Artikelen


Er zijn 1627 items gevonden.

Sorteren op  

Honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland

ovens R'dam 1912.jpg

In 2012 kennen we al honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland. De discussies rondom verbranden van afval waren begin 1900 niet zo veel anders dan nu. Ook toen werden budgetten overschreden en roerden voor- en tegenstanders van hergebruik van grondstoffen zich flink in kranten en tijdschriften.

Biomassamarkt in de groei

Fotolia_35661408_S.jpg

Biomassa is in trek; de komende decennia zijn grote hoeveelheden biomassa nodig, waarbij houtachtige stromen een grote rol zullen spelen. Biomassalevering is een nog verse en prille markt, met alle kansen, prijsfluctuaties en risico's van dien.

Onnodig knippen en plakken

knippen en plakken.jpg

Ondernemingen in de afvalcontainerbranche zijn steeds vaker verbaasd over de aanbestedingen die zij onder ogen krijgen: aanbestedingen die slechts een deel van een opdracht bevatten, terwijl het resterende deel onderhands aan een derde wordt gegund. Maar ook het tegenovergestelde komt voor; opdrachten die bestaan uit onderdelen die naar hun aard op zichzelf staan, maar toch als geheel worden aanbesteed. Zowel het 'onnodig knippen' als het 'geforceerd bundelen' druist veelal in tegen de logica en rechtvaardigheidsgevoelens van inschrijvers.

Innovatie en specialisme

Foto6.JPG

Momenten van innoveren zijn momenten van onschatbare waarde. Ongekende krachten, visie, ideeën, kennis, dromen en praktijkervaring worden samengebracht tot een nieuw fenomeen.

Als laatste kwikrecyclaar het licht uitdoen

Claushuis.jpg

Het bedrijf M&R Claushuis richt zich in Zeewolde op 'exotische' metalen, zoals selenium, indium en antimoon. Opvallende exoot is het giftige kwik, waarvoor Brussel een stevig uitsterfbeleid voert. Als kwikrecyclaar heeft directeur Koen 't Hoen een duidelijk doel: “Ik wil de laatste zijn.”

Uit de lade en afgestoft

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

'Over de rug van de private inzamelaar' had de kop ook kunnen zijn. Hoezo? Met de gewijzigde Mededingingswet zijn er weliswaar duidelijke gedragsregels voor “bijklussende” overheden, maar de praktijk is weerbarstig. Het dossier markt en overheid leeft weer als nooit tevoren.

Uit het oog, dus uit het hart?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een afvalcontainer voor huishoudelijk afval, ook ondergronds, blijft letterlijk en figuurlijk een ding. Uit de rechtspraak blijkt dat, ondanks de bekendheid van het fenomeen en de noodzaak ervan, het nimby-argument (“not in my backyard”) de drijfveer blijft van verzet tegen de realisatie van containers.

Zorgelijke end-of-waste-criteria bio-afval in de maak

dreamstime_l_15592017.jpg

Het derde werkdocument met de end-of-waste-criteria voor bio-afval ligt op tafel. Blij worden ze er in Nederland echter niet van. "Compost heeft hier een buitengewoon goed imago. Het voorstel dat er nu ligt, veroorzaakt tumult. We hebben veel te verliezen."

Afvalbedrijven sceptisch over veiligheidsladder

arbo en kwaliteit (veiligheidsladder).jpg

Aannemers die extra veilig werken krijgen voorrang bij ProRail bij aanbestedingen. Vanaf januari 2013 treedt 'de veiligheidsladder' in werking. Grote vraag: is dit meetinstrument ook geschikt voor de afvalsector? Is daar behoefte aan? Vooralsnog zien de gecertificeerde afvalbedrijven geen meerwaarde. Het kost alleen maar tijd en geld.

Privaat geld in private handen

Vanaf 2013 treedt de nieuwe Raamovereenkomst verpakkingen voor een periode van tien jaar in werking. De vereiste derde handtekening onder het akkoord, die van de VNG, ontbreekt nog. De nieuwbakken Stichting Afvalfonds Verpakkingen weerhoudt dat er echter niet van om voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. Directeur Cees de Mol van Otterloo: “Wij hebben een juridisch bindende overeenkomst met de Rijksoverheid en die zie ik niet meer veranderen.”

