Artikelen


Er zijn 1666 items gevonden.

Sorteren op  

Van frituurvet tot brandstof

Louis Sciarli foto Rotie.jpg

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam verwerkt Rotie samen met haar zusterbedrijven frituurvet en organisch afval tot biodiesel en biogas. De manier waarop dat gebeurt, is uniek in de wereld, stelt de kersverse directeur Louis Sciarli. “We mogen dat best wat meer uitdragen.”

Door de ogen van ... Raymond Gianotten

DSC_2187.JPG

Raymond Gianotten, Directeur Stichting Retourverpakking Nederland/NL vereniging Frisdrank, Waters en Sappen, Den Haag.

Gezocht: een zuivere stroom pmd

2016-0346.jpg

In veel Nederlandse gemeenten wordt sinds enige tijd pmd (of het 'pd' of 'p') gescheiden ingezameld. Maar dat de afvalstroom bestaat, zegt nog niets over de rendementen die eruit gehaald worden. Onderzoek van het LCKVA toont aan dat 15 tot 33 procent van het ingezamelde pmd bestaat uit andere materialen.

Aparte prullenbakken: kwestie van doorzetten

4 op een rij .1 (2) (2) oostpoort adam.jpg

Binnenshuis zijn mensen inmiddels wel gewend om hun afval in aparte bakken te doen. Dat zou ook op straat, in parken, op stations of luchthavens moeten kunnen. De resultaten uit de eerste proeven zijn wisselend, maar gemeenten, ProRail en Schiphol laten zich niet uit het veld slaan.

Niet alledaags scheiden op kleur

I87A7901.JPG

Levert sorteren op kleur een bijdrage aan hoogwaardige recycling? Voor glas en petflessen lijkt dit een uitgemaakte zaak. Voor andere kunststoffen en bouwafval ligt het minder voor de hand. Ook hier keert het tij. Want hoe monokleuriger de afvalstroom, des te meer interesse vanuit de markt.

'List gebruikt bij gunning miljoenenopdracht'

Fotolia_169171947_M.jpg

Heeft Cure bij het onderhands gunnen van een opdracht aan de eigen joint venture met Dong Energy, netjes gebruik gemaakt van de uitzondering op de aanbestedingsplicht? Of is hier sprake van misbruik? In de zaak die Attero aanspande besloot de voorzieningenrechter “extra kritisch en uiterst formeel” naar de stellingen van Cure en Dong Energy te kijken.

"De afvalwereld is vergeven van geloven"

DSC_3361.jpg

Een Keuringsdienst van Waarde die nagaat of gescheiden ingezameld afval wel goed wordt verwerkt. Dion van Steensel zou het toejuichen, al zou hij van de bevindingen niet per se vrolijk worden. "Ik voorzie de komende tijd meer incidenten waaruit blijkt dat afval goed wordt ingezameld, maar vervolgens slecht wordt ingezet." De nieuwe algemeen directeur van HVC over zijn visie op de grondstoffen- en energietransitie waar het bedrijf voor staat.

Iedereen aan de bak, iedereen een beetje pijn

plastic-627919_1920.jpg

Het sluiten van de kunststofketen is een klus voor alle spelers in de keten, van producent tot burger, gemeente en recycler. Alleen een slimme combinatie van maatregelen zet echt zoden aan de dijk. “We lopen echt tegen de grenzen van het systeem aan”, aldus KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst.

Wecycle zorgt voor werkgelegenheid in de circulaire economie

Wecycle_Afval_binnenkant.jpg

KPMG Sustainability onderzocht hoeveel reguliere werkgelegenheid en SROI (Social Return on Investment) Wecycle genereert met het inzamelen en verwerken van e-waste. Dit gebeurt onder meer in de Wecycle Service Centers, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt afgedankte elektrische apparaten sorteren en demonteren. De uitkomsten zijn ronduit positief.

Privacy bij het afval gezet

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Menig gemeente zet afvalcontainers in die alleen met een pas geopend kunnen worden. Wanneer daarmee persoonsgegevens, zoals adressen, geregistreerd worden, is het echter oppassen geblazen. Dat mag namelijk niet zonder noodzaak.

