevende editie.

The circular nutrient economy in practice

Bijeenkomst over (kunst)mest uit afvalstoffen.

Paper & Beyond 2018

Cepi organiseert een nieuw evenement rondom papier, de bio-economie en circulariteit, als opvolger van de European Paper Week.

Ecomondo 2018

22e editie van de internationale vakbeurs voor groene technologie, zoals recycling, materiaal- en energieterugwinning en langdurige ontwikkeling.

Symposium Bodem Breed

Bodem Breed is een jaarlijks congres bedoeld voor bodemprofessionals. Het congres biedt actuele informatie en netwerkmogelijkheden.