Artikelen


Er zijn 1586 items gevonden.

Sorteren op  

Asbestverwerking op hoger plan

verwijdering bsa en asbest.jpg

In Zwolle moet een installatie komen die asbestvezels vernietigt door verhitting. Wat overblijft, is een onschadelijke toevoeging aan cement. Dat zou een einde kunnen maken aan het storten van asbest. Staatssecretaris Atsma ziet er heil in, en legt een stortverbod alvast wettelijk vast. Toch plaatst menigeen kanttekeningen. Het verleden leert dat dergelijke asbestoplossingen vaak stranden.

IJstijd komt er toch wel weer aan

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

De mens beïnvloedt het klimaat. Met de stijging van temperaturen, regenbuien die korter maar steeds heftiger worden en het smelten van gletsjers en ijskappen, wordt dat onomstotelijk bewezen. Of komen deze verschijnselen al sinds het ontstaan van de aarde met regelmaat voor? Ook zonder menselijk toedoen?

Rio+20 moet koers voor grondstoffen uitzetten

RIO20logo.png

Vanaf 20 juni is Rio de Janeiro drie dagen het toneel van de VN-duurzaamheidstop Rio+20. Regeringsleiders, staatshoofden en honderden delegaties van over de hele wereld zullen in Brazilië neerstrijken. De verwachting is dat de thema's grondstoffen en afval hoge ogen zullen gooien.

Beschermt Evoa bedrijfsgeheimen?

veldhoven-fc.jpg

Elke exporteur van afvalstoffen heeft wel eens een Bijlage VII formulier moeten invullen. Op dat formulier hoort onder punt 6 naam en toenaam van de producent of de inzamelaar van de afvalstoffen te worden genoemd. Maar is dat eigenlijk geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Die vraag ligt nu bij het Europese Hof.

Voorwaarden voor toepassing alleenrecht blijven onduidelijk

Ruim twee jaar na de aanvang van het conflict heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van AVR tegen de gemeente Westland/HVC. Jammer genoeg brengt het arrest geen volledige opheldering over het verlenen van een alleenrecht als uitzondering op de aanbestedingsplicht.

De comfortabele veegmachine

Schmidt Cleango 500 in inzet.jpg

In de markt van 4 m3 veegmachines trekt de nieuwe Schmidt Cleango 500 veegmachine veel aandacht. Deze nieuwe veegmachine vormt een aantrekkelijk alternatief in dit traditioneel grootste segment van de veegmachinemarkt.

Een PCB-vrije wereld in 2025

Orion - Dirk Jan Hoogendoorn.jpg

Polychloorbifenyl, afgekort PCB. Tot het verboden werd in 1985 werd het overal toegepast: in verf, kit, inkt, lijm en als PCB-olie in transformatoren en condensatoren. Miljoenen besmette apparaten zijn nog in werking. Zaak is die verantwoord te recyclen, om te voorkomen dat de PCB's in het milieu terechtkomen. Orion in Drachten is wereldwijd één van de weinige bedrijven die dat kan. De Stockholmconventie wil een PCB-vrije wereld in 2025. Haalbaar? “Natuurlijk niet.”

Flexibel werken mag niet

arbo en kwaliteit (flexibele schil).jpg

De flexibele schil rond ploegendiensten lijkt een gouden greep. Het is een oplossing voor vergrijzing en het maakt parttime werken gemakkelijker. Bovendien levert flexibilisering een flinke kostenbesparing op. Er is echter één probleem: de huidige cao laat flexwerk niet toe.

Olie uit afvalplastic

plastic to diesel - INGENIA.jpg

Plastic wordt gemaakt van olie, maar kan het ook andersom? Deze op het eerste gezicht aanlokkelijke kringloop doet bij menigeen het hart sneller kloppen. Diverse initiatieven staan op stapel, maar even zoveel projecten zijn inmiddels gestrand. Bottleneck blijkt vaak de techniek, die niet doet wat wordt beloofd. Is plasticrecycling niet veel aantrekkelijker?