Chauffeurstekort en speelgoed

toy-663895_1920.jpg

Onlangs heb ik een wetenschappelijk ijzersterk onderzoek uitgevoerd. Helemaal zelf. Over de resultaten en de kraakheldere conclusie van dit onderzoek valt niet te twisten. Gaat u even zitten, want de conclusie kan nogal hard bij u binnenkomen. De speelgoedvrachtauto is uit de kinderkamer verdwenen.

Einde-afvalstatus nodig voor circulaire economie

Twence compost.jpg

Afval voor de een is grondstof voor de ander. De praktijk is echter weerbarstiger, zeker internationaal. In de Green Deal North Sea Resources Roundabout willen vier landen onder andere dat recyclingproducten als secundaire grondstof kunnen worden gebruikt. In sommige gevallen betekent dit dat deze grondstoffen een einde-afvalstatus krijgen.

Door de ogen van... Anja Cheriakova

DDOV_2146.JPG

Anja Cheriakova, Directeur BinBang, Utrecht

Recyclingsymposium 2017: de weg vooruit

26-10-2016-041 .JPG

'Circulaire Economie, waarom niet?' Dat is de titel van het zesde Recyclingsymposium. In een ochtend vullend programma willen de organisatoren het publiek inspireren met uiteenlopende presentaties over de urgentie en voortgang van de circulaire economie. Een voorproefje.

Almere houdt afval liever binnen gemeentegrenzen

DSC_0854.JPG

Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn. Om die ambitie waar te maken werkt de gemeente aan een aantal opmerkelijke projecten, zoals een upcyclecentrum, een eigen plasticfabriek en een sorteerstraat voor textiel. De circulaire economie moet geen ver-van-je-bed-show worden, en daarom wordt die lokaal georganiseerd.

Klaar communiceren met kleurcodes

overzicht ontwerpen afvalscheiding-01.png

Wie buiten de eigen gemeente komt, kan ineens verrast worden door een ander afvalscheidingsbeleid. Met eenduidige kleuren en communicatie is echter meer scheidingsrendement te behalen. Rijkswaterstaat helpt gemeenten en andere organisaties een handje.

Vijf jaar omgekeerd inzamelen

export_20170812_195151.png

'Van Afval naar Grondstof. Van Idee naar Aanpak. Van Betalen naar Belonen.' Dat is het opschrift van het visiedocument omgekeerd inzamelen van 8 juli 2011. Daarmee wilde Rova met het oog op de aangescherpte landelijke doelen gemeenteraden overtuigen de nieuwe inzamelmethode in te voeren.

De transitie 'omgekeerd'

export_20170812_195151.png

“Nederlandse gemeenten zijn flink in beweging om van afval naar grondstoffen te gaan”. Waarschijnlijk heeft u zoiets de afgelopen maanden gelezen of gehoord. Zeer waarschijnlijk zelfs een aantal maal. Klinkt goed, maar is het ook zo? Niemand weet het echt, zo blijkt uit navraag. Daarom zijn we zelf gaan onderzoeken welke gemeenten de service op restafval verminderen of dat willen gaan doen. En vooral ook wat ze ervan verwachten. Ook keken we naar de voorlopers. Hoe verging het de eerste gemeenten die vijf jaar geleden de stap zetten om het inzamelen om te gaan draaien. Wat is er van hun verwachtingen terechtgekomen?

Gezuiverd zoutzuur circulair succes

P3190004_ARP_2_Office_5253.jpg

Met behulp van zoutzuur verwijderen staalproducenten roest van staalplaten. Daarbij ontstaat afvalbeitszuur, een gevaarlijk goedje. Indaver wint hier voor Tata Steel met een eigen installatie schoon zoutzuur uit terug en zuivere ijzeroxide. Nieuw is dat proces allerminst, maar wel een toonvoorbeeld van een succesvol lokaal gesloten materialenkringloop.

Schipperen tussen circulair en zorgwekkend

pizza-boxes-358029_960_720.jpg

Hergebruik van materialen is een mooi en noodzakelijk streven. Totdat de gezondheid of leefomgeving in gevaar komt. Wetgeving rondom chemische stoffen genoeg, maar die helpt niet echt om uit dit dilemma te komen. Een pragmatische, risicogerelateerde benadering en meer producentenverantwoordelijkheid bieden vooralsnog het meeste soelaas.