Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22318 items gevonden.

Sorteren op  

SITA verkoopt metaalactiviteiten aan Van Dalen

SITA Metaal Recycling is medio december verkocht aan de Van Dalen Groep uit Moerdijk.

Afvalimport in Duitsland neemt dramatisch toe

In één jaar tijd is de hoeveelheid afval die in Duitsland met vergunning wordt geïmporteerd met de helft toegenomen. Nederland is de grootste exporteur.

Leidschendam-Voorburg beste in glasinzameling

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit jaar als eerste de gouden glasbak uitgereikt gekregen.

Van Geel op werkbezoek bij DAR

Begin december deed de CDA-promotiekaravaan de DAR in Nijmegen aan. Staatssecretaris Van Geel en CDA-kamerlid Koopmans lieten zich informeren bij het verzelfstandigde overheidbedrijf.

Voedingskorrel uit compost

Organisch bedrijfsafval samen met mest zorgt voor een zeer concurrerende kunstmestvervanger. Het is het eerste compostproduct dat op basis van zijn bemestende waarde wordt geproduceerd.

Bijdrage voor oud papier krijgt goedkeuring NMa

De NMa keurt het recyclingsysteem voor oud papier en karton goed, waardoor een zekere vorm van marktbescherming wordt toegestaan.

WEB krijgt officieel Europees platform

Met de oprichting van een branchevereniging voor de recycling van elektrisch en elektronisch afval moeten de collectieve inzamelsystemen beter gepromoot gaan worden.

EVOA-beschikkingen moeten nog beter

VROM moet in EVOA-beschikkingen duidelijker motiveren wat het beleid is voor gelijke chemische en fysische samenstelling. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, waarbij vervuilde grond van ATM teruggestuurd moest worden naar Frankrijk.

En profil: Ted Knoester

Vliegas in mijnen toegestaan

Deze keer behandel ik een recente uitspraak van de Raad van State (13 augustus 2003; nr 199901635), waar ikzelf nauw bij betrokken ben geweest en die gaat over de toepassing van vliegas in een mijn in het voormalige Oost-Duitsland.

Je bent pas geloofwaardig als alles klopt

Dit voorjaar gingen in Utrecht voor het eerst reinigingsagenten de straat op. Om de bevolking aan de nieuwe regels te laten wennen, was hun optreden coulant. Dat werd gewaardeerd: ondanks de te verwachten protesten en bezwaren blijken de Domstedelingen vooral blij met deze bijzondere ordehandhavers.

Berichten

Het schijnt onmisbaar voor mijn functioneren te zijn. Elke werkdag verschijnt er een knipselkrant op mijn scherm. Daar staan dan altijd serieuze berichten in. Dat kan ook niet anders want van de directie tot, eh, mij zeg maar, moet men het ermee doen. Zo'n knipselkrant, waar geen schaar meer aan knipt, gaat bij ons altijd over zaken die in de ruimste zin des woords het vervoer betreffen. Ineens heb je een dag dat je berichten met andere ogen ziet. Kijkt u mee?

Beter ontwerp openbare ruimte kan zwerfvuil verminderen

Bij de inrichting van steden moet meer rekening worden gehouden met de afvalinzameling. Bovendien moet er minder worden gepolderd.

Gewest Brussel stelt afvalstoffenplan 2003-2007 vast

De gewestelijke regering van Brussel heeft afgelopen week het afvalstoffenplan 2003-2007 vastgesteld.

Nieuw besluit moet illegaal dumpen voorkomen

Het nieuwe besluit voor de inzameling van banden moet de keten sluiten en de financiële prikkel wegnemen om banden illegaal te storten. Vanaf 1 april moeten autobanden altijd gratis worden ingenomen.

Duitsland belast doorvoer gevaarlijk afval

Transport van gevaarlijk afval vanuit andere EU-lidstaten door de Bondsrepubliek wordt voortaan belast met een extra heffing.

Afvalscheiding op de bouwplaats

De bouw van vier ecosolarwoningen heeft dertig procent minder bouw- en sloopafval opgeleverd in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

ROVA gaat diftar invoeren in Lichtenvoorde

De gemeenteraad van Lichtenvoorde heeft besloten het afvalstoffenbeheer per 1 januari in handen te geven van ROVA.

Textielinzameling voor goed doel fors minder

Een opbrengstdaling met vijftig procent van door KICI ingezameld textiel betekent een aanzienlijke tegenvaller voor goede doelen zoals Amnesty International.

Kenniscentrum voor composteerbare verpakkingen

Wageningen Universiteit en Research Center onderzoeken de oprichting van een kenniscentrum voor composteerbare verpakkingen.