Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21763 items gevonden.

Sorteren op  

SCG vervolgd voor fraude

Het semi-overheidsbedrijf SCG (Service Centrum Grondreiniging) wordt vervolgd wegens fraude. Ook drie huidige en twee voormalige medewerkers zullen worden aangeklaagd.

Jarige Schenk breidt uit

Schenk Oosterhout viert haar dertig-jarige bestaan met een uitbreiding van de productiehal.

AVI-bodemsas illegaal afgevoerd en gestort

Een aannemersbedrijf in Doetinchem heeft 125 ton AVI-bodemsas illegaal afgevoerd en gestort.

Samenwerking kringloopbedrijven

Kringloopbedrijf Het Goed Beheer en IRADO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Nieuwe afvalstoffenlijst in 2002

Op 1 januari 2002 treedt de Eural - de nieuwe Europese afvalstoffenlijst - in werking.

Bagger wordt in Noord-Holland verwerkt

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het advies overgenomen van een speciaal daarvoor ingesteld breed overlegplatform om bagger zo min mogelijk te storten.

Mobiele breker

Gebr. Bottelier Sloopwerken heeft een nieuwe mobiele breker in gebruik genomen die goed is voor ongeveer 300.000 ton op jaarbasis.

Merwedehaven beboet

IGAT, na de reorganisatie van de PROAV exploitant van de Derde Merwedehaven, heeft een proces verbaal gekregen omdat zij na een aanmaning niet voldoet aan de voorschriften.

Eerste wijk in Deventer met afval ondergronds

De nieuwbouwwijk Steinvoorde is de eerste wijk in Deventer waarin het afval ondergronds en geregistreerd wordt ingezameld.

Den Bosch moet wekelijks blijven inzamelen

De gemeenteraad van Den Bosch heeft het verzoek van de Afvalstoffendienst afgewezen om het ophalen van gft en restafval in dezelfde week af te schaffen.

Schone biomassa voor duurzame Duitse elektriciteit

Duurzame elektriciteit krijgt een enorme impuls in Duitsland nu ook de Bundesrat een wetsvoorstel met die doelstelling heeft aangenomen. Biomassa zou twintig procent van de elektriciteitsvoorziening moeten verzorgen.

Van der Vlist topman Milieu

Oud milieugedeputeerde van Zuid-Holland J. van der Vlist is vanaf 1 mei de nieuwe directeur-generaal milieubeheer op het ministerie van VROM.

Milieucontroles worden nog verder aangescherpt

In de halfjaarlijkse rapportage van de Inspectie Milieuhygiëne constateert minister Pronk dat de milieuregels nog steeds onvoldoende worden nageleefd en dat controles worden verscherpt.

Overname Afvalsturing Brabant door Essent mag van NMa

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) keurt de overdracht van alle aandelen van Afvalsturing Brabant aan Essent zonder voorbehoud goed.

Nederland Schoon

De Stichting Nederland Schoon zet haar strijd tegen zwerfafval onvermoeibaar voort. Na een actie om automobilisten van het probleem bewust te maken, worden basisscholen bezocht met lespakketten over het onderwerp.

ATF-terrein vervuild

Het terrein van ATF in Drachten is ernstig vervuild met zware metalen en vluchtige chloorkoolwaterstoffen.

Afvalscheiding nieuwe stimulans nodig

Terwijl de hoeveelheid huishoudelijk afval blijft toenemen, stijgt de gescheiden inzameling nauwelijks.

Dode hoek

Het zicht van vrachtwagenchauffeurs op wat er naast de wagen, in de zogeheten dode hoek, gebeurt, is vaak slecht. De uitvinding van de dode en blinde hoekspiegel moet daar een eind aan maken.

Geen exportvergunning voor HKS

Volgens de Raad van State heeft VROM terecht een exportvergunning voor aluminiumgruis geweigerd, omdat het gehalte van 20 procent te laag is om voor nuttige toepassing door te gaan.

BTW-compensatiefonds weer jaar uitgesteld

De invoering van het BTW-compensatiefonds wordt uitgesteld tot 1 januari 2003. Tot uitstel is besloten om de voorbereidingstijd die provincies en gemeenten hebben voor de invoering te verlengen.