Door de ogen van... Berrie den Ouden

berrie den ouden ogen.jpg

Berrie den Ouden, directeur Den Ouden Groep, Schijndel en bestuurslid Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Buigen of barsten in de branche

dreamstime_l_9275621.jpg

De economische crisis trekt diepe sporen in de afvalbranche. Nu de bouwmalaise zich verder verdiept, komt er voorlopig geen einde aan de vechtmarkt van krimpende volumes en prijsdruk. Het aantal faillissementen valt tot nu toe mee. Terwijl de saneringen bij de grootste afvalbedrijven zich op de voorpagina's van de kranten afspelen, is het ook in het deel van de sector dat buiten het oog van publiek en media valt, buigen of barsten.

Wederom oud papier naar China

veldhoven-fc.jpg

In de praktijk is bijna geen enkele partij afval 100 procent schoon. Het stellen van percentages is echter doorgaans arbitrair. De aanheftekst van de groenelijst is het enige houvast dat de Inspectie Leefomgeving heeft bij de beoordeling van “vervuilde” partijen.

“Duurzame ontwikkelingen en IT gaan hand in hand”

GMT apparaten.jpg

Samen zoeken naar oplossingen hoe het slimmer, beter, goedkoper en milieuvriendelijker kan. Mark Abbas, directeur van softwareleverancier GMT Europe, vertelt hoe hij de toekomst ziet op gebied van innovatie in ICT en welke rol duurzaamheid daarin speelt.

Doorbraak voor gipsrecycling

Gipsrecycling Martine Meijering 2.jpg

Nederlands gipsafval belandt grotendeels op stortplaatsen, in kleiputten en tot voor kort in Duitse zoutmijnen. Gips Recycling Nederland BV biedt al geruime tijd een alternatief, namelijk recyclen. Een doorbraak in de gipsrecycling is aanstaande, nu het ministerie recycling als minimum standaard verplicht stelt. Goedkopere sluiproutes onder de noemer 'nuttige toepassing' worden daarmee afgesneden.

Vervoerder van metaalschroot strafbaar?

veldhoven-fc.jpg

Een transporteur vervoerde metaalafval zonder vermeld te staan op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars. En dat is niet toegestaan. De advocaat van de vervoerder deed een beroep op een nieuwe Europese Verordening, waarin bepaalde soorten metaalschroot onder voorwaarden niet langer als afval worden aangemerkt.

De (on)mogelijkheid van NedCoal

NedCoalkorrel.JPG

Eind 2005 leek de toekomst NedCoal toe te lachen. Het bedrijf wilde een productie-installatie voor duurzame brandstof uit huishoudelijk restafval bouwen in Zwolle. Samenwerkingspartners voor het project waren gevonden en de overheid had zelfs al een subsidie van 4 miljoen euro toegekend. Ruim een half jaar later was het bedrijf failliet en stond iedereen met lege handen. Het relaas blijkt niet op zichzelf te staan.

Orde en wanorde

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik leef - thuis niet meegerekend - in twee werelden. Eén daarvan is de wereld van de orde. Dat gaat zo. Ik ga op een willekeurig moment in een willekeurige plaats op een druk punt staan en kijk. Meer niet. Gewoon kijken. Weet u; dan is de wereld in orde. Maar elders...

Publieke afvalbedrijven zoeken synergie in het groen

rova groepsfoto.jpg

De Wet werken naar vermogen (WWNV) is door politiek Den Haag in de ijskast gezet. Toch blijft de trend dat mensen die hun weg op de arbeidsmarkt niet zomaar kunnen vinden in de toekomst steeds meer een verantwoordelijkheid worden van de gemeenten. Publieke afvalbedrijven zien kansen, maar dan moeten ze wel slim zijn.

Betaling dwangsommen niet altijd verplicht

Jurisprudentie (Lijkwan) Foto.JPG

Indien een bedrijf dwangsommen heeft verbeurd lijkt het logisch dat daarmee tevens het recht ontstaat voor het bevoegd gezag om de dwangsommen in te vorderen. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn, zoals volgt uit een recente uitspraak van de rechtbank Maastricht.