Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21323 items gevonden.

Sorteren op  

Stedeling scheidt slechter maar rijdt 'beter'

Ruim negen van de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder scheiden tuinafval van het overige afval en deponeren glas in de glasbak. Een andere vorm van milieubewust gedrag, het voor een korte afstand laten staan van de auto, is minder populair. Maar zes van de tien personen neemt voor een verplaatsing van maximaal vijf kilometer de fiets of gaat lopen.

Dusseldorp vijftig jaar

De Dusseldorp Groep viert haar vijftigjarig jubileum. In 1949 door de heer Th. R. M. Dusseldorp begonnen als transportbedrijf en zand- en grindhandel, heeft de firma inmiddels zeventien vestigingen en in totaal 425 werknemers.

Afvalsturing wint voorlopig van VROM

Afvalsturing Brabant kan voorlopig weer vliegas naar Duitsland exporteren. De weigering van het Ministerie van VROM om de vergunning te verlengen, is door de Raad van State geschorst.

Eerste proef met duurzaam storten

Bij vijf stortplaatsen is een proef begonnen waarbij de natuurlijke biochemische processen gebruikt worden om afval te neutraliseren. Met dit zogenaamde duurzame storten wil men dure nazorg op termijn verminderen.

Friesland kent ook no cure no pay

De Provincie Friesland heeft een regeling ingevoerd waarbij bedrijven alleen de kosten van een preventiescan betalen wanneer de scan uitwijst dat er voldoende financieel voordel is te halen door preventiemaatregelen.

Doelstellingen verpakkingsconvenant verder weg

De verpakkingsberg groeit, ondanks de afspraken en maatregelen die zijn vastgelegd in het Convenant Verpakkingen II.

Nieuwe installatie voor regeneratie zoutzuur

Het Belgische afvalverwerkende bedrijf Indaver en het Oostenrijkse engineersbureau SAD gaan samen een nieuwe rooster over bouwen voor de regeneratie van zoutzuur bij Corus (voorheen Hoogovens) in IJmuiden.

Verontwaardiging over suggestie van gesjoemel

Het rapport "Wie betaalt, bepaalt" van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, dat handelt over milieucriminaliteit, is bij sommigen hard aangekomen. Kern van het rapport is de conclusie dat gunstige uitslagen van milieuonderzoeken en laboratoria te koop zijn voor opdrachtgevers, omdat economische belangen vaak zwaarder wegen dan milieuhygiënische.

NMa stelt voorwaarden aan fusie PNEM/MEGA-EDON

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft vergunning verleend voor de voorgenomen fusie van PNEM/MEGA en EDON, zij het onder de voorwaarde dat de nieuwe onderneming haar belang in elektriciteitsbedrijf EPON en een deel van haar activiteiten op het gebied van compostering van gft verkoopt.

Bankstel met vier levens

Meubelfabrikant Novi Seats uit het Brabantse Someren is een van de zeven genomineerden voor de Milieuprijzen voor de Industrie (MPI '99).

Inzameling zwerfasbest is succes

Door agrarische bedrijven in de provincie Noord-Brabant zijn 6000 big-bags aangevraagd voor de verwijdering van losliggend en functieloos asbest.

Milieukostenkaart voor metaalbedrijven

Moet de smeerolie al ververst worden? Hoeveel verf komt er eigenlijk nog op het voorwerp terecht? Ligt de afvalcontainer alweer half vol met absorptiekorrels? Met deze en andere prangende afvalvragen wil de Stichting Stimular metaalbedrijven attenderen op de vele onnodige kosten die gemaakt worden wanneer afval wordt weggegooid.

H.U. Ries nieuwe directeur TNO-MEP

De heer H.U. Ries (1945) is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie.

Wijziging Wet Milieubeheer roept weerstanden op

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer heeft bij een aantal organisaties in de afvalbranche grote bezwaren opgeroepen.

Milieuorganisaties winnen hoger beroep tegen Edelchemie

Het gerechtshof in Den Bosch heeft drie milieuorganisaties in hoger beroep opnieuw in het gelijk gesteld in hun proces tegen het stank producerende bedrijf Edelchemie in het Limburgse Panheel.

Concurrentie om Brabants snoeihout niet nodig

Snoeihout is een gewild artikel, zowel bij de Brabantse groencomposteerders, waar het een belangrijk bestanddeel in het composteerproces is, als bij de PNEM die het als brandstof wil gebruiken voor haar nieuwe groene stroom-energiecentrale in Cuijk.

ARN recyclet miljoenste autowrak

Auto Recycling Nederland heeft op 8 oktober een mijlpaal bereikt: 1.000.000 autowrakken zijn, sinds de start in 1995, op milieuverantwoorde wijze gerecycled.

Gft kan in energiedrager worden omgezet

Door een groep van onderzoeksinstellingen en bedrijven is het HTU-proces ontwikkeld, waarmee biomassa kan worden omgezet in vloeibare massa. Als de techniek doorzet dan kan daarmee eenderde van de doelstelling om energie uit biomassa te halen worden bereikt.

Amsterdam opent haar eerste AfvalSorteerStation

Op 29 september heeft Amsterdam de eerste van de zes geplande AfvalSorteerStations geopend. De 'pionier' bevindt zich aan de Seineweg, in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer.

Gebr. Van Casteren in handen van AVR

AVR heeft 70 rpocent van de aandelen van Gebr. Van Casteren Containertransport bv. in Tilburg overgenomen.