Artikelen


Er zijn 1689 items gevonden.

Sorteren op  

Engels levert maatwerk in inzamelmiddelen

IMG_2136_metdichtezijden.jpg

Onderwijsinstellingen en Engels delen dezelfde ambitie: afval scheiden. Bewustwording creëren dat afval een grondstof is. Met inzamelmiddelen waaraan niet voorbij gegaan kan worden en die gelegenheid bieden om goed met afval om te gaan. Dat kan op een eenvoudige, duidelijke en fraaie manier met de afvalbakken en afvalstations van Engels Logistiek.

Remondis zoekt samenwerking met gemeenten

REM_17.07.17_17115.jpg

Remondis is totaalpartner op het gebied van afvalmanagement. Het bedrijf heeft een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten voor een schoon milieu, een leefbare toekomst en een circulaire economie.

De universitaire plasticberg

Wageningen Universiteit afval scheiden.JPG

Universiteiten willen graag het goede voorbeeld geven door afval gescheiden in te zamelen. Met plastic lukt dat aardig. Pmd is een ander verhaal. Niet in de laatste plaats omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is. Bij nieuwe aanbestedingen gaat dit wel meespelen.

De LZV verovert de weg

Grens Zevenaar 11-9-02 (3).jpg

De wettelijke maten en gewichten van voertuigen bepalen hoe zwaar en hoe groot de vrachtauto mag zijn. Innovaties om het laadvermogen binnen de wet te verhogen zijn er al sinds jaar en dag. Zoals de Ecocombi, ofwel LZV, die de laatste tijd een grote sprong voorwaarts maakt.

“Wij zijn niet de vervuiler”

Rob de Fluiter Balledux (2).jpg

Het principe achter de afvalstoffenbelasting is dat de vervuiler betaalt. In werkelijkheid dragen verwerkers van afvalstoffen de belasting echter af namens ontdoeners. Uiteraard in de veronderstelling dat zij die belasting vervolgens bij hen in rekening kunnen brengen. Maar wat als een klant van mening is dat hij niet hoeft te betalen?

Kunnen schepen afvalstof worden?

veldhoven-fc.jpg

Grensoverschrijdend vervoer door schepen is gebruikelijk. Wanneer afvalstoffen worden vervoerd vanuit Europa, komt de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) in beeld. Hoe is de situatie wanneer de schepen zelf als afval worden overgebracht?

'De wereld van morgen wordt vandaag ontdekt'

tractor-186332_1280.jpg

Veolia, de wereldwijd opererende Franse milieudienstverlener, heeft de moeilijke jaren achter zich gelaten. Na de forse reorganisatie is het nu tijd de blik op de toekomst te richten. Die ligt niet meer in diensten voor het milieu, maar voor de mensheid, zo klinkt het vanuit Parijs. Integratie en samenwerken zijn de kernwoorden van de nieuwe visie van Veolia.

Europees afvalpakket: bal ligt nu bij lidstaten

Europees Parlement in Straatsburg foto EP beeldbank.JPG

De aanscherping van recycling- en stortdoelstellingen in zes Europese afvalrichtlijnen moet EU-lidstaten aanzetten tot beter afvalmanagement. De Nederlandse afvalsector kan hiervan profiteren, maar dan moeten lidstaten de nieuwe doelstellingen uit het zogenoemde afvalpakket wel serieus nemen.

Door de ogen van ... Marieke van der Werf

DSC_2390.JPG

Marieke van der Werf, directeur/partner Dröge & van Drimmelen, Den Haag.

'Openheid op werkvloer helpt bij incidenten'

Twente_Milieu_Startpunt.JPG

Bij verschillende afvalbedrijven zijn werknemers van sociale werkvoorzieningen slecht beschermd tegen risico's, bleek in mei uit het jaarverslag van de Inspectie SZW. Vakblad Afval! wilde weten: heeft de afvalsector wel voldoende aandacht voor de extra bescherming, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nodig hebben?

