Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22318 items gevonden.

Sorteren op  

Entsorga tevreden afgesloten

De driejaarlijkse Keulse afvalbeurs Entsorga is redelijk succesvol geweest. Zeker gezien de moeilijke tijden in Duitsland.

Tilburgse Reiniging jubileert

Op 30 september was het precies honderd jaar geleden dat in Tilburg de Gemeentereiniging van start ging. Om dat te vieren is de stad op 1 oktober een campagne begonnen onder het motto 'Tilburg eeuwig schoon'.

Alleen grote auto-onderdelen milieuvriendelijk te recyclen

Onderzoek wijst uit dat mechanische recycling van kunststof auto-onderdelen alleen gunstig is uit milieuoogpunt als het grote, gemakkelijk bereikbare onderdelen uit monomaterialen betreft.

AVR gaat industrieel reinigen in Duitsland

AVR heeft een overeenkomst gesloten met RAG Aktiengesellschaft uit Essen voor de industriële reiniging van fabrieksterreinen en installaties.

Directeur Essent Milieu treedt terug

De heer J. Dam heeft te kennen gegeven met ingang van 1 oktober te willen terugtreden als directeur van de divisie Milieu.

Slag om klant barst los op Schiphol

Van Gansewinkel krijgt twee maanden na de overname van het facilitair bedrijf van Schiphol onverwacht een concurrent op de luchthaven: MI.

Afvalbeleid Vlaanderen succesvol

In Belgisch Vlaanderen wordt minder huishoudelijk afval geproduceerd en de burgers scheiden beter aan de bron dan vorig jaar. Ten opzichte van Nederland zijn de prestaties ook beter.

Van Geel prijst jarige NVMP, maar spoort ook aan

“De NVMP-structuur voor de inzameling van wit- en bruingoed blijkt beter te werken dan industrie en overheid vooraf hadden bedacht. De inzamelresultaten zijn goed, en de kosten relatief laag.”

Overslagstation Crailo mag nog even open blijven

Van de Raad van State mag het overlaadstation Crailo van de GAD in Hilversum tot 1 maart 2004 normaal blijven functioneren. Daar wordt afval onder andere overgeslagen op treinwagons.

GP Groot gaat inzamelen in gemeente Bergen

Vanaf volgend jaar gaat GP Groot het huisvuil inzamelen in de gehele gemeente Bergen (NH). De gemeente telt bijna 15 duizend huishoudens.

Brand bij GP Groot in Alkmaar

Op zaterdagmiddag 20 september is een omvangrijke brand ontstaan bij GP Groot in een berg van bijna vier ton grof huisvuil.

Groeidoelstelling DAR alleen door overnames

De DAR is zich aan het oriënteren om andere bedrijven of activiteiten over te nemen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2002.

NU-spaarpas krijgt VROM-subsidie

Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft toegezegd het Rotterdamse project van de NU-spaarpas financieel te ondersteunen. Doel is onder meer de landelijke introductie van het systeem.

Kringloopwinkel De Tweede Ronde failliet

Kringloopwinkel De Tweede Ronde uit Amsterdam is failliet. Moederbedrijf Het Goed ziet geen mogelijkheden meer de winkel overeind te houden en heeft zestig personeelsleden ontslag aangezegd.

Inzamelplicht landbouwfolie ingetrokken

Vanaf 1 oktober is de producentverantwoordelijkheid voor land- en tuinbouwfolie ingetrokken.

Irado neemt inzameling in Rozenburg over

De afvalinzameling en een deel van de reinigingstaken van de gemeente Rozenburg gaan per 1 januari 2004 over naar Irado voor een periode van tien jaar.

VROM: doelstellingen halen met minder geld

Uit de Rijksbegroting blijkt dat staatssecretaris Van Geel onverkort de milieudoelstellingen wil handhaven, maar dat hij daar aanzienlijk minder geld voor heeft. De hoogte van de MEP blijft onvoldoende, zo vindt de sector, om nieuwe initiatieven voor hoogcalorische verbranding op te gaan zetten. Sterker nog, het resultaat zal zijn dat een aantal AVI's minder stroom zal gaan leveren.

Bouwstoffenbesluit versoepeld

Een aantal stoffen krijgt volgend jaar vrijstelling van het Bouwstoffenbesluit. Het betreft stoffen die van nature al in de grond voorkomen.

Overschot dreigt aan puingranulaat

De afzet van puingranulaat kan in de toekomst in de problemen komen als niet meer toepassingsmogelijkheden worden ontwikkeld.

Plastic draagtas is verpakking

Volgens een advies van de advocaat-generaal aan het Europese Hof is een plastic draagtas een verpakking. Daarmee komen deze producten onder de Verpakkingsrichtlijn te vallen.