Artikelen


Er zijn 1646 items gevonden.

Sorteren op  

Terberg Matec Nederland doet meer

foto belading omslagartikel.jpg

In Nederland staat Terberg in de reinigingsbranche al sinds jaar en dag bekend als producent van containerbeladingssystemen. Wat velen wellicht niet weten is dat Terberg veel meer doet.

Werkgever niet altijd de klos in arbozaken

arbo & kwaliteit (hoger beroep veiligheid).jpg

Medewerkers moeten de arboregels naleven en hun gezond verstand gebruiken. Dat bleek afgelopen zomer tweemaal. De rechtbank sprak in hoger beroep zowel Saver als Sita vrij. Ze hadden genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen en - minstens zo belangrijk - genoeg toezicht gehouden.

Verpakking afvalstof?

veldhoven-fc.jpg

Een zeer interessante vraag kwam aan de orde in een strafzaak welke leidde tot de onbevredigende en juridisch onjuiste uitspraak van de Hoge Raad van 30 oktober 2012 (Strafkamer, nr S 11/04636). Het eindresultaat is weliswaar hoopgevend, maar op een andere grond dan ik had gehoopt. Het is nog maar de vraag of er ruimte is om ook 'mijn punt' te herstellen in de vervolgbehandeling.

De papieren, digitale en elektronische begeleidingsbrief

paul van der linde klein.jpg

Het is alweer even geleden, maar de werkzaamheden aan het bouwwerk vorderen gestaag. De Open Standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is technisch klaar en wordt ook al beproefd door sommige bedrijven. Op 5 februari 2013 zal de Open Standaard EBA tijdens het nieuwe Congres Transport van Afval zijn officiële aftrap kennen.

Duurzame omslag nodig in horecakeuken

IMG_0658.jpg

Dagelijks komen in Nederlandse horecakeukens tonnen voedselafval, of swill, vrij. Daarvan wordt nog lang niet alles gescheiden. Het kost te veel moeite, er is te weinig ruimte voor en horecaondernemers missen door de lage tarieven voor restafvalverbranding de financiële prikkel om te scheiden. De inzamelaars kijken niet naar de overheid, maar verwachten veel van nieuwe duurzaamheidscertificaten.

Vergunningvoorschriften opstellen is vak apart

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Milieuvergunningen worden meestal tot in detail bestreden. Vaak wordt echter gesteld dat vergunningvoorschriften niet streng genoeg, onnodig en onwerkbaar zijn. Nu in principe alleen handhavend kan worden opgetreden tegen een overtreding van de voorschriften, is het formuleren ervan belangrijk. Uit uitspraken blijkt dat - ondanks goede bedoelingen - het bevoegd gezag niet altijd even zorgvuldig is bij het formuleren van de voorschriften.

Stoken op hout: een beetje pionieren

bio wkk Martens (2).jpg

Biomassa heeft toekomst. De komende jaren krijgen steeds meer gebouwen warmte en energie uit houtgestookte centrales. De voorstanders zien de toekomst zonnig tegemoet, zeker als de gasprijs omhoog gaat. Volgens Agentschap NL kan het aantal installaties dat op snoeihout wordt gestookt binnen afzienbare tijd gemakkelijk toenemen. Dat vraagt echter wel wat van de ondernemer, meer dan alleen een forse investering.

Door de ogen van... Wim Horeman

Wim Horeman 006.jpg

Wim Horeman, directeur GP Groot Alkmaar

Roteb moet lean and mean worden

herman Jäger roteb.jpg

De Rotterdamse reinigings- en afvaldienst Roteb staat aan de vooravond van een ongekende cultuuromslag. Waar het tot voor kort op de eerste plaats een werkgelegenheidsfabriek met schoonmaaktaken was, moet de dienst in de toekomst vooral een strak reinigingsbedrijf worden. De letter 'E' in 'Rotterdams, Ondernemend, Trots, Effectief en Betrouwbaar' krijgt daarmee steeds meer de betekenis van efficiency.

