Nieuwsoverzicht


Er zijn 20985 items gevonden.

Sorteren op  

Bevordering van niet-gouvernementele organisaties

De Europese Commissie stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten van milieuorganisaties.

NV Huisvuilcentrale start M.E.R. voor vierde verbrandingslijn

De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland heeft de eerste stap gezet in de besluitvormingsprocedure rondom de uitbreiding van haar verwerkingscapaciteit. Voor de geplande vierde verbrandingslijn is een milieu-effectrapportage (M.E.R.) nodig.

Vredestein, AVR en NOM bundelen krachten voor bandenrecycling

Vredestein Rubber Resources, AVR-Bedrijven en NOM (de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) hebben op 15 november ReTyre Holding B.V. opgericht voor de recycling van autobanden tot een herbruikbare rubbergrondstof.

Verstraeten Verbrugge versterkt positie

De Verstraeten Verbrugge Groep uit Terneuzen heeft overeenstemming bereikt met Wandel Beheer omtrent de overname van alle aandelen van Wandel Recycling te Zierikzee.

Pont naar RIVM

Hans Pont wordt de nieuwe directeur-generaal van het RIVM.

Overdracht Circulus aan Essent Milieu

De gemeenten Apeldoorn en Deventer hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de commerciële taken van hun gezamenlijke afvalinzamelaar Circulus Holding B.V. aan Essent Milieu.

Terberg bouwt nieuwe fabriek

Op 7 november is in IJsselstein de eerste paal geslagen voor een nieuwe fabriek van Terberg Machines.

Milieucontroles gevaarlijke opslag

De Inspectie Milieuhygiëne van VROM heeft half november een weeklang controles gedaan naar de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betrof dertig distributiecentra in Overijssel en Gelderland.

CompuRetour zamelt elektronica in

Er is een nieuwe speler op de markt voor inzameling en recycling van elektronische apparatuur: CompuRetour.

Nieuwe directeur AOO

Rien Rense heeft eind november afscheid genomen als directeur van het AOO.

Frisdrankindustrie tegen statiegeld op kleine flesjes

De Vereniging Nederlandse Frisdrankindustrie (NFI) heeft in een notitie aan minister Pronk laten weten tegen de invoering van statiegeld op halve literflesjes te zijn

ISO 14001 Certificaat voor Rumal

Rumal in Weert (L.) heeft zich, als eerste recyclingfabriek van vrachtwagenbanden in Europa, gecertificeerd conform ISO 14001.

Metaal compagnie Brabant

Metaalgroothandel Metaalcompagnie "Brabant" uit Valkenswaard heeft haar naam gewijzigd in MCB Nederland.

Voordijk en Oosterom bundelen krachten

Management- en Adviesbureau Voordijk en Opleidingsbureau Oosterom Arbo gaan samenwerken.

Brand treft AVR voor tweede keer

Voor de tweede keer dit jaar is brand uitgebroken bij de AVR in Rotterdam. De oorzaak is nog onbekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

VAR haalt ISO 14001

De Veluwse Afval Recycling (VAR) kreeg eind oktober het ISO 14001-certificaat uitgereikt.

Noordanus nieuwe voorzitter VROM-raad

Mr. P.G.A. Noordanus wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de VROM-raad, het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

Nieuw certificatiesysteem

Het SCCM heeft een nieuw ISO 14001-certificatiesysteem uitgebracht.

Nederlanders willen geldboete voor zwerfafval

Weggebruikers die afval op straat gooien moeten een hoge geldboete krijgen. Dat vindt maar liefst 77 procent van de ondervraagden tijdens een NIPO-onderzoek in opdracht van de Stichting Nederland Schoon.

Hergebruik kunststofverpakkingen stijgt

"Het verheugt ons dat wij voor de eerste keer tijdens de looptijd van het Convenant Verpakkingen II in 1999 ten opzichte van 1998 een aanzienlijke groei in het hergebruik van kunststofverpakkingen hebben kunnen vaststellen.