Artikelen


Er zijn 1678 items gevonden.

Sorteren op  

Van Happen recyclet geperst bedrijfsafval

Sorteerinstallatie voor bedrijfsafval bij Van Happen Containers in Eindhoven.jpg

Tijdens het duurzaamheidssymposium dat Van Happen Containers organiseerde, liet de directie er geen misverstand over bestaan. De inzamelaar wil de transitie naar grondstoffenproducent maken. Om de daad bij het woord te voegen, werd de eerste stap gezet: de eerste sorteerinstallatie voor geperst bedrijfsafval in Nederland.

'Circulaire Economie' dekt lading van Kamerdebat

plastic tas met boodschappen.jpg

Een nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu en een nieuwe naam voor het Algemeen Overleg (AO). Ondanks al die nieuwigheid bracht het AO Circulaire Economie in december geen grote verrassingen. Veel aandacht was er uiteraard voor het twee weken eerder gepresenteerde circulaire-economiepakket van de Europese Commissie.

Wat blijft er over van het circulaire-economiepakket?

europees parlement vlaggen.jpg

Veel uitgesproken tegenstanders heeft het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie niet. Maar iedereen die iets over het pakket te zeggen heeft, lijkt er wel iets aan te willen veranderen. De Tweede Kamer wil dat Nederland tijdens zijn EU-voorzitterschap voorkomt dat er weinig overblijft van de ambitie uit het pakket.

VConsyst presenteert innovatief Metro-concept

DJP_6627.jpg

De ondergrondse Metro-containers van VConsyst zijn een begrip. Het succesvolle concept evolueerde tot een totaalpakket van hardware, software en elektronica. Met de M162, de blauwdruk voor de nieuwste Metro-generatie, slaat VConsyst nieuwe wegen in.

Circulaire les in sportcomplex

sportcomplexegerbos1.jpg

Natuurlijk, het vorig jaar gerenoveerde sportcomplex Egerbos in Venlo moet de jeugd vooral aan het sporten houden. Maar nu dient het slim ontworpen sportcomplex een tweede doel: bewust maken van de duurzame omgang met grondstoffen volgens cradle-to-cradle.

Nascheiding en het probleem van financiering

B_WIND15.jpg

Wat hebben de gemeente Rotterdam, AEB, Cure Afvalbeheer en HVC gemeen? Juist. Ze hebben allemaal plannen voor het realiseren van een nascheidingsinstallatie.

Kostenontwikkelingen transport in 2016

Paul van der Linde 2012.JPG

Iedere inzamelaar of transporteur van afval wil weten hoe zijn transport specifieke kosten zich volgend jaar ontwikkelen. Het jaarlijkse onderzoek hiernaar van Panteia/Nea geeft hen een indruk.

PostNL in de rechtszaal

veldhoven-fc.jpg

Op 28 oktober 2015 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over het overbrengen van lege tonercartridges vanuit het buitenland naar Nederland. Een Utrechts recyclingbedrijf maakte bezwaar dat daarbij een retoursysteem werd gebruikt waarmee de Evoa niet correct werd toegepast. De Raad deelde die mening niet. Daar kunnen vraagtekens bij worden geplaatst.

Voorkomen is beter dan genezen

plaatsen betonput.JPG

Mensen die tijdens het legen van een ondergrondse container doodgemoedereerd onder zo'n in de lucht hangend gevaarte doorlopen, of die de slagbomen van zijladers negeren: Circulus-Berkel maakt het geregeld mee. Hoe zorg je dat burgers ophouden met dergelijk gevaarlijk gedrag?

Veolia Nederland wordt geen duizendpoot

VEOLIA_MG_5072.jpg

Veolia kondigde begin dit jaar een nieuwe strategie aan. In Nederland nam het bedrijf vervolgens de AKG Kunststof Groep over. Het roept de vraag op welke koers het milieubedrijf gaat varen, ook in ons land. CEO Hildagarde McCarville van Veolia Nederland: “We focussen op de circulaire economie en energietransitie.”

Door de ogen van... Gerard van Gorkum

DSC_1694.JPG

Directeur Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt

Geel met een vleugje rood

GFT promotie-5.jpg

HVC ontwikkelde een model waarmee gemeenten tot op wijkniveau inwoners kunnen beïnvloeden om afval te scheiden. Doelgroepen, die ieder een eigen benadering vragen, zijn ingedeeld in kleuren. "Geel met een vleugje rood is de meest kansrijke strategie."

“Een kwestie van andere vragen stellen”

shovel 1.jpg

Op weg naar een circulaire economie kan de overheid zelf aan de knoppen draaien. Gewoon, door bij de miljarden aan inkoopopdrachten andere vragen te stellen. Aan ambities ontbreekt het in elk geval niet, al blijkt de praktijk weerbarstiger.

Reststoffenunie nog lang niet uitgeïnnoveerd

Reststoffenunie  (5).JPG

De Reststoffenunie zoekt al twintig jaar naar bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Het shared service center van de Nederlandse drinkwaterbedrijven doet dat inmiddels zo goed, dat samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven over de grens lonkt.

Van mijlpalen tot magere betrokkenheid

Wilma Mansveld 4.jpg

Wilma Mansveld bewaakte drie jaar lang het afvaldossier. Ze introduceerde Vang, hield vast aan statiegeld en ondertekende het recyclingconvenant. Wat zijn de meningen over het werk van de opgestapte beleidsvrouw?

Balanceren tussen ambitie en realisme

16003820365_bf31599498_k.jpg

Het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie druipt volgens haar criticasters niet van de ambitie. Vergeleken met het eind 2014 teruggetrokken plan van de vorige Commissie valt daar iets voor te zeggen. Het is dan ook de vraag of het plan koplopers in Europa, zoals Nederland, voldoende stimuleert.

It's all in the mix?

SBI - plastic geperst in baal_800_600.jpg

Nascheiding heeft zichzelf wel bewezen. Dat vinden twee nascheiders in ons land, Omrin en Attero. De resultaten spreken voor zich en het imago is sterk verbeterd. Bovendien lijkt de belangstelling voor de techniek onder invloed van afvalscheidingsdoelstellingen opnieuw op te laaien. Of zijn het vooral de plannen van de markt die het vuur doen aanwakkeren?

Nu eens geen formules en berekeningen

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Het op een verantwoorde manier vervoeren van afzetcontainers blijkt in de praktijk geen sinecure. Tijd voor een handreiking voor het veilig vervoer van deze containers.

Rentmeesterschap in metaalrecycling

Logo Jansen Recycling Group.jpg

Als schakel tussen bedrijven met ferro en non-ferro reststromen en smelterijen gaat het de Jansen Recycling Group al jaren voor de wind. Ondanks een krimpende markt wist het bedrijf vorig jaar zelfs 25 procent meer ferro materiaal te verwerken dan in 2013. Het moreel kompas van de directie houdt het bedrijf op koers.

Besparingen op afvalinzameling en duurzaamheid gaan hand in hand

AMCS illustration_ReColour.jpg

“De afvalbranche in Nederland loopt voorop in innovatie en voorop in de circulaire economie.” De quote is van Martijn Schimmer, Regional Manager bij AMCS, leverancier van ERP-, routeplanning en transportoptimalisatiesoftware. “We helpen met onze producten graag bij het zetten van de benodigde stappen op weg naar zelfs een circulaire maatschappij én alle flexibele manieren van afvalinzameling die daarbij passen.”