Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21131 items gevonden.

Sorteren op  

Van Gansewinkel beoogt overname van H. van Vliet

De Van Gansewinkel Groep uit Soerendonk en H. van Vliet Groep uit Rotterdam onderzoeken de mogelijkheid tot strategische samenwerking. De verwachting is dat de Van Gansewinkel Groep de aandelen van H. van Vliet Groep volledig zal overnemen. We kunnen dus eigenlijk al spreken van een overname.

Toename verpakkingen blijft achter bij economische groei

In 1997 nam de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in Nederland minder toe dan het Bruto Binnenlands Product. Sinds 1992 blijft de groei van de hoeveelheid verpakkingen die op de markt komt achter bij de economische groei.

Cementgebonden secundaire materialen in de wegenbouw

De wegenbouw kan grote hoeveelheden secundaire materialen toepassen. De materialen worden dan gebonden aan cement. CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur geeft de brochurereeks 'Cementgebonden secundaire materialen in de wegenbouw' uit.

Stortplaatsen Noord-Brabant furieus op provincie door heffing

De provincie Brabant gaat een heffing instellen om de kosten voor de nazorg van stortplaatsen te financieren. De heffing wordt opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen. Deze reageren als door een wesp gestoken. "Het lijkt er op dat de provincie ons via een omweg een hak wil zetten en dat kunnen we niet accepteren."

Wettelijke verankering advies Epema naar Raad van State

Het advies van de commissie Epema zal nu ook een wettelijke basis gaan krijgen. Het Kabinet heeft daarvoor een wijziging van de Wet Milieubeheer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Oskam treedt terug als directeur van het Nationaal DuBo-Centrum

Per 26 oktober treedt de heer Oskam terug als directeur van het Nationaal DuBo-Centrum. Het bestuur en de heer Oskam hebben daarover volgens beide zeggen in goede harmonie dit besluit genomen.

Kamervragen over het afvalbeleid

Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van VROM in de Tweede Kamer is een aantal vragen gesteld over de voortgang van het Nederlandse Afvalbeleid.

Directeur NV Afvalzorg vertrokken

De heer drs. ing. R.B. Leeftink heeft besloten op 30 oktober terug te treden als algemeen directeur van NV Afvalzorg.

Pronk heeft koudwatervrees voor marktwerking

Tijdens de behandeling van de begroting van VROM heeft minister Pronk aangegeven dat de provinciegrenzen voor afvalstoffen voorlopig gesloten zullen blijven.

Afvalbeheer teleurgesteld in Pronk

Minister Pronk van Milieubeheer houdt de provinciegrenzen voor het transport van afvalstoffen gesloten. Hij komt daarmee de belofte van zijn voorganger niet na., vindt de Vereniging Afvalbeheer.

Grontmij stelt nazorgplannen op

Het advies- en ingenieursbedrijf Grontmij heeft de opdracht gekregen tot het opstellen van nazorgplannen van afvalstortplaatsen bij 23 operationele stortplaatsen in Nederland.

Nederland kiest voor gecombineerde financiering scheepsafval

De Europese Commissie heeft een ontwerp van een richtlijn voor havenontvangstinstallaties klaar, waarmee het mariene milieu beter beschermd moet worden. Nederland kiest daarbij voor een systeem van indirecte en directe financiering, aangezien dit het meest rechtvaardige zou zijn.

AVR wil met Grontmij sterker staan voor overname VAM

NV Holding AVR-bedrijven en Grontmij gaan een strategische alliantie aan. Met het partnership wil AVR haar positie versterken voor de overname van de VAM in Wijster.

Noord- en Zuid-Nederland waarschuwen voor chaos in afvalland

Het afvaloverleg in Noord- en Zuid-Nederland hebben aan Minister Pronk gevraag de provinciegrenzen voor afval nog even dicht te houden. Daardat zij veel hogere tarieven berekenen dan de andere provincies, zijn ze bang dat zij zich daarmee uit de markt prijzen en dat de exploitatie van stortplaatsen en andere verwerkingsinrichtingen onrendabel worden.

Ontwerp AmvB voor opslag van goederen

Minister Pronk heeft een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur gepubliceerd, waarin regels voor inrichtingen voor de opslag van goederen.

Cotrans optimaliseert ritten via nieuwe boordcomputer

Cotrans heeft de eerste nieuwe ICS Milieu Black Box generatie VIII gekocht. Met deze boordcomputer wil met de ritten gaan optimaliseren.

Geen bijzondere gezondheidseffecten bij gft

Consumenten lopen geen bijzondere gezondheidsrisico's vanwege GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) -afval mits de GFT-emmer binnenshuis meer dan eens per week geleegd wordt. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek naar de gezondheidseffecten door het gescheiden inzamelen en ophalen van GFT-afval. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de ministeries van VROM en SZW (arbeidsomstandigheden).

Pronk ondertekent VN-verdrag voor handel in gevaarlijke stoffen

Op 11 september is in Rotterdam een VN-Verdrag door 65 landen ondertekend dat de handel in gevaarlijke stoffen beter moet regelen. Minister Pronk van VROM was voor deze gelegenheid gastheer en bovendien voorzitter van de conferentie, die aan de ondertekening van het verdrag vooraf ging.

Gespecialiseerde afvalbedrijven blijven een kans hebben

Voor kleine maar gespecialiseerde recyclingbedrijven is in de toekomst zeker nog plaats in de markt voor gevaarlijk afval. Het marktonderzoeksbureau Frost & Sullivan concludeert in een onlangs verschenen rapport dat deze bedrijven wel veel zullen moeten investeren in technologie en Europese samenwerking om het niet af te leggen tegen de grote geïntegreerde conglomeraten.

Ketenbeheer maakt strijken overbodig

In de lange keten van kledingproductie in India tot verkoop in de Nederlandse winkels, heeft het kledingconcern Peek & Cloppenburg een aanzienlijke milieuwinst behaald. Door de kleding in bundels te vouwen en te verpakken, is de hoeveelheid verpakkingsafval sterk verminderd en is het aantal kledingstukken dat moet worden ontkreukt, teruggebracht met 60%.