Nieuwsoverzicht


Er zijn 20453 items gevonden.

Sorteren op  

Voorjaarsronde SDE+ niet overschreven

dreamstime_4862533.jpg

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontving 4.535 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2018. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedraagt 5,3 miljard euro.

Verjaardag glasbak niet ongemerkt voorbij

P1010903.JPG

De glasbak bestaat 40 jaar en dat is groots gevierd. Ook in de media.

'Tolverhoging maakt vervoer op Duitsland onbetaalbaar'

Fotolia_89735533_S.jpg

De tol voor vrachtwagens in Duitsland gaan vanaf 1 januari 2019 met 20 tot 60 procent omhoog. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt deze verhoging vervoer op Duitsland onbetaalbaar.

Vlaamse puinbrekers pleiten voor betere handhaving

Fotolia_54165032_S.jpg

Om de kwaliteit van puin van op de werf tot aan de afvalverwerker te controleren, lanceerde de Vlaamse overheid vorig jaar het Tracimat-systeem. Puinbrekers pleiten echter voor een betere handhaving door onder meer de Milieu-inspectie.

Wie niet naar Timmermans luisteren wil...

P036300000201-983301.jpg

Europese producenten moeten in actie komen om de “schandalige” hoeveelheid plastic die in zee terecht komt te reduceren. Dat stelt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Autodemontagebedrijven kiezen voor MVO-beleid

Fotolia_152034945_S.jpg

Er komt een MVO-beleid voor autodemontagebedrijven. In samenwerking met ondernemers in de demontagebranche is de branchevereniging voor voertuigdemontage Stiba met de ontwikkeling hiervan gestart.

Virol opent bedrijfsschool demontage AEEA

Fotolia_178312231_S.jpg

Op de Virol E-waste Academy in Scheemda worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor het demonteren van AEEA.

19 procent van Evoa-kennisgevingen wordt niet gebruikt

raport afvaltransport rekenkamer.jpg

In overleg met de sector heeft ILT in 2017 het roer omgegooid bij een deel van de vergunningen voor afvaltransporteurs, wat over en weer tijd bespaard. Tegelijkertijd wijst de inspectie op de hoeveelheid niet gebruikte Evoa-kennisgevingen, wat onnodig tijd kost.

Renewi investeert in duurzamere vrachtwagens

Renewi02_lowres persfoto.jpg

Renewi gaat het wagenpark verduurzamen. Over een jaar moet ongeveer 90 procent van het wagenpark van het bedrijf bestaan uit Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens.

Studenten zoeken oplossing voor gft uit restafval

Fotolia_93712755_S.jpg

Studenten gaan aan de slag met reststromen van verschillende bedrijven. Bij AVR wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de gft-fractie uit het restafval.

Gelderland zamelt spijkerbroeken in

clothes-166848_1920.jpg

De provincie Gelderland gaat samen met de gemeente Overbetuwe spijkerbroeken inzamelen om als isolatiemateriaal te gebruiken voor het nieuwe gemeentehuis in Elst.

Ministerie wil inspireren met duurzaamheidsverslag

drs.c.-van-nieuwenhuizen-wijbenga-5131.jpg

Met de aanschaf van honderd elektrische auto's en de verhuizing naar een kantoor, dat is verbouwd met 99,7 procent hergebruik van materialen, zijn stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Nederlands stortbeleid in kaart gebracht

20170522-002.jpeg

Nederland heeft nog maar een handjevol operationele stortplaatsen, maar ook daarin zijn er uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen nodig.

Fead: open afvalmarkten nodig voor circulaire economie

terneuzen-gent-canal-2825915_1280.jpg

Fead grijpt Ifat 2018 aan om onder de aandacht te brengen dat open markten voor afval dat kan worden herwonnen of nuttig worden toegepast een vereiste zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

Slim beleid nodig om gedragsveranderingen te bereiken

Fotolia_56389887_S.jpg

De transitie naar een circulaire economie vraagt gedragsaanpassingen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Overheidsbeleid gericht op het bevorderen van een circulaire economie kan aan effectiviteit winnen door meer rekening te houden met gedragsaspecten.

Westminster doet wegwerpplastic in de ban

Fotolia_201277513_S.jpg

Op brede Britse wetgeving zal het nog even wachten zijn, maar het parlement in Westminster legt zichzelf vast op geen wegwerpproducten van kunststof meer te gebruiken.

Bottelaars willen inzameling en recycling petflessen verbeteren

bottles-60479_1920.jpg

In 2025 moet 90 procent van alle petflessen in Europa worden ingezameld, om te hergebruiken bij de productie voor nieuwe petflessen. Daarnaast dienen die flessen, met de hulp van de industrie, dan te bestaan uit 25 procent gerecycled pet.

AP heeft voldoende gehandhaafd bij afvalpas Arnhem

Fotolia_134837857_XS.jpg

De rechtbank heeft niet inhoudelijk beoordeeld of de privacy in het geding is bij de afvalpas in Arnhem. Doordat de Autoriteit Persoonsgegevens al handhavend heeft opgetreden, is dat niet meer nodig.

VNG-peiling naar knelpunten afspraken Raamovereenkomst

Fotolia_81945606_S.jpg

Met een peiling wil de VNG te weten komen welke wensen en opmerkingen van Nederlandse gemeenten hebben over de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen. Met in het bijzonder: de afspraken over de kunststof verpakkingsketen.

Textielinzameling Krimpenerwaard spekt lokale goede doelen

textiel voorraad voor sortering.jpg

De gemeente Krimpenerwaard en Stichting Sympany hebben een waardencheque uitgereikt zeventien lokale goede doelen.