Artikelen


Er zijn 1572 items gevonden.

Sorteren op  

'Transportkosten afval stijgen in 2017'

Grafiek TLN kostenontwikkeling 2.jpg

Voor het binnenlands beroepsgoederenvervoer verwacht Panteia/NEA voor de deelsector afval in 2017 een kostenstijging tussen de 1,8 en 2,5 procent. Daarmee stijgen de kosten voor het vervoer van afval harder dan in 2016, toen de kosten gemiddeld met 0,0 tot 0,9 procent toenamen.

Gesjoemel met Eural-codes?

Fotolia_109424291_L Inspectie administratie.jpg

Afvalverwerkers kunnen eenvoudig met Eural-codes knoeien omdat het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en omgevingsdiensten liggen te slapen. Grote afvalbedrijven maken daar handig gebruik van. Dat is in een notendop het verwijt dat afvalmakelaar Goos Draaijer onlangs aan de overheid maakte op AfvalOnline. De overheid herkent zich totaal niet in het beeld.

Beginnen bij het eind

DSC_0008.JPG

Frankenhuis is de enige vervezelaar van post-consumer textiel in Nederland. Ook binnen Europa een van de weinige vervezelaars van deze stroom. In het licht van de toenemende aandacht voor textielrecycling een riante positie, zou je denken. Toch stuiten de nieuwe eigenaren van het 122 jaar oude bedrijf op een eigenaardigheid: “Het verbaast ons hoe weinig mensen ons bedrijf en deze mogelijkheden kennen.”

Commotie over informatieplicht AEEA

DSC00221.JPG

Informatie over wat met afgedankte elektrische en elektronische apparaten moet gebeuren. Het is wettelijk verplicht, maar daar trekken de lidstaten en producenten zich volgens de recyclingorganisaties te weinig van aan. Zij trekken aan de bel. Omdat ze het beschamend vinden dat de verantwoordelijke partijen dit niet serieus nemen: zo wordt het niets met de circulaire economie. Producenten menen dat er voldoende informatie voorhanden is om schadelijke onderdelen te verwijderen.

Weeelabex: nog veel hobbels te nemen

Fotolia_32583877_S.jpg

Sinds de verplichtstelling in juli 2015 zijn 32 verwerkers in Nederland Weeelabex gecertificeerd. Producenten zijn positief, maar in de praktijk moeten nog veel hobbels worden genomen. Verwerkers vinden de kosten hoog en procedures te traag. De Weeelabex-organisatie zegt te werken aan verbetering en versimpeling van certificering.

Elf gemeenten vullen nascheidingslijn AEB

map AEB-gemeenten wel-niet nascheiding.png

300 kton restafval moest AEB zien te contracteren om de businesscase voor de nieuwe nascheidingsinstallatie rond te krijgen. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad van Amsterdam, was 200 kton uit de hoofdstad binnen. Nu blijkt de propositie naar de partnergemeenten aantrekkelijk genoeg om het resterende deel binnen te halen. Toch kiezen niet alle partnergemeenten voor nascheiding.

'Bij deze groep loop je snel tegen grenzen op'

Marokko loopt in Afrika met milieubeheer voorop qua ambitie. Zo moeten in 2020 alle stortplaatsen gedegen afvalbeheer hebben. Europese oplossingen passen echter slecht in de Marokkaanse context, weet Suez, dat er inmiddels met succes een stortplaats beheert. Met name scavengers vormen een factor van belang.

Sorteerrendement pmd 'reden tot voorzichtige zorg'

20161124_140220-bewerkt.jpg

Blik bij plastic verpakkingen en drankenkartons: in Nederland wint deze inzamelvorm razendsnel aan populariteit. Terwijl de hoeveelheid brongescheiden verpakkingen onder invloed hiervan sterk toeneemt, doemt echter een onverwacht probleem op: vervuiling.

Paro in het hart van de afvalketen

Breken.JPG

Meer grondstoffen winnen uit afvalstromen. Voor de totstandkoming van een circulaire economie is dat van essentieel belang. Bij Paro snappen ze dat als geen ander. "Recycling is een krachtig antwoord op de groeiende vraag naar grondstoffen."

