Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21734 items gevonden.

Sorteren op  

Scheepscontainer als atelier

In de Docklands in Londen kan sinds kort gewoond en gewerkt worden in gerecyclede scheepscontainers, Container City gedoopt.

SNB verbrandt nu ook slib Midden-Nederland

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) wordt de nieuwe slibverbrander van twee waterschappen in Midden-Nederland.

Één inspectie bij VROM

Op 1 januari is de VROM-inspectie van start gegaan. Het is de samenvoeging van de verschillende inspecties van het ministerie tot één dienst.

Gelderland gedoogt tijdelijke opslag diermeel

Gedeputeerde staten van Gelderland gaan akkoord met de tijdelijke opslag van maximaal 10.000 ton diermeel in de voormalige spinnerij van Akzo op het industriepark Kleefse Waard.

DCMR registreert forse stijging milieuklachten

In de meldkamer van de DMCR Milieudienst Rijnmond kwamen in 2001 ruim twintigduizend klachten van bewoners binnen. Dat zijn er ruim vierduizend meer dan het jaar ervoor.

Zweden voert ook stortverbod in

Brandbaar huishoudelijk afval mag vanaf begin dit jaar niet meer gestort worden in Zweden.

AVR breidt verder uit in België en de Achterhoek

AVR-bedrijven heeft met de aandeelhouders van twee in België gevestigde bedrijven overeenstemming bereikt over een overname. Het zijn Containers R. van den Bosch en All Container Recycling.

Afvalwarmte voor nieuwbouwwijk

De Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt gaat de komende vijftien jaar warmte en elektriciteit leveren aan Nuon.

Steeds meer luiers gerecycled

De inzameling van luierafval bij 31 Arnhemse kinderdagverblijven is in de laatste maand van vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte dezelfde periode het jaar ervoor.

Scholenactie klein WEB groot succes

De inzamelactie van kleine elektrische apparaten door basisscholen is tot nu toe een groot succes. De actie is een initiatief van de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP).

Essent betaalt Limburgse gemeenten voor onduidelijke facturen

Zes gemeenten in de Kop van Limburg krijgen van Essent ruim 340.000 euro. Het is een vergoeding voor de kosten die de gemeenten hebben gemaakt voor het rechtzetten van foute aanslagen aan het begin van de invoering van een diftar-systeem.

Proef Dusseldorp met ECO-trailer

Afvalinzamelaar Dusseldorp neemt, in samenwerking met het ministerie van verkeer en waterstaat, een nieuwe voertuigcombinatie in gebruik voor bulktransport van afvalstoffen: de ECO-trailer.

Boete voor GP Groot

Een boete van 100.000 gulden kreeg het Alkmaarse bedrijf GP Groot Recycling, 21 december vorig jaar opgelegd. Een schijntje vergeleken met de vier miljoen die officier van justitie P. Groenhuis had geëist.

Subsidie voor rijbewijs C

Sinds kort mag het opleidingeninstituut OPOR namens de afvalbranche aanvragen indienen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Utrechtse bagger naar Amersfoort

Provinciale staten van Utrecht hebben definitief en unaniem gekozen voor Amersfoort als de meest geschikte plek voor baggerberging uit de provincie.

Denemarken aan kop met terugwinning kunststof

Er bestaan binnen de landen van West-Europa grote verschillen in de hoeveelheid teruggewonnen kunststof uit verpakkingsafval. De percentages variëren tussen de 4 (Ierland) en 85 (Denemarken).

Zeeuwse Reinigingsdienst

Inzameling, milieustraten, vegen en kolkenreiniging in Zeeland vinden vanaf dit jaar plaats onder de vlag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Acht keer dezelfde doos

Bührmann-Ubbens Packaging introduceerde eind vorig jaar de Poolbox, een meermalen inzetbare verzenddoos.

Invoering Eural ook voor IPO probleem

Na de Afvalfederatie heeft nu ook het IPO een dringende brief geschreven aan de minister van VROM om de invoering van de Eural uit te stellen.

Huisvuilcentrale haalt meer 'markt' in huis

De benoeming per 1 januari van de heer prof. drs. A. Verberk als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Huisvuilcentrale N-H past binnen het beleid van de onderneming om zich meer marktgericht te ontwikkelen.