Artikelen


Er zijn 1579 items gevonden.

Sorteren op  

'Bestek zonder aandacht voor afvalhiërarchie aanvechtbaar'

Fotolia_105346535_M+tekst.jpg

Overheden nemen bij de aanbesteding van hun afvalbeheer lang niet altijd de Europese afvalhiërarchie in acht. Bij het opstellen van gunningscriteria moet de ladder echter wel degelijk worden betrokken.

SZA blijft zaak van Zavin

Zavin.jpg

Al tien jaar mogen instellingen zelf hun specifiek ziekenhuisafval (SZA) decontamineren en desinfecteren en het vervolgens bij reguliere afvalverbranders aanbieden. In 2010 gingen bovendien de landsgrenzen voor SZA open. Toch is Zavin nog steeds de enige partij in Nederland die SZA verwerkt en het lijkt er niet op dat dit snel gaat veranderen.

Medicijnafval verwerken: producent blijft buiten schot

Pillen.jpg

Overtollige medicijnen terugnemen is een kwestie van bereidwilligheid van de apothekers; ze zijn er niet toe verplicht. Producentenverantwoordelijkheid is voor geneesmiddelen niet aan de orde. In het gunstigste geval kunnen apothekers met gemeenten een overeenkomst sluiten over het zonder kosten innemen en afvoeren van medicijnen.

Zwaarbevochten cao Afval & Milieu een feit

Fotolia_71461452_S.jpg

Meer loon en meer 'echte banen': dat zijn de belangrijkste verworvenheden in de nieuwe cao Afval & Milieu. Zoals vanouds kwam die er niet zonder slag of stoot. Dit keer was er niet alleen strijd tussen vakbonden en werkgevers, maar waren er ook de nodige meningsverschillen tussen de vakbonden onderling.

Alternatieven voor verbranding SZA

Vuiloverslagstation UMC.JPG

Het UMC Utrecht is op zoek naar duurzamere manieren om het eigen specifiek ziekenhuisafval (SZA) te verwerken. Hiervoor werd onder meer een marktconsultatie uitgeschreven. Teamleider interne logistiek en afvalmanagement Edwin van Stralen en senior inkoper Anne Marie van den Berg geven nadere uitleg.

Afval in de zorg: samen tegen de stroom op

Plastic afval SZA.jpg

Zorgen voor zieke mensen en zorgen om afval zijn geen vanzelfsprekende combinatie. Toch valt met het verminderen van ziekenhuisafval een wereld te winnen. Want als er één sector is met omvangrijke afvalstromen, dan is het wel die van ziekenhuizen. Dan moet je wel de hele keten erbij betrekken, is de gedachte achter Zorgeloos Afval.

CPB: Vang-doelstellingen blijven buiten bereik

Fotolia_70705137_S.jpg

Door een gebrek aan effectieve beleidsinstrumenten, blijft een verhoging van het recyclingpercentage van huisvuil naar 70 procent buiten bereik. Daarnaast is meer recycling ook niet per se welvaartsverhogend. Kamerleden delen dat pessimisme niet.

Ifat weet groei vast te houden

IMG-20160531-WA0000.jpg

Terwijl de Ifat onder dreigende wolkenluchten haar vijftigjarig bestaan vierde, was de stemming onder de Duitse machinebouwers beduidend minder feestelijk. Zij voorzien een lastig jaar voor de export. Nederlandse standhouders hoorde je er niet over. Die hadden een fantastische beurs.

Daly Plastics kampioen efficiënt sorteren

Daly Plastics 4.png

Bollegraaf Recycling Solutions uit Appingedam en Daly Plastics uit Zutphen hebben de installatie van de meest efficiënte, professionele industriële plastic-sorteerinstallatie van Nederland afgerond. De expertise van beide ondernemingen resulteerde in een innovatieve, modulaire en volledig geautomatiseerde recyclinginstallatie.