Nieuwe spelers op een krimpende markt

Fotolia_169146382_S.jpg

Gemeenten laten de inzameling van huishoudelijk restafval steeds minder over aan private partijen en kiezen in plaats daarvan voor samenwerken. Geen nieuwe trend, maar wel één die zich in 2018 versterkt doorzet. Op de krimpende private markt dienen zich bovendien nieuwe spelers aan.

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

Fotolia_115877377_L.jpg

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

"Vergisten gaat verdwijnen"

inzamelen keukenafval deventer.jpg

Composteren en vergisten zijn de meest voorkomende verwerkingsvormen voor huishoudelijk bioafval. Ook voor keukenafval dat wordt ingezameld met het gft. En dat is jammer, want juist die gf-fractie biedt perspectief voor hoogwaardigere oplossingen ten behoeve van een biobased economie. Maar welke oplossingen precies? En hoe haalbaar zijn deze? Een proefproject van Circulus-Berkel en TNO geeft meer inzicht.

EC biedt maatwerk tegen plastic in zee

sand-2156270_1280.jpg

Geen algemeen verbod, maar verschillende maatregelen tegen verschillende soorten wegwerpplastic, dat is wat de Europese Commissie inzet in de strijd tegen plasticsoep. Ondertussen is er nog steeds de mogelijkheid van een kunststofbelasting.

Niet genoemd? Dan geen kostenverhaal bestuursdwang

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een gemeente kan de kosten van toepassing van bestuursdwang niet verhalen op andere (rechts)personen dan de in de last onder bestuursdwang expliciet genoemde overtreder(s). Wanneer een bedrijf failliet gaat, kan de enig aandeelhouder dus niet zomaar privé verantwoordelijkheid gehouden worden.

Met zevenmijlslaarzen door duurzaamheidsland

P8102259.JPG

Niet afwachten, niet vertragen, maar vooroplopen en versnellen. Dat is kortgezegd de duurzaamheidsstrategie van Transport en Logistiek Nederland. En de eerste beloning is een feit: het kabinet stelt 48 miljoen euro beschikbaar voor verdere verduurzaming van de sector. Maar dankbaar als wij zijn, willen we toch meer.

Van organisch afval naar gewild bioplastic

Orgaworld Joop Suurmeijer met PHA.JPG

Verwerker van organische stromen Orgaworld produceert op grote schaal groene energie, biobrandstoffen en bodemverbeterende producten voor de landbouw. Als het aan innovatiemanager Joop Suurmeijer ligt, voegt hij bioplastics aan dat rijtje toe. “We produceren nu dagelijks een paar honderd gram PHA om de toepasbaarheid van dit materiaal te onderzoeken. Zodra we daar de juiste afnemers bij vinden, schalen we op.”

Schrootmarkt wispelturige speelbal in geopolitiek

DSCN4255.JPG

De metaal- en schrootmarkt zijn nauw verweven en gedragen zich nogal onvoorspelbaar. Recente geopolitieke ingrepen zoals de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium, de Chinese ban op vervuild oud ijzer en de explosieve groei in het schrootgebruik, laten de markt dan ook niet onberoerd. De invloed op Nederland lijkt vrij beperkt en vooral indirect.

Circulaire economie op zijn Fins

KHerlevi.jpg

Eind mei maakt de Finse circulaire-economie-expert Kari Herlevi 'een roadtrip' door Nederland. Hij weet van onze plannen voor een circulaire economie en wil graag Nederlandse spelers in dit veld ontmoeten en zoeken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Rijst de vraag: wat kunnen wij leren van de Finnen, die zich hebben voorgenomen circular economy natives te worden?

Door de ogen van ... Ronald Hopman

Ronald Hopman DDOV 3.JPG

Ronald Hopman, Directeur Innovatie & Projecten Twence, Hengelo.