Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21323 items gevonden.

Sorteren op  

De Vocht in handen van Remondis

remondis_containers.jpg

Alle aandelen van het Belgische familiebedrijf De Vocht zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 overgenomen door Remondis. Daarmee is de toekomst van het bedrijf zeker gesteld.

Van Bentum Recycling overgenomen door Beelen

Beelen 07.jpg

Met de overname van de locatie van Van Bentum Recycling zet de Beelen Groep een belangrijke stap in de uitbreiding van haar activiteiten in Heerhugowaard. De overname betekent een verdubbeling van het terrein dat Beelen in Heerhugowaard al tot haar beschikking had.

Zwerfafvaloplossing over de jaarwisseling heen getild

Tweede_kamer.jpg

Begin 2018 moet er een pakket maatregelen op tafel liggen waarmee zwerfafval effectief wordt bestreden. Statiegeld hangt nog steeds in de lucht.

6 miljard euro voor voorjaarsronde SDE+

dreamstime_4862533.jpg

Minister Wiebes stelt in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen. Voor energie uit biomassa verandert hij wel een aantal spelregels van de SDE+ regeling.

Nieuwe containers voor Amstelveen

20161107_145128.jpg

De plaatsing en ombouw van ruim zeshonderd ondergrondse containers en de vulgraadmeetsystemen in de gemeente Amstelveen zijn vergund.

Communicatie leidt tot minder restafval in Leeuwarden

Omrin heeft in de Leeuwarder wijk Westeinde een afvalproef uitgevoerd met communicatie en voorlichting. Resultaat: 16 procent minder restafval.

Tijdperk plastic tassen voorbij in Brussel

Fotolia_57294891_M.jpg

Alle plastic tasjes voor eenmalig gebruik voor het vervoer van aankopen zijn nu verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Circular Economy Lab buigt zich over bedrijfsafval

circular economy lab 4 december 2017.jpg

Sorteerresidu, slib, organische natte fractie en A- en B-hout hebben meer potentie dan te eindigen op de stort. Maar circulariteit heeft soms ook nadelige kanten. Niet alles is mogelijk - en je moet misschien ook niet alles willen.

Plastic etende walvis choqueert kijker

Screenshot-2017-12-5 Mother pilot whale grieves her dead calf - The Blue Planet II Episode 4 preview - BBC One - YouTube.png

In de laatste aflevering van de BBC natuurfilmserie Blue Planet wordt de aanwezigheid van plastic in de oceanen in beeld gebracht. De beelden van een overleden walviskalf gaan nu al de hele wereld over.

Bedrijfsmatige compostering hotspot voor resistente schimmel

dreamstime_8660772.jpg

Locaties met bedrijfsmatige compostering hebben meer kans dat de resistente schimmel Aspergillus fumigatus zich er ontwikkelt. Regelmatig omleggen van de composthopen kan mogelijk helpen.

Circulariteit in rondetafelgesprek bouw

BAM-hoofdkantoor-logo.jpg

In veel position papers die door partijen zijn ingediend in het kader van het rondetafelgesprek over de Nederlandse bouwopgave is circulariteit geen hoofdthema. Koninklijke Bam vraagt er wel expliciet aandacht voor.

Celstraf en boetes voor fraude met vergisting

Fotolia_18985857_S.jpg

Twee Puttense afvalbedrijven en hun directeur zijn veroordeeld voor het naar biovergisters afvoeren van afvalstoffen die helemaal niet vergist mochten worden.

Vang-doelstelling 2020 nog niet in beeld

Fotolia_169146382_S.jpg

Een aantal gemeenten is al goed op weg om meer afval te scheiden, maar op landelijk niveau blijkt de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 nog buiten bereik. Een gemiddelde van 153 kilo per inwoner is het best haalbare.

Inzamelaar gezocht voor Heumen en Berg en Dal

Dar_logo_groen.JPG

Dar zoekt voor de gemeenten Heumen en Berg en Dal een inzamelaar van verschillende stromen huishoudelijk afval.

Vloggers nieuw gezicht van Wecycle-campagne

wecycle-najaarsbijeenkomst-2017.jpg

Vloggers Nesim en Qucee van YouTube-kanaal Supergaande zijn het gezicht van een Wecycle-campagne om jongeren meer bekend te maken met de inleverbakken voor afgedankte apparaten in winkels.

Circulaire economie door de juridische lens

Fotolia_101135458_S.jpg

De keuze voor een transitie naar een meer circulaire economie levert technische, bedrijfsmatige, politieke en maatschappelijke uitdagingen op. Maar ook juridisch leidt het besluit tot “fundamentele vragen”.

Consument positief over recyclebaar-claim op biobased verpakking

bottle-of-water-1811019_1920.jpg

Communicatie luistert nauw wanneer fabrikanten overstappen op een duurzamere verpakking voor hun product. Wageningen University & Research biedt de voedselsector hulp bij de keuze voor verpakkingen en de communicatie naar de consument.

Britse supermarkt gaat overdatum producten verkopen

rijstverpakking.jpg

Een product verkopen tot een maand nadat de 'tenminste houdbaar tot'-datum is verstreken. In de strijd tegen voedselverspilling gaat een Britse supermarkt dat doen.

10 miljoen voor bio-aromaten

biorizon-logo-rgb-pers-650x300.jpeg

Onder de vlag van Biorizon werken TNO, ECN, Vito en de provincie Noord-Brabant samen aan de productie van bio-aromaten.

'Wereldeconomie moet grondstoffenefficiëntie omarmen'

dreamstime_2343811.jpg

In 2017 zou wereldwijd 88,6 miljard ton aan biomassa, fossiele brandstoffen en niet-metaalhoudende mineralen aan de aarde kunnen worden onttrokken. Dat is driemaal zoveel als in 1970.