Appelmoes

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik zie het somber in. En dat niet alleen omdat ik tegenwoordig twee brillen nodig heb om sowieso iets te zien. Er lijkt namelijk geen toekomst voor onze sector te zijn weggelegd. Althans niet in de huidige omvang.

Vervuilde baggerspecie terug in de circulaire economie

DSC_2619.JPG

Traditioneel baggeren komt neer op opscheppen en storten. Bij zandrijke verontreinigde baggerspecie wordt het probleem dan verplaatst in plaats van opgelost en wordt herbruikbaar zand gestort. Kurstjens combineert baggerwerk echter met ontwatering en reiniging. Zo kan zanderige vervuilde baggerspecie deels weer herbenut worden.

Ook vier keer is geen afvalrecht

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Drie keer eerder werd de milieuvergunning voor de afvalverwerker Dusseldorp in Midwolde door de Raad van State vernietigd. Dan denk je dat het leergeld is betaald en de vierde vergunning stand zal houden. Het tegendeel is het geval.

Slim hergebruiken is het nieuwe recyclen

Huiskamerbioscoop2.jpg

Het Noord-Limburgse initiatief ZERegiO zet zich in voor een afvalvrij Peel en Maas. Alleen recyclen is niet voldoende; waarom niet repareren, uitlenen of compleet herontwerpen? Doel is maximale waarde halen uit gebruikte producten. Te beginnen met kleding, textiel en elektrische apparatuur, die nu nog vaak in het restafval belanden.

Door de ogen van... Mark Vaal

DSC_0065.JPG

Mark Vaal, Directeur Reinis NV in Spijkenisse.

Afvalsector NRW als hoeder van klimaat

REM_13.03.07-0404.jpg

Bij een beter klimaat denkt niemand meteen aan afval, ook in Duitsland niet. Juist dat gegeven heeft alle partijen in Nordrhein-Westfalen (NRW) die iets met afvalverwerking te maken hebben bij elkaar gebracht. Zij zien hun kans schoon om via het KlimaExpo-programma op het netvlies van de politiek te komen.

Zorgen verwerkers over Brexit lijken voorbarig

Lenny van Klink - Rebel.jpg

De afgelopen jaren is de import van Engels afval fors gestegen. Bedrijfsresultaten van Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC's) zijn hiervan afhankelijk geworden, want met de import is circa 150 miljoen euro gemoeid. Is er een kans dat een Brexit hen in de problemen brengt, of zullen de Nederlandse afvalverbranders kunnen blijven profiteren?

Kunststof van bedrijven ondergeschoven kindje

Fotolia_58915354_S.jpg

De inzameling van kunststof verpakkingen staat in Nederland goed op de rit, en wordt stevig gemonitord. Héél de kunststofinzameling? Nee, de plastic verpakkingen van bedrijven blijven veelal buiten beeld.

Kunststofketen kan en moet beter

plastic hero zak EPE.JPG

Wat kost het recyclen van een ton folie of mixed kunststoffen uit het kunststof verpakkingsafval van gemeenten? Nedvang doet er nog geen uitspraken over, maar duidelijk is dat de recycling van een groot deel van dit afval een kostbare aangelegenheid is. De kunststofketen financieel sluiten is voorlopig een grote uitdaging.

Gemeenten zoeken naar rol in circulaire economie

20160331_124830.jpg

Het Gemeentelijk Afvalcongres stond dit jaar in het teken van de circulaire economie. Geen verrassend thema, maar wel zo praktisch. Gemeenten zitten namelijk nog met genoeg vragen over hoe ze hun grondstoffenbeleid moeten inrichten én verkopen.

"Als we sneller vooruit willen, moeten we delen"

hoge resolutie-3.jpg

Wie Suez Recycling and Recovery Netherlands (voorheen Sita Nederland) enigszins volgt, valt op dat de werkwijze van het bedrijf verandert. Suez is bezig met een transformatie van afvalinzamelaar en -verwerker naar grondstoffenproducent. Opvallend genoeg weet CEO Wieger Droogh niet hoe dat pad eruit zal zien.