Artikelen


Er zijn 1591 items gevonden.

Sorteren op  

Metaaldiefstal drukt op branche

koperbuizenhand.jpg

In Nederland wordt steeds vaker metaal gestolen. Koper, brons en lood zijn het populairst bij criminelen. Enerzijds zijn afvalbedrijven, vooral metaalrecycling-bedrijven, slachtoffer van diefstal, anderzijds kopen ze - bewust of onbewust - de gestolen waar op. Om koperdieven te bestrijden, trekken diverse partijen, zoals politie, OM en de metaalverwerkingsbranche, samen op. Eén van de acties is een legitimatie- en registratieverplichting.

Andermaal Evoa-mengsels in de rechtszaal

veldhoven-fc.jpg

De Nederlandse praktijk om plafondpercentages te hanteren voor 'vreemde componenten' die in een partij afvalstoffen van een bepaalde groene lijst categorie mogen voorkomen, is aan banden gelegd. Een recent arrest van het Haagse Gerechtshof sluit daar mooi bij aan.

Figurantenrol voor afval in verkiezingsprogramma's

dreamstime wegwijzers verkiezingen.jpg

Met een zomerse verkiezingsstrijd in het vooruitzicht en een - voor de afvalbranche - bewogen politiek jaar vers in het geheugen, hebben alle partijen hun verkiezingsprogramma's inmiddels gepresenteerd. De debatten voor en na het sluiten van de Raamovereenkomst verpakkingen zouden voldoende aanleiding voor een stevige duurzaamheidsparagraaf in de programma's moeten geven. Toch valt er op afvalgebied weinig te kiezen.

België doet recycling drankenkartons in Nederland verbleken

StoraEnso Barcelona 043.JPG

Verdienen doen onze Zuiderburen er niet aan. Toch wordt meer dan 77 procent van de drankenkartons op de Belgische consumentenmarkt gerecycled, onder meer in de verwerkingsinstallatie van StoraEnso in Barcelona. Door het ontbreken van een wettelijke plicht lijkt Nederland zich ondertussen maar moeizaam te kunnen ontworstelen aan een jarenlange welles/nietes-discussie.

Trots op de sector

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

“Heb je hem weer”, hoor ik u denken. Het gebeurt niet vaak dat hetzelfde onderwerp twee keer, kort achter elkaar wordt besproken. De gezamenlijke aanpak van de open standaarden in de afvalsector staat vandaag weer op het programma. Maar vooral de manier waarop.

Overspoeld door afval

100_1358.JPG

Oekraïne weet zich geen raad met de toenemende stroom aan huisvuil. Meer dan 90 procent van het huisvuil wordt onbewerkt op onveilige, overvolle afvalhopen gestort. In grote delen van het land wordt vuilnis niet eens ingezameld. Het geld en de wil ontbreken. Een grootschalig overheidsproject moet de omslag inluiden.

De vernieuwde grondige kracht van de Rooij Milieutechniek

De Rooij Milieutechniek (800 dpi binnenzijde oranje pers).jpg

De politiek is tijdelijk stil gevallen maar bedrijven moeten gewoon verder regeren, beslissen en vooral (kosten) besparen. CO2-reductie en minder transportbewegingen bij een groeiende hoeveelheid huishoudelijk kunststof afval, het zijn actuele onderwerpen.

Hoe Ryck is de toekomst?

JLR voor bord Ryck.jpg

Halsreikend kijken overheden en bedrijven uit naar de resultaten van de proef in Pijnacker-Nootdorp, waar inwoners geld krijgen voor het gescheiden inleveren van afval. Met de evaluatie door afvalinzamelaar Avalex in het verschiet, blikt Ryck-initiatiefnemer Jørgen van Rijn vooruit op de resultaten. “Het heeft geen zin om nu te doen alsof Ryck geweldig is, als straks uit de evaluatie blijkt dat het allemaal niet haalbaar is.”

Een gevaarlijke papieren tijger

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Al eerder schreef ik over de voorgenomen uitbreiding van een stortplaats door Afvalzorg Deponie in Assendelft. De uitspraak in april vorig jaar liet zien hoe milieu en ruimtelijke ordening twee separate sporen vormden. Bij strijd met het bestemmingsplan kon een milieuvergunning worden geweigerd, maar het was niet verplicht. De race was echter nog niet gelopen.

