Artikelen


Er zijn 1680 items gevonden.

Sorteren op  

Inzamelaars betaalden burgers ook al in 1850

zeep voor been historierubriek.jpg

Initiatieven om de burger te betalen voor zijn afval zijn tot nu toe niet succesvol. Denk aan het in december afgeschoten Ryck of de Afvalmiles (Afval! september 2010). Toch was het vóór 1850 heel gewoon.

Miscellaneous

vreugdevuur sloopafval.jpg

Ik ken de CBS-statistieken niet - en wil die ook niet kennen - maar het zou mij verbazen wanneer de productgroep 'afval' niet met stip bovenaan staat. Of vervoer is te goedkoop of storten en verbranden te duur of er zijn geen andere goederen meer; het is alles afval wat de klok slaat.

Direct schreeuwen bij 'kat in de zak'

kat in de zak.jpg

Als partijen iets afspreken over het moment en de wijze waarop garanties moeten worden ingeroepen, zijn die afspraken niet vrijblijvend en kunnen ze grote gevolgen hebben. Dat maakte een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam pijnlijk duidelijk.

Springen Twentse gemeenten over hun eigen schaduw?

De veertien Twentse gemeenten willen het afvalbeleid in eigen handen houden. Toch sluit de Hengelose wethouder Janneke Oude Alink niet uit dat er één afvalbeleid voor de Regio Twente komt. Een onderzoek van IPR Normag naar mogelijke toekomstscenario's moet de zaak in beweging brengen.

Door de ogen van... Willem Elsinga

willem elsinga 005.jpg

Willem Elsinga, directeur Elsinga Beleidsplanning en Innovatie in Ermelo.

Afvalbedrijven schrikken niet van sancties

In de nasleep van de Trafigura-affaire werd de roep om harde sancties voor milieuovertreders steeds luider. Het milieustrafrecht kwam opnieuw in de schijnwerpers te staan na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Toch blijkt dat Nederlandse afvalbedrijven zich nauwelijks laten afschrikken door sancties.

Gemangeld door producentenverantwoordelijkheid

pollutec.jpg

Afvalbedrijven in Frankrijk vinden dat ze in een bankschroef zitten. De producentenverantwoordelijkheid brengt hen steeds verder in het nauw.

Destilleren van kunststof in e-waste

Test installatie MOS.JPG

E-waste zit boordevol plastic, dat bijna allemaal de oven ingaat of op de stort belandt. Willen producenten van elektr(on)ische apparatuur hun imago verder vergroenen, dan biedt betere scheiding van deze kunststoffen een mogelijkheid.

Afvalsmelterij voor 'onverwerkbaar' afval

Ensartech.jpg

Ensartech, acroniem voor Energy Smelting And Recycling Technology, heeft een primeur. De afvalsmelterij ontfermt zich over de afvalcategorie 'overige', oftewel het gevaarlijk afval dat tot dusver wordt gestort. Met thermische immobilisatie weet Ensartech de giftige stoffen te kristalliseren en in te kapselen. Voor altijd. Wat resteert is basalt, dat goed bruikbaar is in onder meer de bouw.

Drukte in de bestuurskamer van Attero?

flexibiliteit wending.jpg

Inbesteden is niet geheel onomstreden en niet altijd zonder risico's voor de betrokken partijen. Toch wordt er in de afvalbranche vaak (dankbaar) gebruik van gemaakt. Een voorbeeld is de voorgestelde 'Attero-deal', die uiteindelijk niet gerealiseerd werd. Was dat wel het geval, dan had een recente uitspraak van het Europese Hof wel eens voor een bijzondere wending kunnen zorgen.

Ryck moet zich opnieuw gaan bewijzen

JLR voor bord Ryck.jpg

Het was zijn eerste kennismaking met de publieke sector en hij kreeg het deksel op zijn neus. De gesneefde pilot in Pijnacker-Nootdorp was leergeld, vindt Ryck-directeur Jørgen van Rijn nu. Bij een volgende kans moet hij het gaan waarmaken.

