Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21956 items gevonden.

Sorteren op  

Eerste aanzet tot meten circulaire economie in Nederland

groene groei.jpg

De transitie naar een circulaire economie kan in de toekomst worden gemonitord met een circulaire equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV). Zo ver zijn Nederlandse kennisinstituten nog niet. De ambitie is echter uitgesproken.

Omgaan met het raakvlak van chemische stoffen en afval

In Reach is de stoffenwetgeving vastgelegd, afval en recycling hebben de kaders van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Die bijten elkaar geregeld. De Europese commissie heeft een visie voor de toekomst gepubliceerd.

EC stelt toezichtskader voor de circulaire economie op

Hoe monitor je de voortgang van de circulaire economie. De Europese Commissie heeft er ideeën over en heeft die in een Mededeling aan het parlement gestuurd.

Sorgdrager gaat Taskforce Herijking Afval leiden

maxresdefault.jpg

Winnie Sorgdrager gaat leiding geven aan een herijkingsoperatie ten aanzien van afvalwetgeving. Dit is bekend gemaakt tijdens de officiële presentatie van de transitieagenda's circulaire economie in Den Haag.

'Deeleconomie schakel in de circulaire economie'

Fotolia_59334843_S.jpg

De deeleconomie heeft absoluut een plek in de circulaire economie, vinden de aanbieders. Maar er is nog geen gelijk speelveld.

Madaster kans voor recyclers

Write_down.jpg

In de toekomst weten we precies welke materialen er in een gebouw zitten en welke waarde ze vertegenwoordigen. Tenminste, als het aan de initiators van Madaster ligt. Het kadaster voor materialen moet hergebruik van bouwmaterialen stimuleren en afval elimineren. Recyclers kijken vooralsnog de kat uit de boom, zo lijkt het.

Transitieagenda Maakindustrie: “de kar de helling op trekken”

Kritisch volgens EC.jpg

Een circulaire Maakindustrie helpt de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050 verlagen en de afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen. Tegelijkertijd is deze Nederlandse maakindustrie een belangrijke speler op wereldniveau en de basis van een veerkrachtige Nederlandse economie.

Transitieagenda Consumptiegoederen: weg met wegwerp

beverage-cups-2147903_1920.jpg

Een stevige inperking van producten met korte omloopcyclus, meer hergebruik en recycling en eenduidige inzameling. Het zijn de kernpunten van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Transitieagenda Kunststoffen: 44 procent minder afvalverbranding

plastic-bottles-115077_1920.jpg

Minder afvalverbranding en minder productie van plastics. Dat zijn de twee belangrijkste doelen uit de transitieagenda Kunststoffen.

Transitieagenda Biomassa en Voedsel: minder vlees en verspilling

Fotolia_121833943_S.jpg

Om de voedselvoorziening circulair te maken, moeten mensen vooral minder dierlijke eiwitten consumeren. Wat betreft biomassa moet ingezet worden op vergroting van het aanbod duurzame geproduceerde biomassa.

Transitieagenda Bouw: "inrichten van het basiskamp"

Fotolia_60205464_L.jpg

De nadruk van de transitieagenda Bouw ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw.

Transitieagenda's markeren "het einde van de opstartfase"

Stientje Velthoven.jpg

Wat gaan we de komende vijf jaar doen om van de Nederlandse economie een circulaire economie te maken? Dat staat in vijf transitieagenda's die staatssecretaris Stientje van Veldhoven ontvangt.

Vijf finalisten Circular Award bekend

finalisten circulair award 2018.jpg

Instock, SmartCrusher, Closing the Loop, Van Werven en SNEW dingen mee naar de Circular Award 2018 voor het meest iconische circulaire product of project dat laat zien wat circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Vertraging vermindering storten in EU heeft ernstige gevolgen

logo stortplaats.jpg.jpg

De vereniging van Europese afvalverbranders vindt de recente overeenstemming in de Europese politiek over het storten van afval maar een slappe hap.

Circl trapt circulaire week af met Blue Monday Rave

260-8d4dc324f1847c568ab7e0bfda0386aa.jpg

Nog niet zo'n zin in de Week van de Circulaire Economie? Kan kloppen, want maandag is het Blue Monday. Circulair platform Circl wil young professionals er doorheen slepen met een heuse rave.

Attero start PRP-installatie Wijster op

attero kunststofopwerkingsinstallatie ldpe.jpg

Attero heeft de Polymeren Recycling Plant in Wijster opgestart. In de installatie werkt het afvalbedrijf plastic folies op tot regranulaat.

Succesvolle pilot met kweek oesterzwammen op koffiedrab

oesterzwammen dreamstime.jpg

Cateraar Albron is afgelopen november bij wijze van proef gestart met inzamelen van koffiedrab op twee Center Parcs locaties in Nederland. Nu uitdagingen bij het efficiënt transporteren van de drab zijn opgelost, wordt de proef opgeschaald.

Niet iedere gemeente wil statiegeld

Fotolia_84926734_M.jpg

Honderd organisaties hebben zich bij de statiegeldalliantie aangesloten, waaronder 29 gemeenten. Toch hebben ook genoeg gemeenten hun bedenkingen bij de uitbreiding van statiegeld.

China buigt niet voor wensen VS en Europa

dreamstime_2234754.jpg

Het Chinese ministerie van Milieubescherming heeft de definitieve standaarden voor de toegestane vervuiling in geïmporteerd afval vastgesteld. De percentages zijn gelijk aan de percentages die het ministerie november vorig jaar aan de WTO stuurde.

Feniks zal niet meer herrijzen

Feniks Recycling b-inb-2.jpg

Bodemassen recyclen mag een hot item zijn, niet iedereen is daar even succesvol in.