Nieuwsoverzicht


Er zijn 19714 items gevonden.

Sorteren op  

Duale systeem goed voor het klimaat

DerGrunePunkt legen van gele tonnen 2.jpg

De gescheiden inzameling en recycling van materialen via het duale systeem levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat in Duitsland.

Basisscholen krijgen beloning voor afvalscheiding

avalex 2016.jpg

Avalex gaat vier basisscholen in het werkgebied faciliteren met minicontainers voor pmd. De scholen worden straks beloond voor iedere volle container.

Beter monitoren en vastleggen van voedselverspilling

Fotolia_96317725_S.jpg

Een nieuwe wereldwijde standaard geeft overheden en bedrijven handvatten om voedselverliezen en -verspilling betrouwbaar en consistent te meten en rapporteren.

Indaver werkt aan internationale groei

c_INQ2492.jpg

In 2015 won Indaver 1,2 Mton aan materialen terug uit afvalstoffen en produceerde energie uit afval voor 255.000 gezinnen. Met de nieuwe aandeelhouder heeft het bedrijf de blik gericht op internationale groei en een versteviging van de positie in de circulaire economie.

Dar rolt omgekeerd inzamelen verder uit

20160531 Communicatie-uiting omgekeerd inzamelen Druten.jpg

Na een succesvolle proef in delen van Druten gaat dit najaar de hele gemeente omgekeerd inzamelen. In 2017 volgt Beuningen.

Circulaire economie en klimaatbeleid samen effectiever

Fotolia_79489868_S.jpg

Nederland heeft met huishoudelijk afval al veel bereikt voor CO2-reductie, blijkt uit een studie van CE Delft in opdracht van het KIDV. Verminderen van materiaalgebruik, meer recycling en optimalisatie van hulpbronnen is een effectieve strategie om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Duurzame handdoeken voor Nederlandse Defensie

badtextiel.jpg

In een project van Defensie is door een consortium gewerkt aan de verwerking van post consumer textiel in nieuwe producten door middel van recycling.

Ondergrondse duocontainer voor restafval én PMD

Duocontainer in Doorn.JPG

Een container voor zowel restafval als PMD is deze week voor het eerst in gebruik genomen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bij positief resultaat zal de duocontainer ook op andere plekken in de gemeente ingezet zal worden.

'EC traineert overgang naar circulaire economie'

15465685881_4f982b470e_o.jpg

Door het terugtrekken van het Circulaire Economie Pakket door de Europese Commissie zijn de meeste lidstaten op hun handen gaan zitten.

Kartonnen beker recyclen tot nieuwe grondstof

Collect_a_Cup.jpg

Van Gansewinkel heeft een nieuwe dienst. 'Collect a Cup', moet ervoor zorgen dat kartonnen drinkbekers gescheiden ingezameld en verwerkt worden.

Gerecycled PVC: milieuwinsten en gevaarlijke stoffen

PVC Van Werven.jpg

Overheden kunnen straks milieuwinst behalen op het inkopen van rioleringsbuizen, waarbij gerecycled PVC aantrekkelijker wordt. Het Europese Agentschap voor Chemicaliën, ECHA, gaat gevaarlijke stoffen in gerecycled PVC onder de loep nemen.

"Zorg voor gelijk speelveld secundaire en virgin materialen"

circulaire economie2.jpg

Wanneer Europa een circulaire economie wil, moet er meer gedaan worden om de markt voor secundaire materialen te versterken. Vooral aan de vraagkant.

"Veiligheidscultuur BRZO-bedrijven in de chemieketen versterkt"

Fotolia_30035053_M.jpg

Steeds meer chemiebedrijven sluiten zich aan bij het initiatief om gezamenlijk te blijven werken aan het verbeteren van de veiligheid. Doel: nul ongevallen.

Europese landen ontberen beleid voor grondstoffenefficiëntie

Fotolia_4513947_M.jpg

Europese landen zien de voordelen van efficiënter omgaan met grondstoffen wel, maar een overkoepelende strategie ontbreekt vaak.

Bar-gemeenten sluiten zich aan bij 100-100-100

100-100-100.jpg

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan eigen versies van het 100-100-100 project organiseren.

Brits afvalbedrijf New Earth in surseance

dreamstime_s_22071551.jpg

Het Britse afvalbedrijf New Earth Solutions Group heeft uitstel van betaling aangevraagd. Onderhandelingen over herstructurering van het bedrijf zijn in het water gevallen.

Europa helpt biobrandstofproducenten bij haalbaarheidsonderzoek

Fotolia_60533333_S.jpg

De Europese Commissie wil geavanceerde biobrandstof promoten, maar hoe weten producenten of hun project levensvatbaar is?

Postbodes speuren naar onkruid voor Twente Milieu

Twente Milieu.jpg

Postbezorgers in Twente gaan deze zomer foto's maken van de onkruidgroei in 'hun' bezorgwijk.

The Ocean Cleanup kan testen in Noordzee

dreamstime_s_25634090 zwerfvuil zee.jpg

Dankzij financiering van Boskalis, de overheid en een anonieme donor heeft The Ocean Cleanup genoeg geld verzameld om een afvangsysteem voor plastic afval te testen in de Noordzee.

"Minder private schrootinzameling door KrWG"

Fotolia_36887693_S.jpg

Sinds de invoering van de Duitse kringloopwet, wordt er steeds minder metaalschroot ingezameld door private bedrijven.