Ensemble

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

U moet de datum van 15 oktober 2016 goed onthouden. Dat is een belangrijke datum. Toen is in Italië de klok gaan tikken.

Afnemer wil rechtszekerheid

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Reststromen afzetten als grondstof in plaats van als afval. Wie wil dat nu niet? De overheid stimuleert het graag getuige haar ambitieuze doelstellingen voor de circulaire economie. In de praktijk lopen plannen voor de afzet van reststromen als grondstof echter nog weleens spaak. Dat heeft alles te maken met de ambivalente houding van diezelfde overheid.

Een voorlopige voorziening, maar definitieve schade ...

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een onjuiste uitspraak in een beroep tegen een omgevingsvergunning, is natuurlijk pijnlijk. Maar helemaal vervelend wordt het wanneer het proces om dat in hoger beroep te herstellen, tijd- en geldrovend is. Het overkwam een afvalbedrijf in Son en Breugel.

Nascheiders slaan handen ineen rond kunststof

DSC_0148.JPG

Publieke partners AEB, HVC, en Omrin willen meer grip op de kunststofstromen die vrijkomen bij hun deelnemende gemeenten. Ze overwegen daarom samen een kunststofsorteerinstallatie (KSI) te realiseren. Dat er met name nagescheiden materiaal over de lijn zal gaan, lijkt evident. Toch wordt de installatie ook geschikt gemaakt voor brongescheiden verpakkingen.

Met carbon black op weg naar internationale groei

DSC_2047.JPG

Dutch Green Carbon haalt via een eigen technologie carbon black uit autobanden. Zo ontstaat een duurzaam alternatief voor koolstof uit aardolie. Sinds afgelopen zomer zet Dutch Green Carbon (een samenwerking van Black Bear en Rumal) de eerste stappen in de productie. Bedrijven als Michelin, AkzoNobel en DSM kijken met belangstelling toe.

Door de ogen van... Arie de Jong

DSC_2060.JPG

Arie de Jong, Algemeen directeur ARN Holding, Amsterdam.

"Dit is urban mining ten top"

Forz Factory LR.jpg

Van Gansewinkel Minerals heeft zijn eerste installatie geopend waar het bedrijf bodemas uit afvalenergiecentrales omzet in hoogwaardige zand- en grindvervangers voor in beton. Vanaf volgend jaar moet er jaarlijks 200 kton bodemas van de AEC's van AVR Duiven en ARN verwerkt worden tot metalen en Forz-granulaat.

Betonakkoord heeft grote impact op recyclers

Fotolia_123469115_M.jpg

Beton is een van de meest gebruikte grondstoffen op aarde. Het verduurzamen van de betonketen zou dan ook een enorme CO2-besparing kunnen opleveren. Maar om stappen te zetten, is de hele keten nodig. Dus polderen maar.

Hoe snel verandert de afvalwereld?

67975509_econic.jpg

Bedrijven in de afvalsector moeten radicaler en sneller innoveren, wierp Marga Hoek de bezoekers van de Afvalconferentie afgelopen maand toe. Wie niet radicaal innoveert, kan zomaar buitenspel komen te staan.

"Dit is een goed moment om afscheid te nemen"

EKF-20161004-0522.jpg

Rova moet verder zonder grondlegger, directeur en inspirator Hans Groenhuis. Afgelopen maand nam hij na twintig jaar afscheid van het overheidsbedrijf waar hij aan de wieg stond van ontwikkelingen als diftar, omgekeerd inzamelen en 100-100-100. "Ik ben niet iemand die geconsolideerd op de tent past."

"Een fusie van gelijken"

VGW_Shanks_vlaggen.jpg

De afvalmarkt consolideert verder met de fusie van Van Gansewinkel en Shanks tot een nieuw megabedrijf. De naam is nog niet bekend, wel dat het beide bedrijven de nodige synergievoordelen op zal leveren. Ondanks verschillende bedrijfsculturen delen ze volgens afzwaaiend CEO Marc Zwaaneveld hetzelfde DNA.