Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22674 items gevonden.

Sorteren op  

Bladcontainer

Rondvliegende bladeren en overvolle aangestampte groencontainers zijn volgens de firma Schiphorst verleden tijd met de Bladcontainer.

Amsterdam Oud-West houdt scheiden gft voor gezien

Het gescheiden inzamelen van gft- en restafval wordt in enkele wijken van Amsterdam gestaakt. De hoeveelheid en vooral de kwaliteit van het gft laat sterk te wensen over.

Nieuwe wagen voor De Baarsjes

Het Stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam heeft twee Geesink afvalperswagens in gebruik genomen.

De Spinder naar Essent

De Centrale Afvalverwerking Spinder is definitief overgenomen door Essent Milieu.

SCG affaire begint pijnlijk te worden

In november berichtte het NRC Handelsblad dat er tegen het Service Centrum Grondreiniging (SCG) al drie jaar een strafrechtelijk onderzoek liep.

Proav-directeur naar DELTA

De heer L. de Jong, directeur van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav), is per 1 november strategisch adviseur van de directie van DELTA Nutsbedrijven.

Geen ontheffing nodig voor ADMES

ADMES, de Coöperatieve vereniging van ontdoeners van afval, hoeft van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) geen ontheffing aan te vragen van het kartelverbod.

Bevordering van niet-gouvernementele organisaties

De Europese Commissie stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten van milieuorganisaties.

NV Huisvuilcentrale start M.E.R. voor vierde verbrandingslijn

De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland heeft de eerste stap gezet in de besluitvormingsprocedure rondom de uitbreiding van haar verwerkingscapaciteit. Voor de geplande vierde verbrandingslijn is een milieu-effectrapportage (M.E.R.) nodig.

Vredestein, AVR en NOM bundelen krachten voor bandenrecycling

Vredestein Rubber Resources, AVR-Bedrijven en NOM (de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) hebben op 15 november ReTyre Holding B.V. opgericht voor de recycling van autobanden tot een herbruikbare rubbergrondstof.

Verstraeten Verbrugge versterkt positie

De Verstraeten Verbrugge Groep uit Terneuzen heeft overeenstemming bereikt met Wandel Beheer omtrent de overname van alle aandelen van Wandel Recycling te Zierikzee.

Pont naar RIVM

Hans Pont wordt de nieuwe directeur-generaal van het RIVM.

Overdracht Circulus aan Essent Milieu

De gemeenten Apeldoorn en Deventer hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de commerciële taken van hun gezamenlijke afvalinzamelaar Circulus Holding B.V. aan Essent Milieu.

Terberg bouwt nieuwe fabriek

Op 7 november is in IJsselstein de eerste paal geslagen voor een nieuwe fabriek van Terberg Machines.

Milieucontroles gevaarlijke opslag

De Inspectie Milieuhygiëne van VROM heeft half november een weeklang controles gedaan naar de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betrof dertig distributiecentra in Overijssel en Gelderland.

CompuRetour zamelt elektronica in

Er is een nieuwe speler op de markt voor inzameling en recycling van elektronische apparatuur: CompuRetour.

Nieuwe directeur AOO

Rien Rense heeft eind november afscheid genomen als directeur van het AOO.

Frisdrankindustrie tegen statiegeld op kleine flesjes

De Vereniging Nederlandse Frisdrankindustrie (NFI) heeft in een notitie aan minister Pronk laten weten tegen de invoering van statiegeld op halve literflesjes te zijn

ISO 14001 Certificaat voor Rumal

Rumal in Weert (L.) heeft zich, als eerste recyclingfabriek van vrachtwagenbanden in Europa, gecertificeerd conform ISO 14001.

Metaal compagnie Brabant

Metaalgroothandel Metaalcompagnie "Brabant" uit Valkenswaard heeft haar naam gewijzigd in MCB Nederland.