Artikelen


Er zijn 1572 items gevonden.

Sorteren op  

Afscheid van de grondslag van de aanvraag

Recent heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarin “enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht” staan. Een van de wijzigingen betreft de invoering van een nieuw artikel 2.31a Wabo. Op grond daarvan is het bevoegd gezag bij het wijzigen van een omgevingsvergunning voor een inrichting niet langer gebonden aan de grondslag (inhoud) van de oorspronkelijke aanvraag. Dat is een ingrijpende wijziging.

Schouders onder afschaffing statiegeld

flessen statiegeld.jpg

Terwijl Den Haag nauwelijks bekomen was van de val van het kabinet, werden de moties uit het Algemeen Overleg grondstoffen en afval door de Tweede Kamer geloodst. Daarmee kwam een einde aan de onduidelijkheid over statiegeld. Brede consensus over welke duidelijkheid daar op dit moment voor in de plaats komt, ontbreekt echter nog. Vraag die boven de flessenmarkt blijft hangen, is wanneer het statiegeldsysteem precies gaat verdwijnen.

Nihot Down Under

Waar een ontmoeting op een beurs al niet toe kan leiden: Nihot realiseerde het grootste project, tot nu toe, voor de recycling van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval in Australië.

Gunning Rova-gemeenten zet markt op scherp

Restafval aanbesteed 2009-2012.jpg

Het restafval van de voormalige IJssel-Vecht gemeenten wordt vanaf medio 2016 niet meer door Attero verwerkt, maar door Sita. De aandacht binnen de verbrandingsmarkt verschuift daardoor van AVR-Van Gansewinkel naar Attero, en in het kielzog ook naar Sita.

Afval over de grens

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ja ik weet het; 'Afval over de grens' is ook de titel van een hoofdstuk op de website van Agentschap NL. Maar omdat deze titel niet beschermd is, leen ik hem. Lenen om te beschrijven wat ik zoal met afval over de grens meemaak. Op afstand dan, want ik blijf bij alles netjes achter een bureau zitten. In een eigen kamer nog wel, zodat ik heel goed kan nadenken over wat ik u ga vertellen.

Druk op de ketel

druk op de ketel bij Van Gansewinkel.jpg

Van Gansewinkel wil een groot deel van het risico dat aandeelhouders lopen, afwentelen op het bedrijf en haar werknemers. Dat vindt Kees Cools, partner bij Booz & Company en hoogleraar corporate finance aan de Universiteit van Groningen. Is het bedrijf het kind van de rekening in een spel dat is bedacht door private equity?

Asbestverwerking op hoger plan

verwijdering bsa en asbest.jpg

In Zwolle moet een installatie komen die asbestvezels vernietigt door verhitting. Wat overblijft, is een onschadelijke toevoeging aan cement. Dat zou een einde kunnen maken aan het storten van asbest. Staatssecretaris Atsma ziet er heil in, en legt een stortverbod alvast wettelijk vast. Toch plaatst menigeen kanttekeningen. Het verleden leert dat dergelijke asbestoplossingen vaak stranden.

IJstijd komt er toch wel weer aan

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

De mens beïnvloedt het klimaat. Met de stijging van temperaturen, regenbuien die korter maar steeds heftiger worden en het smelten van gletsjers en ijskappen, wordt dat onomstotelijk bewezen. Of komen deze verschijnselen al sinds het ontstaan van de aarde met regelmaat voor? Ook zonder menselijk toedoen?

Rio+20 moet koers voor grondstoffen uitzetten

RIO20logo.png

Vanaf 20 juni is Rio de Janeiro drie dagen het toneel van de VN-duurzaamheidstop Rio+20. Regeringsleiders, staatshoofden en honderden delegaties van over de hele wereld zullen in Brazilië neerstrijken. De verwachting is dat de thema's grondstoffen en afval hoge ogen zullen gooien.

Beschermt Evoa bedrijfsgeheimen?

veldhoven-fc.jpg

Elke exporteur van afvalstoffen heeft wel eens een Bijlage VII formulier moeten invullen. Op dat formulier hoort onder punt 6 naam en toenaam van de producent of de inzamelaar van de afvalstoffen te worden genoemd. Maar is dat eigenlijk geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Die vraag ligt nu bij het Europese Hof.

