Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21956 items gevonden.

Sorteren op  

Merwedehaven beboet

IGAT, na de reorganisatie van de PROAV exploitant van de Derde Merwedehaven, heeft een proces verbaal gekregen omdat zij na een aanmaning niet voldoet aan de voorschriften.

Eerste wijk in Deventer met afval ondergronds

De nieuwbouwwijk Steinvoorde is de eerste wijk in Deventer waarin het afval ondergronds en geregistreerd wordt ingezameld.

Den Bosch moet wekelijks blijven inzamelen

De gemeenteraad van Den Bosch heeft het verzoek van de Afvalstoffendienst afgewezen om het ophalen van gft en restafval in dezelfde week af te schaffen.

Schone biomassa voor duurzame Duitse elektriciteit

Duurzame elektriciteit krijgt een enorme impuls in Duitsland nu ook de Bundesrat een wetsvoorstel met die doelstelling heeft aangenomen. Biomassa zou twintig procent van de elektriciteitsvoorziening moeten verzorgen.

Van der Vlist topman Milieu

Oud milieugedeputeerde van Zuid-Holland J. van der Vlist is vanaf 1 mei de nieuwe directeur-generaal milieubeheer op het ministerie van VROM.

Milieucontroles worden nog verder aangescherpt

In de halfjaarlijkse rapportage van de Inspectie Milieuhygiëne constateert minister Pronk dat de milieuregels nog steeds onvoldoende worden nageleefd en dat controles worden verscherpt.

Overname Afvalsturing Brabant door Essent mag van NMa

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) keurt de overdracht van alle aandelen van Afvalsturing Brabant aan Essent zonder voorbehoud goed.

Nederland Schoon

De Stichting Nederland Schoon zet haar strijd tegen zwerfafval onvermoeibaar voort. Na een actie om automobilisten van het probleem bewust te maken, worden basisscholen bezocht met lespakketten over het onderwerp.

ATF-terrein vervuild

Het terrein van ATF in Drachten is ernstig vervuild met zware metalen en vluchtige chloorkoolwaterstoffen.

Afvalscheiding nieuwe stimulans nodig

Terwijl de hoeveelheid huishoudelijk afval blijft toenemen, stijgt de gescheiden inzameling nauwelijks.

Dode hoek

Het zicht van vrachtwagenchauffeurs op wat er naast de wagen, in de zogeheten dode hoek, gebeurt, is vaak slecht. De uitvinding van de dode en blinde hoekspiegel moet daar een eind aan maken.

Geen exportvergunning voor HKS

Volgens de Raad van State heeft VROM terecht een exportvergunning voor aluminiumgruis geweigerd, omdat het gehalte van 20 procent te laag is om voor nuttige toepassing door te gaan.

BTW-compensatiefonds weer jaar uitgesteld

De invoering van het BTW-compensatiefonds wordt uitgesteld tot 1 januari 2003. Tot uitstel is besloten om de voorbereidingstijd die provincies en gemeenten hebben voor de invoering te verlengen.

Vrije markt voor groene stroom

Vanaf 1 juli aanstaande zal de markt voor de levering van groene stroom worden vrijgegeven. De consument is dan vrij om te kiezen aan welke leverancier hij de voorkeur geeft.

Stortplaatsen gezocht

De provincie Noord-Brabant heeft alle gemeenten uitgenodigd locaties van voormalige stortplaatsen aan te melden die volgens hen voor hergebruik in aanmerking komen.

Blink gaat inzamelen in Helmond

Binnenkort zal het huishoudelijk afval in Helmond worden ingezameld door Blink.

Regionale monsternemers bij Tauw

Door de toenemende vraag naar partijkeuringen vanwege het Bouwstoffenbesluit, werken nu bij Tauw meerdere monsternemers vanuit vijf vestigingen verspreid over het land.

Scheepsafval speerpunt voor DCMR

Voor 2001 heeft de DCMR dertien onderwerpen met prioriteit opgesteld om het toezicht daarop te verscherpen.

AVB krijgt bij Raad van State geen gelijk

De Raad van State heeft het protest dat door Afvalverwerking Botlek (AVB) was aangetekend tegen de strenge voorschriften in de nieuwe vergunning niet gehonoreerd.

Van der Stoel en Van der Veldt overgenomen door Icova

Het Amsterdamse Icova heeft onlangs de bedrijven Van der Stoel Containers uit Vijfhuizen en Van der Veldt uit Amsterdam overgenomen.