Nieuwsoverzicht


Er zijn 20453 items gevonden.

Sorteren op  

Geringe verschuivingen in hoeveelheden verwerkt afval

logo stortplaats.jpg.jpg

De hoeveelheden verwerkt afval in Nederland zijn afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. De hoeveelheid gestort afval nam wel duidelijk toe.

Paro moet schadevergoeding betalen voor vordering wagens

Fotolia_86673402_S.jpg

Vrachtwagens kopen van een debiteur waarvan bekend was dat die binnen afzienbare termijn failliet kan gaan, kan andere schuldeisers benadelen. Paro moet daarom een schadevergoeding betalen.

Tweede Kamer stemt voor verplichten van beschutwerkplekken

iStock_000006557583Small.jpg

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om gemeenten te verplichten beschut werk te bieden en om de Praktijkroute open te stellen.

Sociaal werkbedrijf sorteert Rijkskleding voor hergebruik

Frankenhuis biedt poncho aan Hennis-Plasschaert aan.jpg

Het sociaal werkbedrijf Biga Groep uit Zeist kreeg enkele maanden geleden een vernieuwd contract om alle Rijkskleding te sorteren voor hergebruik. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert wilde met eigen ogen zien wat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt, en kreeg en passant kledingadvies.

Kabinet stelt 12 miljard beschikbaar voor SDE+

Fotolia_28875664_S.jpg

Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar 6 miljard euro beschikbaar via de regeling SDE+.

Digitale transformatie grote uitdaging voor de sector

D3A4784-meerlanden-retouche AMCS.jpg

De uitdaging rondom de circulaire economie is hét gespreksonderwerp binnen de afval- en recyclingbranche. Veel minder top of mind is de noodzaak om het businessmodel te transformeren om concurrerend te blijven in de digitale economie.

Wales introduceert ontmoedigend tarief stortbelasting

dreamstime_s_22071551.jpg

Wanneer Wales zelf verantwoordelijk wordt voor het stortbelastingbeleid, zal het een extra tarief voor illegale afvalstort instellen.

Dijksma wil aansturen op betere afspraken Raamovereenkomst

Fotolia_121833943_S.jpg

Staatssecretaris Dijksma wil aansturen op betere afspraken in de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen, onder andere aangaande de verantwoordelijkheid voor Pet-trays.

Steun voor overheden bij MVI

dreamstime_s_21618128.jpg

Vooral kleinere overheden kunnen moeite hebben met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Een speciale Expertpool geeft advies en hulp.

Wettelijke verankering energiedoelstellingen dichterbij

Fotolia_31450571_S.jpg

De Europese Commissie zal in een Winterpakket diverse voorstellen voor energiewetgeving presenteren. De overkoepelende EU-doelstelling voor hernieuwbare energie wordt daarmee wettelijk verankerd.

Actief grondstoffenbeleid zorgt voor minder restafvalverbranding

Fotolia_70705137_S.jpg

Gemeenten stuurden in 2015 minder restafval naar de verbrandingsovens, en scheidden meer afval.

Van Puijfelik: “Dat dit kan in Nederland. Het is schandalig.”

van puijfelik.jpg

Vorige week eiste het OM celstraffen van 6, 9 en 15 maanden tegen drie leidinggevenden van de inmiddels failliete Van Puijfelik bedrijven. Advocaat Hörchner en Adrie van Puijfelik reageren verbolgen op de eis én de houding van de officier van justitie.

Gemeenten vragen Avalex om maatregelen kostenposten

Verschillende Avalex-gemeenten uiten hun zorgen over de financiële ontwikkelingen bij het bedrijf. Het resultaat is beduidend minder dan gehoopt en daar hadden ze beter over geïnformeerd willen worden.

CU legt rekening opruimkosten drugsafval bij vervuiler neer

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

Het neerleggen van de rekening voor het opruimen van drugsafval komt in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Ondertussen laat minister Ard van der Steur weten dat de aanpak van drugsproductie en gerelateerde lozingen om een lange adem vraagt.

Levensduur apparaten verlengen via consument én producent

Fotolia_79107024_M.jpg

Om de gebruiksduur van elektronische producten te verlengen, moeten de apparaten niet alleen langer mee gaan, maar consumenten ook gestimuleerd worden ze langer te gebruiken.

Plastic tassen in veel EU-landen niet meer gratis

18e24ed36b3b5f9540afcbc7a92b2e43_L.jpg

Het effect van de EU-Richtlijn voor plastic tassen uit 2015 is al merkbaar volgens de Europese Commissie. Sinds de inwerkingtreding van de richtlijn zijn in veel EU-landen plastic zakken niet langer gratis verkrijgbaar bij supermarkten en andere winkels.

Containerverhuurder moet ophaalindicatie geven

27332499980_6af625748d_o.jpg

Wanneer een verhuurder van containers niet aangeeft wanneer de container opgehaald wordt, kan de huurder ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.

Rekening medicijnafval in kleinere gemeenten voor apotheker

medications-342462_1280.jpg

Gemeenten zouden de kosten moeten dragen voor de inzameling van medicijnafval, maar doen dat slechts in 55 procent van de gevallen. Vooral in kleinere gemeenten draaien apothekers hier voor op.

Ontmanteling offshore productieplatform in beeld

9630416827_109fe77027_h.jpg

Industrieel reiniger Reym heeft een film uitgebracht waarmee ze laat zien hoe zij offshore cleaning en decontaminatie efficiënter, veiliger en goedkoper kan uitvoeren.

Discussie kunstgraskorrels verplaatst zich naar de norm

Fotolia_116079062_S.jpg

In de discussie rond de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden doemt een nieuwe vraag op: is een kunstgrasveld een consumentenproduct?