Artikelen


Er zijn 1607 items gevonden.

Sorteren op  

Afgekeurde bunkerolie afvalstof?

veldhoven-fc.jpg

Wanneer een partij bunkerolie in een schip niet aan alle eisen blijkt te voldoen, neemt de verkoper deze terug onder terugbetaling van de koopprijs. Afvalstof, vindt de Nederlandse Staat. Maar is dat ook zo? Tijdens de beroepsprocedure blijkt een oude dieselzaak goed vergelijkingsmateriaal.

Zwarte kunststoffen op de radar

Produkt nach Sortierung durch UniSort Black.jpg

Voor recyclingbedrijven zijn zwarte kunststoffen een crime, omdat ze onzichtbaar blijven voor de geavanceerde sorteermachines. Toch claimt de Duitse fabrikant Steinert erin geslaagd te zijn niet alleen zwart van de overige kleuren te kunnen scheiden, maar die ook nog eens te kunnen sorteren op soort plastic. Het alternatief is om een zwarte kleurstof te gebruiken die wel zichtbaar is.

Van bodemas schonen naar urban mining

P8234285.JPG

Heros Sluiskil werkte vroeger AEC-bodemas op voor toepassing in de wegenbouw. Maar de terugwinning van metalen uit de as bleek zo lucratief, dat het accent verschoven is naar betere scheidingsmethoden. De volgende stap: de as zodanig schonen dat ze de concurrentie aankan met reguliere bouwstoffen. Alles zonder een cent subsidie.

Parels voor de insecten?

Alphitobius diaperinus.jpg

Gaan de larven van zwarte wapenvliegen en meelwormen wereldproblemen oplossen? En kan de afvalwereld een graantje meepikken? Dat blijkt nog niet mee te vallen, want goedkope reststromen en een aantrekkelijke afzetmarkt staan op gespannen voet met de Europese regelgeving. Het verre buitenland lokt.

DSM wil meer regie over afvalstromen

Corporate Strategie Wereld - Fotolia.jpg

DSM dicht zichzelf graag een grote rol toe in de circulaire economie. Logisch voor een multinational met zoveel hoogwaardige kennis over materialen in huis. Maar hoe circulair opereert DSM wereldwijd eigenlijk in haar rol als ontdoener van afval? Een kijkje achter de schermen bij de verantwoordelijke Corporate Lead Environment.

Door de ogen van... Daniël Walkot

Daniel Walkot-3.JPG

Daniël Walkot, waarnemend directeur GAD Gooi en Vechtstreek, Bussum.

AEB in de startblokken voor nieuwe business

HR_4439.jpg

AEB Amsterdam wil in 2018 vier keer zoveel grondstoffen uit afval terugwinnen dan nu het geval is. Hoe? Door nascheiding van restafval en opwerking van mineralen uit bodemassen. Een stevige ambitie voor een bedrijf dat toch primair bekend staat als afvalverbrander. Directeur Jeroen de Swart heeft echter alle vertrouwen in zijn businesscase, ondanks enkele onzekerheden.

Sneller naar een circulaire economie

Rijksweg naar het circulaire land.jpg

De omslag naar een circulaire economie gaat een stuk sneller als de overheid belangrijke belemmeringen weet weg te nemen. Daarvoor is gecoördineerde actie noodzakelijk, over alle ministeries heen en in samenspraak met het bedrijfsleven. Het Ser-advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' geeft een gedegen voorzet. De reacties op het advies zijn positief.

Getallen

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik zie de laatste tijd vooral getallen langskomen. '95' en '9,67' voeren de boventoon. Respectievelijk een code en de hoogte van een Frans minimumloon.

Het lokale maatwerk van Waardlanden

Waardlanden directeur Ton Versteeg bij milieustraat.JPG

Kwaliteit leveren tegen een scherpe prijs. Het gaat bij veel organisaties al snel ten koste van het personeel. Niet bij Reinigingsdienst Waardlanden. “Als overheidsgedomineerd bedrijf zijn wij het verplicht goed voor onze mensen te zorgen”, vindt directeur Ton Versteeg. Tegelijkertijd wil hij zowel de burger als de politiek voor zich winnen.