Voorwaarden voor toepassing alleenrecht blijven onduidelijk

Ruim twee jaar na de aanvang van het conflict heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van AVR tegen de gemeente Westland/HVC. Jammer genoeg brengt het arrest geen volledige opheldering over het verlenen van een alleenrecht als uitzondering op de aanbestedingsplicht.

De comfortabele veegmachine

Schmidt Cleango 500 in inzet.jpg

In de markt van 4 m3 veegmachines trekt de nieuwe Schmidt Cleango 500 veegmachine veel aandacht. Deze nieuwe veegmachine vormt een aantrekkelijk alternatief in dit traditioneel grootste segment van de veegmachinemarkt.

Een PCB-vrije wereld in 2025

Orion - Dirk Jan Hoogendoorn.jpg

Polychloorbifenyl, afgekort PCB. Tot het verboden werd in 1985 werd het overal toegepast: in verf, kit, inkt, lijm en als PCB-olie in transformatoren en condensatoren. Miljoenen besmette apparaten zijn nog in werking. Zaak is die verantwoord te recyclen, om te voorkomen dat de PCB's in het milieu terechtkomen. Orion in Drachten is wereldwijd één van de weinige bedrijven die dat kan. De Stockholmconventie wil een PCB-vrije wereld in 2025. Haalbaar? “Natuurlijk niet.”

Flexibel werken mag niet

arbo en kwaliteit (flexibele schil).jpg

De flexibele schil rond ploegendiensten lijkt een gouden greep. Het is een oplossing voor vergrijzing en het maakt parttime werken gemakkelijker. Bovendien levert flexibilisering een flinke kostenbesparing op. Er is echter één probleem: de huidige cao laat flexwerk niet toe.

Olie uit afvalplastic

plastic to diesel - INGENIA.jpg

Plastic wordt gemaakt van olie, maar kan het ook andersom? Deze op het eerste gezicht aanlokkelijke kringloop doet bij menigeen het hart sneller kloppen. Diverse initiatieven staan op stapel, maar even zoveel projecten zijn inmiddels gestrand. Bottleneck blijkt vaak de techniek, die niet doet wat wordt beloofd. Is plasticrecycling niet veel aantrekkelijker?

Certificaat voor duurzame biomassa wint terrein

P5130330.JPG

Het NTA 8080 certificaat dat aantoont dat producten echt gemaakt zijn van duurzame biomassa wordt door steeds meer bedrijven als standaard geaccepteerd.

Evoa en mengsels

veldhoven-fc.jpg

Hoe homogeen moeten partijen afval volgens de Evoa zijn om te voldoen aan een groene lijst code? Deze vraag staat centraal in een terugkerende discussie. Onlangs wees de Haagse kort geding rechter een belangrijk vonnis in de zaak rond een exporteur van oud papier.

Gebruik de rechter

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

In het omgevingsrecht heeft vernietiging van een vergunning in de regel het effect dat het bevoegd gezag opnieuw moet besluiten. Tegen dat nieuwe besluit staat dan weer bezwaar en beroep open. Het gevolg is vertraging en onzekerheid: frustrerend voor het bevoegd gezag, de aanvragers, appellanten en ook voor drukbezette rechters.

AEEA-monitoring in één keer op de kaart

E-Scrap.jpg

Het zou de garantie moeten zijn voor een hoop rumoer: een rekenmodel om te bepalen of producenten voldoen aan de recyclingdoelstelling. Maar niet voor AEEA. Integendeel. Zelfs de Europese milieubeweging grijpt het model aan om te pleiten voor maatregelen.

Nederlands grootste WKK-installatie op biogas levert stadswarmte

orga_3196.jpg

Voor het eerst levert een commerciële onderneming 100 procent duurzame warmte aan het stadswarmtenetwerk in het noordwesten van Amsterdam. Een slim, maar eenvoudig idee maakte dat de business case ineens voor alle partijen interessant werd. “Hoewel diepe zakken wel nodig zijn in de opstartfase, evenals de bereidheid om geduld te hebben voordat investeringen renderen”, aldus Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte.