Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 20795 items gevonden.

Sorteren op  

Krimpenerwaard stimuleert scheiding met blipverts

inzamelstation met vakjes Zaanstad.jpg

De gemeente Krimpenerwaard heeft op zeventien locaties blipverts geplaatst: in iedere kern staat er nu minstens één.

Gerecycled pet is voedselveilig

Fotolia_93377135_S.jpg

Pet dat middels het zogenoemde ANL-proces gerecycled wordt, is dermate schoon dat het geschikt is voor voedselverpakkingen.

Is papier waarop zelfklevend etiket zit een verpakking?

Fotolia_18985857_S.jpg

Het gedeelte van een zelfklevend etiket dat voorkomt dat de lijm van een etiket uitdroogt en dat het etiket overal aan vastplakt noem je een liner. Aan het gerechtshof Arnhem de vraag of liner wel of geen verpakking is.

UMC zoekt duurzamere oplossing ziekenhuisafval

SZA1.JPG

Het specifiek ziekenhuisafval (SZA) van het UMC Utrecht wordt nu nog verbrand zonder energieterugwinning. Dat moet duurzamer kunnen.

Vrijstelling zuiveringsslib van kracht

putdeksels.jpg

Zuiveringsslib is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Milieuraad benoemt prioritaire acties CE-pakket

Dijksma tijdens Milieuraad.jpg

De Europese Milieuministers hebben hun steun uitgesproken voor het actieplan voor een circulaire economie en aangestipt welke maatregelen voor hen prioriteit hebben.

BDE teleurgesteld om nieuw grondstoffenprogramma

voorkant ProGress II.jpg

ProgRess II, het nieuwe Duitse grondstoffenprogramma, biedt te weinig concrete mogelijkheden om efficiënter met grondstoffen om te gaan.

Effectief beleid voor zuinig gebruik grondstoffen is balanceren

glossar-ressourcenschutz.png

Er zijn meer dan genoeg innovatieve ideeën om een efficiënte omgang met grondstoffen in beleid te verankeren - maar de implementatie is vaak zwak en versnipperd. Een coherent beleid met een goede mix van instrumenten kan uitkomst bieden.

NRK nodigt ketens uit voor circulaire projecten

Guidelines mockup transparant.png

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is op zoek naar bedrijven die een bijdrage willen leveren aan circulaire ketenprojecten.

“Afvalplan moet voorwaarden stellen aan vergunning AEC's”

744px-Flag_of_Flanders.png

De Bond Beter Leefmilieu vindt dat in het nieuwe Vlaamse afvalplan afspraken moeten worden gemaakt over onder welke voorwaarden een verbrandingsinstallatie kan worden vergund.

Kamer ondersteunt circulair kabinetsbeleid

Sharon Dijksma 2.jpg

Het kabinet hoeft niet te pleiten voor het verminderen van voedselverspilling middels het circulaire-economiepakket. Wel wil de Kamer een koppeling zien tussen de circulaire economie en Europese structuurfondsen.

Definitief akkoord over cao sociale werkvoorziening

arbo & kwaliteit CAO-vergelijking.jpg

De VNG heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018. Eerder stemden FNV Overheid en CNV in met het akkoord.

Duurzaamheid niet-zuivere biomassa vastgesteld voor 2016

bio wkk Martens (1).jpg

In 2016 mag 54 procent van de elektriciteit opgewekt met niet-zuivere biomassa gezien worden als duurzaam.

Green Deal moet handel in grondstoffen een boost geven

Fotolia_292069_S.jpg

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de eerste internationale grondstoffendeal getekend. Doel van deze North Sea Resources Roundabout is om barrières voor het verhandelen van grondstoffen weg te nemen.

Frankrijk verbiedt plastic wegwerpborden

kunststof bekers.jpg

Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen plastic wegwerpbekers, -glazen en -borden voor het nuttigen van levensmiddelen meer op de Franse markt worden aangeboden.

Doek valt (opnieuw) voor MGX

Het Bossche bedrijf MGX is failliet verklaard. MGX is vooral bekend door de ontwikkeling van megatrax, een toevoeging voor beton waardoor het mogelijk zou zijn afvalstoffen door beton te mengen.

Duitsland geeft vervolg aan grondstoffenprogramma

voorkant ProGress II.jpg

Duitsland zet het beleid voort waarmee grondstoffenefficiëntie verder moet worden gestimuleerd. Materiaal- en energiestromen worden in toenemende mate gezamenlijk beschouwd om synergie te benutten en conflicterende doelen aan te pakken.

Richtsnoeren voor circulaire papierketen

Fotolia_89280413_M.jpg

Hoe kan de circulariteit in de papiersector verder gestimuleerd worden? Een nieuw rapport biedt stakeholders een leidraad bij het ontwerp en beheer van papier.

Vlaamse ministers kunnen werken aan nieuwe regelgeving

744px-Flag_of_Flanders.png

Er liggen nog tal van kansen voor Vlaamse ministers om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie verder op gang te helpen.

Vereniging Afvalbedrijven presenteert wapenfeiten 2015

Hoogtepunten uit 2015 voor de Vereniging Afvalbedrijven (VA) zijn het sluiten van het convenant Meer en Betere Recycling voor een circulaire economie en de Green Deal Duurzaam Stortbeheer. Ook het kiezen van een nieuwe voorzitter is een belangrijke actie.