Zijn er nog belanghebbenden in de zaal?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Iedereen kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu. Maar tegen de uiteindelijk verleende milieuvergunning kunnen alleen belanghebbenden in (hoger) beroep gaan. Juist die groep lijkt een steeds nauwere definitie te krijgen.

Ecodesign van achteruit

Coolrec Lijn Koelkastkunststofverwerking 04.jpg

Terwijl beleidsmakers en politici in Brussel en Nederland over elkaar heen buitelen om haast te maken met een ecodesignstrategie, dringt de vraag zich op hoe vanaf het eind van de keten gezien de ideale wereld eruit zou zien. Ondanks de aarzeling om op de stoel van de producent te gaan zitten, een aantal aansprekende voorbeelden en wensen.

De stille dood van de grondstoffenbelasting

dreamstime_17742999.jpg

Belast grondstoffen zwaarder en verlicht de lasten op arbeid. Dat was nog geen twee jaar geleden het advies van de fiscale adviesbureaus PwC, EY, Deloitte en KPMG. Vooralsnog lijkt de overheid opvallend weinig met de suggestie te doen. Een gemiste kans voor de circulaire economie?

Lap3 nog geen materiaalbeheerplan

arbo & kwaliteit (strategisch p en o beleid).jpg

Het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan lijkt niet het ambitieuze materialenbeheerplan te worden waarover oud-staatssecretaris Wilma Mansveld een paar jaar geleden dagdroomde. Lap3 wordt vermoedelijk een dienstbaar afvalplan, maar spektakel hoeft de afvalwereld niet te verwachten. Brancheverenigingen hadden op meer ambitie van de overheid gehoopt.

De kracht van beeld

davidplas_81162.jpg

In de narratologie is 'Show, don´t tell' een bekend begrip. Lezers moet je niet iets voorschotelen, maar prikkelen met beelden. Suez Recycling and Recovery Netherlands snapt de kracht van dat adagium heel goed. En dus mocht een groep genodigden met eigen ogen zien hoe de ketenpartners van Suez van afval grondstoffen maken.

Door de ogen van... Reint Sekhuis

Reint Sekhuis-1.JPG

Reint Sekhuis, directeur Weee Nederland, Apeldoorn.

Geen reclamefolders voor Amsterdammer zonder sticker

Fotolia_89280413_M.jpg

Wil je reclamedrukwerk ontvangen? Inwoners van Amsterdam moeten het straks zelf aangeven met een ja/ja-sticker. Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren: “Met dit nieuwe systeem kan de papierverspilling daadwerkelijk aangepakt worden.”

Archiefvernietigers zien markt krimpen

Archiefvernietiging 2.JPG

Een goede bescherming van persoonsgegevens is een dagelijkse zorg. Bedrijven hebben naast digitale gegevens ook nog veel papieren archiefmateriaal dat moet worden bewaard en daarna veilig vernietigd. Een inkijkje in de relatief kleine markt van archiefvernietigers.

Geen angst voor rigoureuze omslag

Brexit.jpg

De Brexit-stem eind juni viel behoorlijk rauw op het dak van de Britse afvalsector. Sindsdien zijn de vooruitzichten onzeker. Beleidsplannen zijn in de ijskast gezet, het Britse pond is scherp gedaald en er rijzen vragen over de personele gevolgen. In de dagelijkse praktijk is daar echter weinig van te merken en geldt vooralsnog het motto 'business as usual'.

Miljardenbedrijf op de tekentafel

fusie.jpg

Op papier lijkt een fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel een goede deal. De bedrijven zijn enthousiast en wijzen op de synergievoordelen. Maar er moeten nog wel een paar hordes genomen worden.