Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22318 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuwe technologie voor productie recyclebaar tapijt

Fotolia_49382063_S.jpg

Een tapijt dat keer op keer 100 procent gerecycled kan worden naar nieuwe tapijten met behoud van volume en kwaliteit. Een joint venture in Nederland is klaar om circulair tapijt op grote schaal te produceren.

Michael Schuy nieuwe voorzitter van Euric

samenwerking.jpg

De Europese koepelorganisatie voor de recyclingsector heeft een nieuwe voorzitter. De Duitser Michael Schuy neemt het stokje over van de Fransman Dominique Maguin.

Na groengas nu ook CO2 van ARN gecertificeerd

logo_ARNBV.gif

Vanwege het verwerken van duurzame biomassa uit de nabije omgeving, heeft ARN nu ook een duurzaamheidscertificaat ontvangen voor haar CO2 afkomstig uit de vergister.

AEB draagt steentje bij aan aardgasloos Amsterdam

AEB lentefoto.jpg

De gemeente Amsterdam wil in 2050 een aardgasloze stad zijn. Dat begint met een 'warmterevolutie'. De stad wil daarvoor onder andere de warmte van AEB en Nuon benutten.

Overtreding afvalwaterwetgeving komt Spanje duur te staan

Fotolia_43574830_S.jpg

Een flinke boete hangt Spanje boven het hoofd voor het niet naleven van de Europese wetgeving voor inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater. Ook andere EU-landen zijn gewaarschuwd door de Europese Commissie.

Dijksma breekt nog eens lans voor samenwerking met apotheken

Fotolia_42081594_S.jpg

Kunnen apotheken dienen als een extra gemeentelijk kca-inzamelingspunt voor medicijnen, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van inwoners?

Schrappen exportheffing wordt gecompenseerd met EIA

dreamstime_2416998.jpg

Het verlies van inkomsten uit exportheffing wordt niet gecompenseerd met een hogere afvalstoffenbelasting. In plaats daarvan wordt het gat gedicht met een verlaging van het budget van Energie Investeringsaftrek (Eia).

'Nascheiding levert ruim 10 procent extra afvalscheiding op'

Fotolia_292069_S.jpg

Per 12 december wordt Irado formeel aandeelhouder van Omrin. Om de afvalscheidingspercentages van Schiedam (44 procent) en Vlaardingen (26 procent) te verbeteren, werd gezocht naar een goed draaiende nascheidingsinstallatie. Die van Omrin bleek als beste uit de bus te komen.

Schoonste winkelgebieden in Haarlemmermeer en Kampen

Fotolia_86479046_S.jpg

In de 'Gemeente met de Schoonste Winkelgebieden 2016' hebben Haarlemmermeer en Kampen gewonnen, maar de grootste stijger op de ranglijst in de historie van de verkiezing is in Leiden te vinden.

Schultz tekent aanvalsplan Waterkwaliteit

schultz-van-haegen-melanie-hr-0889-highres.jpg

Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit in Nederland.

Europees beleid staat circulaire economie vaak in de weg

Fotolia_63425515_M.jpg

De EU zou miljarden kunnen besparen als obstakels worden weggenomen die de omslag naar een circulaire economie in de weg staan. Vooral op het gebied van AEEA en voedsel kan de EU veel besparen.

Fusie Van Gansewinkel en Shanks vertraagd

fusie.jpg

Shanks verwacht van de Nederlandse en Belgische mededingsautoriteiten pas begin volgend jaar groen licht voor de fusie met de Van Gansewinkel Groep.

Nieuw model helpt gemeenten richting circulaire economie

circulaire economie3.jpg

Gemeenten weten prima hoeveel afval zij inzamelen. Hoeveel secundaire grondstoffen er uit dat ingezamelde afval worden gewonnen is een stuk lastiger te bepalen. Een nieuw rekenmodel biedt uitkomst.

Hoe Eindhoven afval wil gaan verteren

Renescience_0193_toning.jpg

Het uur U nadert voor de introductie van een nieuwe verwerkingstechnologie voor restafval. De technologie en de businesscase beginnen robuuste vormen aan te nemen. Nu de politiek nog.

EC publiceert rapport met handvatten voor beter afvalbeheer

Fotolia_57585165_S.jpg

De implementatie van Europese richtlijnen met betrekking op afval verloopt niet in alle EU-lidstaten even voorspoedig. Een lidstaat als Ierland boekt echter wel degelijk progressie.

"Lot Ecolabel niet alleen aan Europese Commissie overlaten"

Fotolia_96147965_S.jpg

Besluiten over het lot van belangrijke productgroepen voor het Ecolabel mogen niet eenzijdig worden genomen door de Europese Commissie.

Kat en (uitheemse) muis

Paul van der Linde 2012.JPG

Handhaving en toezicht anno 2016, het is al jaren geen kat- en muisspel meer. Het aantal katten vermindert door bezuinigingen. En de transportsector vraagt zich terecht af of een buitenlandse muis net zo op de huid wordt gezeten als de Nederlandse. Het lijkt er niet op!

EcoPhos gaat fosfaat uit slibas HVC en SNB terugwinnen

SNB_vrachtwagen_silogebouw.jpg

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en HVC gaan iets later dan verwacht slibverbrandingsas leveren aan de fosfaatfabriek van EcoPhos in Duinkerken.

Britse afvalbedrijven werken aan aanpak containerslapers

Daklozen en dronken feestvierders die de nacht doorbrengen in een afvalcontainer zorgen voor gevaarlijke situaties. Drie Britse afvalbedrijven slaan de handen ineen om een oplossing te zoeken.

Vaarwel Afvalcongres, leve het Grondstoffencongres

20160331_124830.jpg

Menig afvalbedrijf maakt de omslag naar grondstoffenbedrijf, want 'afval bestaat niet'. Vandaar dat het Gemeentelijk Afvalcongres voortaan het Gemeentelijk Grondstoffencongres heet.