Langs de poort van de linoleumfabriek

Forbo_Expo_buitenzijde.jpg

Duurzame reststoffenverwerking binnen Forbo Flooring kwam vijftien jaar geleden aan het rollen. Recycling van de interne reststoffenstroom is tegenwoordig 'business as usual' en de blik is verruimd naar het linoleumafval van de klant. Na een succesvolle proef stuit het bedrijf echter op een onverwachte hindernis. Ondertussen stelt een pittige milieudoelstelling het bedrijf voor de nodige uitdagingen.

Van kruidenierszak naar hightech verpakking

verkade.jpg

De groei van de verpakkingsindustrie in Nederland begint pas echt na de Tweede Wereldoorlog. Massadistributie, de Keuringsdienst van Waren en reclame zorgen voor de ommezwaai.

Sam's Kledingactie maakt kwaliteitsslag

JAN MAARTEN ZELDENRUST.JPG

Toenemende concurrentie in de kledinginzamelmarkt maakt het voor charitatieve organisaties steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Terwijl de burger er vanuit gaat dat (de opbrengst van) oude kleding die zij in de container deponeert in zijn geheel bij het goede doel terecht komt, 'snoepen' gemeenten steeds vaker mee van de opbrengsten.

Isgo en de geheime pap

Binnen de tijdspanne van een jaar vervielen zowel het inzamel- als het verwerkingscontract van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee op het eiland Goeree-Overflakkee. Die gelegenheid grepen de gemeenten aan om het afvalbeheer eens over een volstrekt nieuwe boeg te gooien.

Een spook uit het verleden

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een omwonende van de stortplaats Nauerna in Assendelft heeft de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen Afvalzorg Deponie BV, de vergunninghouder van de stortplaats. Volgens de omwonende zijn de activiteiten in strijd met het bestemmingsplan.

Trendbreuk niet nodig voor realisatie van Atsma's ambities

In 2011 heeft Omrin samen met haar gemeenten een recyclingpercentage van het huishoudelijk afval gerealiseerd van 62 procent. Daarmee is de landelijke recyclingdoelstelling voor huishoudelijk afval al ruim voor de deadline van 2015 gerealiseerd. De succesformule bestaat uit een unieke combinatie van bron- en nascheiding.

Door de ogen van... Geert Jan Pastoor

Geert Jan Pastoor Ogen.jpg

Geert Jan Pastoor, directeur Pastoor Consult te Sleen/deeltijd commercieel directeur E.ON.

Rutte II wil brug bouwen naar 2020

Wilma Mansveld 3.jpg

Bruggen bouwen, dat wil het nieuwe kabinet doen met het pas gesloten regeerakkoord. Voor de afvalsector betekent dat in de eerste plaats een brug naar 2020, wanneer 16 procent van de energie duurzaam moet zijn. Maar terwijl de bouwtekening daarvoor de tekentafel nog niet had verlaten, maakte het statiegelddebat ook in de nieuwe politieke constellatie een korte comeback.

Maar toch is het de zoon van m'n vader

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Kijk, zo helder als deze uitspraak van Snip en Snap is het ook in afvalland. Toch? Nou ja voor u dan die middenin het afval staat. Alhoewel ik daar sinds kort anders tegenaan kijk.

Attero gaat niet naar de eerste de beste

Nu de gemeenten geen interesse hebben om in te stappen, is de omvorming van Attero tot een publiek bedrijf van de baan. Voorlopig is de toekomst voor het bedrijf dus onzeker. De aandeelhouders leunen intussen rustig achterover, maar de grote meerderheid wil het bedrijf uiteindelijk wel verkopen. De vraag die nu voorligt is hoeveel haast daarbij wordt gemaakt.

Honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland

ovens R'dam 1912.jpg

In 2012 kennen we al honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland. De discussies rondom verbranden van afval waren begin 1900 niet zo veel anders dan nu. Ook toen werden budgetten overschreden en roerden voor- en tegenstanders van hergebruik van grondstoffen zich flink in kranten en tijdschriften.