Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21575 items gevonden.

Sorteren op  

Eeuwige nazorg blijkt eindig

De 3800 voormalige stortplaatsen in Nederland zijn niet de chemische tijdbom zoals werd gedacht. Natuurlijke processen zorgen ervoor dat de verspreiding van verontreinigingen vermindert.

Slibverwerker moet stankoverlast verminderen

De Provincie Gelderland heeft slibverwerker Midden-Betuwe in Zutphen gemaand voor de zomer een definitief einde te maken aan de stankoverlast.

Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen

Buro Boot heeft een nieuwe editie uitgebracht van de Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen.

Brand bij ATF heeft staartje

Bij de brand in een opslagloods van chemisch afval van Essent Milieu in Drachten is bijna 480 duizend ton chemisch afval in vlammen opgegaan. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

AVR neemt olieverwerkende bedrijven over

AVR heeft Olieverwerking Amsterdam en Groenendaal Handel overgenomen.

Indaver neemt Zwitserse Amstutz over

Het Belgische Indaver heeft Amstutz overgenomen. Amstutz is een dochter van de Holderbank Cement en Beton (HCB) en is in Zwitserland marktleider in het beheer van gevaarlijk en industrieel afval.

Duurzaam ondernemen ook via quick scan

De Provincie Noord-Holland wil met een stimuleringsregeling 'duurzaam ondernemen' bij bedrijven onderzoek laten uitvoeren naar bedrijfsmilieumaatregelen. Dit gaat via de 'no cure, no pay' regeling.

Sita Groep neemt Waste Management Australië over

Sita Groep, het moederbedrijf van BFI in Nederland, heeft Pacific Waste Management overgenomen, een dochter van het Amerikaanse Waste Management.

Van Dalfsen neemt afscheid van VAOP

De heer T. van Dalfsen heeft afscheid genomen van zijn voorzittersrol van de VAOP.

J.J. Schiphorst neemt Bekuplast Belgium over

J.J. Schiphorst uit Deventer heeft in België het bedrijf Bekuplast Belgium overgenomen.

Pilot project recycling van matrassen

De Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) en het werkvoorzieningschap Alescon uit Hoogeveen hebben een proefproject gestart voor het inzamelen en het be- en verwerken van afgedankte matrassen.

Nieuwste versie Senter Dossier uit

Het duurzaam adviescentrum van het Ministerie van EZ, Senter, heeft al haar instrumenten in een handzaam boekje opgenomen.

Van Bemmel nieuwe importeur Jenz

Sinds begin dit jaar heeft Van Bemmel uit IJsselstein de vertegenwoordiging gekregen van Jenz machines uit Duitsland.

Wet milieubeheer neemt terminologie van Europa over

Minister Pronk heeft na advies van de Raad van State en opmerkingen van de Europese Commissie besloten in de aanstaande wijziging van de Wet milieubeheer de terminologie zoals die in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen wordt gebruikt over te nemen.

Ecostroom van Proav en ENECO

Met de onthulling van een informatiepaneel hebben de heer Schop (operationeel manager ENECO) en de heer De Jong (directie Proav) op 20 april een 'groene' energiecentrale officieel in gebruik gesteld.

Te weinig bluswater

Niet alle bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden op- of overgeslagen hebben voldoende bluswatercapaciteit. Om dit probleem op te lossen hebben bedrijven waar dit het geval is, tijdelijke maatregelen moeten nemen.

Slangen technischdirecteur recycling Vredestein Rubber Resources

Per begin april is de heer René Slangen, sinds 1994 plant manager bij Vredestein Rubber Recycling, aangesteld als technisch directeur recycling bij Vredestein Rubber Resources.

Milieuprestaties kunststofverpakking 'onderbelicht'

In de discussie over het afvalbeheer blijven de milieuprestaties van kunststof verpakkingen tijdens de gebruiksfase onderbelicht.

Rooijakkers directeur bij aviTwente

Bij de aviTwente is de heer dr. A.F.J. Goeting opgevolgd door de heer ir. J.T. Rooijakkers.

Recycling van ICT-apparatuur goed op dreef

In 1999 is via het ICT-inzamelsysteem bijna 3000 ton aan computers, copiers, faxen, telecommunicatie en andere kantoormachines ingezameld en gerecycled. Totaal ruim 400.000 apparaten.