Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21324 items gevonden.

Sorteren op  

Overname Nijhoff Machines Corporation BV door Kuiken NV

De directies van Kuiken NV te Emmeloord en Nijhoff Machines Corporation B.V. (NMC) te Ommen hebben overeenstemming bereikt over de overname van NMC door Kuiken NV.

Handleiding inzameling WEB voor gemeenten

Vanaf 1 januari dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van Wit- en Bruingoed (WEB).

Van Gansewinkel neemt Astra over

Astra Containers uit Katwijk is overgenomen door Van Gansewinkel die daarmee het landelijke netwerk voor de inzameling van afval verder wil uitbouwen.

Provinciegrenzen niet vóór 2000 open

Het AOO heeft na enkele vertragingen het ontwerp voor het landelijk stortplan vastgesteld. Door de herstructurering van de stortsector zullen veel stortplaatsen moeten sluiten. Om de financiële gevolgen binnen de perken te houden zullen de provinciegrenzen voor brandbaar afval pas na 2000 vervallen.

Het woud van financiële regelingen voor duurzame energie

Pi!MC heeft in opdracht van Novem een inventarisatie gemaakt van de financiële stimuleringsregelingen om de ontwikkeling van bio-energie en andere duurzame energievormen te bevorderen.

Zijbeladingsystemen zijn in trek

Vorig jaar zijn 30 kraakwagens afgeleverd met een zijbeladingopbouw.

Gezocht: partners in Europa

Tijdens de Ecotech (van 13 tot en met 16 april) zal voor de tweede maal het 'partner meeting event ECOpartners' op initiatief van Senter en Syntens plaatsvinden. Hierbij worden bedrijven met een vraag en/of een specifiek aanbod met elkaar in contact gebracht om een vorm van samenwerking te onderzoeken.

NVMP sluit contract verwijdering wit- en bruingoed

De NVMP, van Gansewinkel en Coolrec hebben een contract ondertekend voor de inzameling en verwerking van wit- en bruingoed. Het contract is het gevolg van een aanbesteding die de NVMP heeft gedaan in het kader van het verwijderingsbesluit wit- en bruingoed.

Proef WEB in Noord-Nederland beëindigd

Het proefproject 'lekvrije verwijdering en hergebruik van wit- en bruingoed' in Noord-Nederland is beëindigd.

Kunststofrecycling gehinderd door oude industrienormen

Uit een onderzoek dat het Fraunhofer-Institut in opdracht van de DKR uitvoerde, blijkt dat de huidige productienormen toepassing van gerecycled kunststof onmogelijk maken.

Amnesty hoofdbegunstiger van het KICI

Amnesty International is voor de komende vijf jaar de hoofdbegunstiger van het KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen).

Schaap directeur ARN

Vanaf 1 maart zal ir. G. Schaap het roer overnemen van de huidige algemeen directeur bij ARN, ir. G.M. Eggink.

VOMS krijgt te weinig afval

De havenontvangstinstallaties verenigd in de VOMS vinden dat de overheid te weinig doet om de afgifte van scheepsafval te verbeteren.

Bermmaaisel toegepast als bodemverbeteraar

De Wageningse instituten AB-DLO en IBN-DLO onderzoeken gezamenlijk de toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel in de landbouw. Voor wegbermbeheerders is dit aantrekkelijke wijze van verwijdering door de uitsparing van de composteringskosten.

Duitse productienormen voor toepassing van gerecycled kunststof

De DKR is in Duitsland binnen het duale systeem verantwoordelijk voor de inzameling en nuttige verwijdering van gebruikte kunststofverpakkingen. De DKR heeft als doelstelling de verwerking zeker te stellen tegen de geringst mogelijke kosten. Die zekerheid heeft de DKR tot nu toe in haar vijfjarig bestaan kunnen geven. Over de kosten zijn wel enkele gunstige resultaten geboekt, maar is nog lang niet alle besparingsopties volledig benut. Een van de belangrijkste peilers is nu de markt voor producten uit gerecycleerde kunststof verder te ontwikkelen, maar daar blijken toch aanzienlijke hindernissen te zijn.

Drechtwerk fuseert met Coolrec

De sociale werkvoorziening "Drechtwerk" uit Dordrecht gaat samenwerken met Coolrec.

Aufplast ontkoppelt componeeractiviteiten van recycling

Aufplast gaat haar compouneer- en recyclingsactiviteiten van kunststoffen scheiden.

EU subsidieert beursdeelname in Japan

Van 20 tot en met 23 oktober wordt in Osaka (Japan) de New Earth '99 gehouden.

Partner meeting event ECOpartner

Tijdens de Ecotech (van 13 tot en met 16 april) zal voor de tweede maal het 'partner meeting event ECOpartners' op initiatief van Senter en Syntens plaatsvinden.

Bouwrecyclingprijs

Op dinsdag 13 april zal Staatsecretaris Remkes de 'Prijs voor Bouwrecycling 1999' uitreiken.