Certificaat voor duurzame biomassa wint terrein

P5130330.JPG

Het NTA 8080 certificaat dat aantoont dat producten echt gemaakt zijn van duurzame biomassa wordt door steeds meer bedrijven als standaard geaccepteerd.

Evoa en mengsels

veldhoven-fc.jpg

Hoe homogeen moeten partijen afval volgens de Evoa zijn om te voldoen aan een groene lijst code? Deze vraag staat centraal in een terugkerende discussie. Onlangs wees de Haagse kort geding rechter een belangrijk vonnis in de zaak rond een exporteur van oud papier.

Gebruik de rechter

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

In het omgevingsrecht heeft vernietiging van een vergunning in de regel het effect dat het bevoegd gezag opnieuw moet besluiten. Tegen dat nieuwe besluit staat dan weer bezwaar en beroep open. Het gevolg is vertraging en onzekerheid: frustrerend voor het bevoegd gezag, de aanvragers, appellanten en ook voor drukbezette rechters.

AEEA-monitoring in één keer op de kaart

E-Scrap.jpg

Het zou de garantie moeten zijn voor een hoop rumoer: een rekenmodel om te bepalen of producenten voldoen aan de recyclingdoelstelling. Maar niet voor AEEA. Integendeel. Zelfs de Europese milieubeweging grijpt het model aan om te pleiten voor maatregelen.

Nederlands grootste WKK-installatie op biogas levert stadswarmte

orga_3196.jpg

Voor het eerst levert een commerciële onderneming 100 procent duurzame warmte aan het stadswarmtenetwerk in het noordwesten van Amsterdam. Een slim, maar eenvoudig idee maakte dat de business case ineens voor alle partijen interessant werd. “Hoewel diepe zakken wel nodig zijn in de opstartfase, evenals de bereidheid om geduld te hebben voordat investeringen renderen”, aldus Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte.

Door de ogen van... Marc van Buijtene

marc van buijtene - ogen 004.jpg

Marc van Buijtene, algemeen directeur Van Vliet Contrans in Wateringen

Opnieuw de printer in

Van Klaveren 2.jpg

Nederlanders stoppen jaarlijks zo'n acht miljoen cartridges in hun printers, waarvan bijna een kwart bestaat uit hervulde cartridges. Van Klaveren CCC, waarbij de drie C's staan voor Cartridge Collection Centre, is één van de bedrijven die lege cartridges inzamelt, sorteert en verkoopt aan hervul- en revisiebedrijven. Inmiddels zamelt het bedrijf ook afgedankte mobiele telefoons en ICT-apparatuur in.

Toetsingsmoment statiegeld krijgt steeds meer gestalte

kleine petflesjes.jpg

Na weken van discussie over cijfers en twee debatten in de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris het eigenlijk niet over die feiten wilde hebben, lijkt het groenlichtmoment voor afschaffing van het statiegeld tijdens de plenaire behandeling op 12 april in de Tweede Kamer dan toch gestalte te hebben gekregen.

“Grondstoffenefficiëntie is grands travaux voor Europa”

Foto SITA Rotterdam D66.jpg

De route naar een 'resource efficient' Europa ligt in publiek-private samenwerking, waarbij stakeholders niet bang moeten zijn om zich te committeren. Een Schengengebied voor afval moet verdere schaalvergroting naar Europees niveau mogelijk maken.

Door de ogen van... Peet de Bruijn

Peet de Bruijn 004.jpg

Consultant De Bruijn advies en realisatie Pijnacker

Interbellum van de afvalmarkt

De verwerkingsprijs voor restafval daalde het afgelopen jaar tot een haast onvoorstelbaar laag niveau. Dat lijkt ook de bodem te zijn geweest, althans voorlopig. Voor de middellange termijn is de situatie nog ongewis. Veel factoren hebben een onzeker effect op de prijsontwikkeling.