Reiken naar hooghangend fruit

Demissionair staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu presenteerde vorig jaar augustus zijn Afvalbrief. Zijn ambities waren hoog, maar hoe ze behaald moeten worden was nog niet duidelijk. Biedt een advies van een werkgroep onder leiding van de NVRD de benodigde handvatten?

E-tool moet einde-afvalstatus sneller inzichtelijk maken

recycilnggranulaat in weginaanbouw.jpg

Of een stof als 'afval' of als 'product' op de markt komt, maakt nogal een verschil. Bedrijven willen daarom nagaan of het predicaat 'einde-afvalstatus' op hun materiaal van toepassing is. Een digitale tool moet in de toekomst helpen bij een zelfbeoordelingstoets. Ondertussen is de BRBS in de eindfase beland van een jarenlange strijd om het afvalstempel van recyclinggranulaat te halen.

Geesinknorba zoekt weg omhoog

geesinknorba directeuren.jpg

Met de recente overname is Geesinknorba voor het eerst in lange tijd niet meer in Amerikaanse handen. Een frisse wind gaat door het bedrijf, zo vertellen de kersverse CEO Sven Bartsch en directeur sales en marketing Maurice Link. Voor het eerst reageren de beide directeuren op de geruchten over een dreigend faillissement, die rondom de overname in de markt gonsden.

Door de ogen van... Hester Klein Lankhorst

Hester Klein Lankhorst ogen.jpg

Hester Klein Lankhorst, tot 1 april afdelingshoofd Afval & Duurzaamheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Schuivende panelen in politiek

4187911402_9b3dd77037_o.jpg

Kamerleden blijven hun tanden zetten in het afvaldossier. Dat heeft met verkiezingstijd te maken. Over een paar maanden kan alles anders zijn. Dus staan alle belastingen weer open en keren Kamerleden op de gemaakte schreden over statiegeld terug.

Afvalbeleid: wat zegt de burger?

Facebookpagina Menterwolde.jpg

Bewoners betrekken bij het maken van beleid, is voor veel gemeenten vanzelfsprekend. Niet 'over hen, maar met hen' is het credo. Hoe is dit bij het afvalbeleid? Kunnen inwoners invloed uitoefenen op het afvalbeleid van hun gemeente en hoe ziet dat er dan uit? Een kleine greep uit recente ervaringen en een impressie van de stand van zaken.

Nu kunnen we kunststof écht efficiënt gaan inzamelen

Kunststof verpakkingen inzamelen tegen de laagste kosten, met een minimum aan ruimtebeslag en transportbewegingen. De ondergrondse perscontainers van Sidcon maken dat mogelijk. Nu het definitieve akkoord in het dossier verpakkingen binnen handbereik ligt, kunnen gemeenten écht aan de slag met de plastic inzameling. En mocht het nodig zijn, dan kunnen de statiegeldflessen er probleemloos bij.

Digitalisering moet uitkomst bieden bij internationaal transport

Bedrijven die afval de grens over willen transporteren, zien een aanzienlijke papierwinkel op zich afkomen. Digitalisering kan uitkomst bieden, maar is bij wet nog niet toegestaan. In een pilot, onder leiding van Logistiek zonder Papier, werken ondernemingen en overheden samen om aan te tonen dat de eerste stappen naar de digitale toekomst nu al genomen kunnen worden.

De sociale kant van afvalinzameling

Kringloopwinkel (bij artikel stichting Actief).jpg

Bedrijven hebben vaak last van 'koudwatervrees' als het gaat om samenwerking met instellingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Zo niet de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, die voor deze mensen binnen haar organisatie juist extra mogelijkheden heeft gecreëerd.

Ondergrondse containers niet gevaarlijk

arbo en kwaliteit (ondergrondse containers).jpg

De gemeente Eindhoven geeft kinderen onder de 16 jaar geen toegang meer tot ondergrondse containers, omdat er ongelukken zouden zijn gebeurd met kinderen. In de praktijk blijkt dit enorm mee te vallen.

Afscheid van de grondslag van de aanvraag

Recent heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarin “enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht” staan. Een van de wijzigingen betreft de invoering van een nieuw artikel 2.31a Wabo. Op grond daarvan is het bevoegd gezag bij het wijzigen van een omgevingsvergunning voor een inrichting niet langer gebonden aan de grondslag (inhoud) van de oorspronkelijke aanvraag. Dat is een ingrijpende wijziging.