Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22503 items gevonden.

Sorteren op  

Kabinet legt lat in Europa hoog

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Geel om in Europa een ambitieus milieubeleid te voeren.

FLOOR Opleggers en aanhangwagens

Oplegger- en aanhangwagenfabrikant FLOOR in Wijchen heeft veel nieuws te vertellen. En een denkbeeldige rondleiding door het moderne bedrijf is daar een uitgelezen kapstok voor.

MAIN koopt maritieme activiteiten AVR

Met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus heeft AVR haar locatie Amsterdam aan MAIN verkocht.

Vliegas mag in Duitse mijnen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft AZN in hoger beroep gelijk.

Veel reacties bij meldpunt tegenstrijdige regels

Na twee maanden van inventarisatie zijn bijna 400 knelpunten opgespoord, waarvan ondernemers last ondervinden. Daar zitten schrijnende voorbeelden en tegenstrijdige en onlogische regels tussen.

Zwavelzuurlekkage bij AVR

Bij het overpompen van een tank bij AVR - Industrial Waste in Rozenburg is door een nog onbekende oorzaak zwavelzuur weggelekt.

GDA wordt Afval Energie bedrijf

De Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA) heeft een nieuwe naam.

Netwerk en Saver willen meer samenwerken

De overheidsgedomineerde afvalbedrijven Netwerk uit Dordrecht en Saver uit West-Brabant onderzoeken op welke manier zij intensief kunnen gaan samenwerken.

Scheiding lijkt zijn top te hebben bereikt

De groei van de hoeveelheid afval uit huishoudens is eruit, evenals de stijging van de hoeveelheid die gescheiden wordt ingezameld.

Onrust in Haarlem over overname

Onder personeel van de reinigingsdienst van Haarlem is onrust ontstaan over de mogelijke overname.

NMa toch akkoord met verwijderingsbijdrage WEB

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is uiteindelijk toch akkoord gegaan met het systeem van verwijderingsbijdragen wit- en bruingoed en de wijze van doorberekening.

Wet markt en overheid gesneuveld

De Wet markt en overheid zal vrijwel zeker niet meer bij het parlement worden ingediend.

Milieubeweging vindt emissienormen voor afvalverbranding te slap

Het ontwerp-Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) dat de verbranding van afval in AVI's en elektriciteitscentrales regelt zal leiden tot een forse toename van de luchtvervuiling.

AVR blijft in Margraten inzamelen

Met een nieuwe inzamelwagen heeft AVR de inzameling van huishoudelijk en GFT-afval in de gemeente Margraten bezegeld.

Duitsland krijgt uitstel voor statiegeldsysteem

De Europese Commissie zal voorlopig niet optreden tegen het statiegeldsysteem dat Duitsland heeft ingevoerd op eenmalige drankverpakkingen.

Stork Veco mag exporteren

De Raad van State heeft het beroep dat Stork had ingesteld tegen de weigering van VROM om ijzerchloride over te brengen gegrond verklaard.

Minder afval verwerkt in 2002

Uit de WAR-rapportage blijkt dat de hoeveelheid afval die in Nederland wordt verwerkt voor het derde opeenvolgende jaar is afgenomen.

Delta Milieu neemt Kaljouw Recycling over

Op 1 juli heeft Delta Milieu de activiteiten van Kaljouw Recycling uit Middelburg overgenomen.

Raad van State fluit provincie terug in zaak Hamstra

Fouragebedrijf Hamstra in Putten mag haar werkzaamheden voortzetten, die de provincie Gelderland eerder had verboden.

Containerregistratie onvoldoende voor afvalstoffenheffing

De bewijslast voor het aanbieden van de afvalcontainers door de belastingplichtigen rust op de heffingsambtenaar en niet op een geautomatiseerd systeem. Dat stelt de belastingrechter in een zaak waarbij de diftarheffing op basis van het aantal aanbiedingen werd betwist.