Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21323 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuw retoursysteem voor consumentengoederen

In Noord-Holland wordt een nieuw retoursysteem voor consumentengoederen gestart dat uitgaat van een klantvriendelijke benadering. Doordat het systeem aansluit bij bestaande patronen van consumentengedrag, is het de bedoeling dat het zichzelf in stand gaat houden.

Kga zak voor visserij en binnenvaart

De binnenvaart en de visserij zijn een proef begonnen voor de inzameling van kga.

Batterijenactie bij Kijkshop

De Stichting Batterijen wil in de maand december 1,5 miljoen batterijen ophalen via een actie bij de Kijkshop.

VAR koopt nog een slibverwerker

De Veluwse Afvalrecycling (VAR) heeft de bewerkingsinstallatie voor zuiveringsslib op het Amersfoortse industrieterrein de Isselt overgenomen.

Praktijkexperimenten en demonstratieprojecten hergebruik afval

Binnen het Programma Hergebruik van afvalstoffen ph '98 kunnen praktijkexperimenten en demonstratieprojecten in aanmerking komen voor een subsidie. Tot uiterlijk 15 maart 1999 kunnen voorstellen ingediend worden bij Novem.

Preventieprojecten op een rij

Het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik (IPH) heeft een inventarisatie gemaakt van preventieprojecten bij huishoudens. Tweederde van de projecten blijkt zich te richten op de promotie van een duurzaam huishouden.

Ook Pronk vindt Ecogrind te duur

Een ambtelijke werkgroep van het ministerie van VROM, IPO en Ecotechniek heeft een kostenvergelijking gemaakt voor verschillende bestemmingen van verontreinigde baggerspecie.

Varend inzamelen met Invotis

In de Rotterdamse haven is de Invotis van Bek & Verburg in gebruik genomen. Dit inzamelvaartuig is ingericht voor het inzamelen van afvalstromen afkomstig van de zeevaart.

'Brandschoon'

De Huisvuilcentrale in Alkmaar is begonnen met een voorlichtingsproject 'Brandschoon' aan de hoogste groepen van basisscholen over de rol van de Huisvuilcentrale in de afvalverwerking.

PMZ uit de kinderschoenen

Naast bedrijfsinterne milieuzorg, krijgt ook productgerichte milieuzorg steeds meer aandacht.

Energiewinning uit resthout

Resthout biedt goede mogelijkheden voor energieopwekking. Dit concludeert de Novem uit twee rapporten die zij onlangs heeft gepubliceerd.

ARN publiceert jaarverslag 1997

ARN BV meldt in haar jaarverslag 1997 een toename van de winst. Zowel de AVI als de stortplaats hebben boven verwachting gedraaid. Daarbij merkt ARN op dat deze resultaten niet zonder meer als maatgevend worden beschouwd voor de volgende jaren.

Stimular fact-sheets bijna op het Internet

Stimular maakt al enige jaren preventie fact-sheets. In de nieuwsbrief van Stimular wordt voor het lezen van de fact-sheets ook verwezen naar de nieuwe web site.

Tot 15 december indienen Milieudemonstratieprojecten

LIFE is de naam van het subsidieprogramma van de Europese Unie om de ontwikkeling van wetgeving op milieugebied binnen de EU te stimuleren. In juli van dit jaar maakte meldden we al dat het niet storm liep met de aanvragen (zie: LIFE II wordt meer leven ingeblazen). Tot 15 december kunnen aanvragen nog ingediend worden.

Brabants Bureau Milieumetingen voldoet aan STERIN

Het Bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor STERIN, conform de eisen in NEN-EN-45004. Noord-Brabant is daarmee de eerste provincie in Nederland waarvan de milieuwerkzaamheden officieel voldoen aan de kwaliteitseisen van STERIN.

Milieukeur Recreatiebedrijven

Vijftien ondernemers uit de recreatiesector zijn in de provincie Utrecht gestart met het milieuproject 'recreatie en toerisme' waarin kennis wordt uitgewisseld en ervaring opgedaan met afvalpreventie en energiebesparing.

Arena Recycling: Reko en Wavin Re-Use sluiten joint venture

De vorming van een joint venture voor recycling van gebruikte kunststoffen door DSM en de aandeelhouders van Wavin Re-use is een feit. De naam voor de nieuwe onderneming luidt Arena Recycling en is gevestigd in Helmond.

Web site Federatie NRK

Sinds kort heeft ook de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) een web site op het Internet.

Noord-Brabant: 2 x zoveel gescheiden opgehaald in 3 jaar

Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Noord-Brabant (1.100 kiloton) werd in 1996 bijna 50% gescheiden ingezameld en hergebruikt. Ten opzichte van 1993 is dat een verdubbeling.

Samenwerking tussen Den Haag en AVR

Per 1 januari 1999 wordt de Haagse afvalinzameling ondergebracht in de NV Haagse Milieu Services.