Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22665 items gevonden.

Sorteren op  

2001 was goed jaar voor afvalbedrijven

In 2001 is de omzet van afvalbedrijven met tien procent gestegen tot 3,4 miljard euro. Ook de winst steeg flink.

Provincies gaan handhaving verbeteren

Alle provincies gaan de komende tijd werken aan een professionalisering van de handhaving.

Chaos gevreesd door Duitse kilometerheffing

Tien Europese wegvervoersorganisaties, waaronder Transport en Logistiek Nederland, vrezen chaos, oponthoud en oneerlijke concurrentie door de aanstaande introductie van de Duitse kilometerheffing.

Afvalkosten stijgen opnieuw

De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn dit jaar met ruim zeven procent gestegen tot 1,6 miljard euro.

Cyclus verder als NV

Sinds 1 juli is afvalbedrijf Cyclus een overheids-NV.

Automobilist een van de grootste veroorzakers zwerfafval

Naast recreanten en scholieren zijn automobilisten de grootste veroorzakers van zwerfafval. De landelijke campagne 'Met hetzelfde gemak parkeer je 't in de afvalbak' moet hierin verbetering brengen.

Voortbestaan Gibros Pec onzeker

Gibros Pec uit Numansdorp heeft tegen het faillissement dat was uitgesproken beroep aangetekend.

Brussel akkoord met subsidie voor containerterminal HVC

De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen de subsidie die de provincie Noord-Holland geeft aan de containerterminal van de huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC).

Europese regeling laat vervuiler betalen

Wanneer een bedrijf schade berokkent aan het milieu, betaalt niet de overheid het herstel, maar het bedrijf zelf.

Afvalzorg mag afval toch opslaan

Afvalverwerker Afvalzorg in Brunssum krijgt toch een opslagvergunning voor papier, karton, glas, hout en metaal.

Delta brengt drie bedrijven onder

Delta Milieu is het nieuwe bedrijf waar de Verstraeten Verbrugge Groep, Phoenyx Holding en Olaz Holding onder vallen.

Dusseldorp in problemen

Afvalverwerker Dusseldorp komt in de problemen omdat steeds meer afval vanuit Nederland naar Duitsland wordt geëxporteerd.

Gegoochel met cijfers administratieve lasten

Volgens minister van economische zaken Hoogervorst zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2002 fors afgenomen. Het VNO-NCW spreekt daarentegen van een stijging.

Stijgende inzameling elektrische apparaten

Een collectief inzamelingssysteem voor elektrische apparaten gecombineerd met een zichtbare verwijderingsbijdrage blijkt opnieuw het meest doeltreffend.

Europese Hof verduidelijkt begrip recycling

Het Europese Hof heeft in een uitgebreide uitspraak het begrip recycling verduidelijkt en dit verder uitgewerkt voor verpakkingsafval.

Afvalsturing Friesland verhoogt tarief

Afvalsturing Friesland verhoogt het uniforme tarief voor restafval met € 10 per ton tot € 142.

Toekomstig afvalbeleid

VROM heeft zorgen, wensen en vragen verzameld voor een toekomstvisie op het afvalbeleid voor de lange termijn.

Vlaamse overheid stapt uit Indaver

De Vlaamse regering wil haar aandelen in het milieubedrijf Indaver verminderen, maar er niet volledig uitstappen.

Wereld te winnen

Verwerking verantwoord, maar wel ingewikkeld

Het rapport 'De verwerking verantwoord' is, al voor de inwerkingtreding van het LAP, de leidraad geworden voor vergunningverlener en handhaver op het gebied van (gevaarlijk-) afvalverwerking. Volgens sommigen een adequate reactie op misstanden in het verleden, voor anderen een onduidelijk verhaal dat vooral de administratieve lastendruk verhoogt. De VROM-inspectie Zuid concludeerde uit een onderzoek dat veel zal verbeteren als de richtlijnen van het rapport zijn ingevoerd, maar dat bedrijven en vooral provincies nog een slag te maken hebben.