Certificaat moet gemeenten houvast bieden

textiel-sorteer-hal.jpg

In 2011 ontstond rumoer over de certificering van textielsorteerders. Onduidelijkheid over deze kwestie liet de gemeente Sint-Michielsgestel een jaar later struikelen in een aanbestedingsprocedure. De VHT wil daarom een branchebreed gedragen certificering.

Tien jaar lang verpakkingsrust?

dreamstime_m_16777622.jpg

Nu gemeenten hebben ingestemd met de Raamovereenkomst en de regelgeving voortvarend wordt aangepast lijkt na een ruim decennium van commotie rust te ontstaan op het dossier verpakkingsafval. Of toch niet?

Charitatieve textielinzameling in het nauw

kringtex 11.JPG

Moordende concurrentie, een goudzoekersmarkt en partijen die elkaar voor de voeten lopen, kenmerken de laatste paar maanden de textielinzameling in Nederland. De rol van gemeenten lijkt daarin cruciaal. Zeven vragen over de vorm die textielinzameling steeds meer lijkt aan te nemen.

Terberg Matec Nederland doet meer

foto belading omslagartikel.jpg

In Nederland staat Terberg in de reinigingsbranche al sinds jaar en dag bekend als producent van containerbeladingssystemen. Wat velen wellicht niet weten is dat Terberg veel meer doet.

Werkgever niet altijd de klos in arbozaken

arbo & kwaliteit (hoger beroep veiligheid).jpg

Medewerkers moeten de arboregels naleven en hun gezond verstand gebruiken. Dat bleek afgelopen zomer tweemaal. De rechtbank sprak in hoger beroep zowel Saver als Sita vrij. Ze hadden genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen en - minstens zo belangrijk - genoeg toezicht gehouden.

Verpakking afvalstof?

veldhoven-fc.jpg

Een zeer interessante vraag kwam aan de orde in een strafzaak welke leidde tot de onbevredigende en juridisch onjuiste uitspraak van de Hoge Raad van 30 oktober 2012 (Strafkamer, nr S 11/04636). Het eindresultaat is weliswaar hoopgevend, maar op een andere grond dan ik had gehoopt. Het is nog maar de vraag of er ruimte is om ook 'mijn punt' te herstellen in de vervolgbehandeling.

De papieren, digitale en elektronische begeleidingsbrief

paul van der linde klein.jpg

Het is alweer even geleden, maar de werkzaamheden aan het bouwwerk vorderen gestaag. De Open Standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is technisch klaar en wordt ook al beproefd door sommige bedrijven. Op 5 februari 2013 zal de Open Standaard EBA tijdens het nieuwe Congres Transport van Afval zijn officiële aftrap kennen.

Duurzame omslag nodig in horecakeuken

IMG_0658.jpg

Dagelijks komen in Nederlandse horecakeukens tonnen voedselafval, of swill, vrij. Daarvan wordt nog lang niet alles gescheiden. Het kost te veel moeite, er is te weinig ruimte voor en horecaondernemers missen door de lage tarieven voor restafvalverbranding de financiële prikkel om te scheiden. De inzamelaars kijken niet naar de overheid, maar verwachten veel van nieuwe duurzaamheidscertificaten.

Vergunningvoorschriften opstellen is vak apart

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Milieuvergunningen worden meestal tot in detail bestreden. Vaak wordt echter gesteld dat vergunningvoorschriften niet streng genoeg, onnodig en onwerkbaar zijn. Nu in principe alleen handhavend kan worden opgetreden tegen een overtreding van de voorschriften, is het formuleren ervan belangrijk. Uit uitspraken blijkt dat - ondanks goede bedoelingen - het bevoegd gezag niet altijd even zorgvuldig is bij het formuleren van de voorschriften.