Artikelen


Er zijn 1646 items gevonden.

Sorteren op  

De inhoudsloze column, of toch ...

Fotolia_89735533_S.jpg

Het moment is weer daar, de eerlijkheid gebiedt mij eigenlijk te zeggen dat dat moment, de onvermijdelijke deadline, eigenlijk al een dag is gepasseerd. Het is en blijft het onvermijdelijke (nood)lot van een columnist.

"Wantrouwen obstakel voor ketensamenwerking"

Fotolia_106307042_S.jpg

In de keten die prof. dr. Jack van der Veen bepleit, wordt nauwer samengewerkt vanuit vertrouwen en een lange-termijnvisie. Deze mindset - waarbij bedrijven zich niet laten leiden door kortetermijnwinsten - is in het algemeen nog ver te zoeken.

Inzamelpilots die altijd slagen

4 bakken met sticker 1.jpg

Zo veel mogelijk kennis opdoen over de route naar zo min mogelijk restafval. Dat is het doel van inzamelpilots in Waalre en Eersel. Opvallend genoeg krijgen de gemeenten hierbij niet alleen steun van bewoners, maar ook van de provincie Noord-Brabant.

Derde generatie uitvoeringsprotocollen robuust

DSC_0152.JPG

Vele liters koffie waren ervoor nodig, maar het ei is gelegd. Na ruim 1,5 jaar van onderhandelen presenteren Nedvang en VNG het derde Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).

Wanneer stopt de route-inzameling?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Voor het vervoer van afvalstoffen, ook tijdens route-inzameling, is een correct ingevulde begeleidingsbrief nodig. Maar wat als de ingezamelde afvalstoffen tijdelijk geparkeerd worden? Of dan dezelfde begeleidingsbrief gebruikt kan worden, daar waren politierechter en gerechtshof het niet over eens.

Door de ogen van... Daphne van den Berg

Daphne van den Berg Ogen.JPG

Daphne van den Berg, Projectleider Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Den Haag.

De circulaire economie op de boerderij

DSC_5757.JPG

Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie als veevoer voor varkens. Mest die samen met andere reststromen wordt vergist en vervolgens omgezet in groene stroom en warmte. Restanten worden opgewerkt tot nuttige meststoffen. Circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt voor Bert Rijnen en Bart Witlox bij de ontwikkeling van hun varkens- en energiebedrijven.

Relay maakt onbruikbaar 3D-printpoeder weer bruikbaar

Relay-kwaliteitscontrole.jpg

3D-printen is binnen een aantal jaar uitgegroeid tot een volwassen industrietak. Keerzijde van deze innovatieve techniek is dat slechts van 10 procent van het polyamidepoeder uiteindelijk een product wordt gemaakt. De rest is afval. Het chemische start-upbedrijf Relay is erin geslaagd om het gedegradeerde polyamide weer op te krikken tot een printbaar poeder.

"Bij HVC zit een enorme drive om de goede dingen te doen"

DSC_4243.jpg

Consolideren, dat is niets voor Wim van Lieshout. “Het moet altijd beter dan vandaag.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij HVC volstrekt anders achterlaat dan hoe hij het aantrof. Van afvalverbrander is het Alkmaarse bedrijf omgetoverd tot grondstoffenproducent en stroomleverancier. Als blijk van waardering voor zijn inzet ontving Van Lieshout een ere-insigne van de stad Alkmaar.

Markt verdeeld over effect fusie afvalreuzen

P3291711.JPG

Terwijl mededingingsautoriteiten nog onderzochten of het samengaan van Van Gansewinkel en Shanks tot onwenselijke concentraties leidt, trok Remondis al haar conclusies. Bij groen licht overweegt het bedrijf zich terug te trekken uit de bedrijfsafvalinzameling in de Randstad. Andere concurrenten lijken minder problemen te hebben met een fusie.

Het AEEA inzamelen en verwerken van de toekomst

DSC09686-Edit.jpg

De inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) loopt verre van perfect. Nog steeds belanden veel kleine afgedankte apparaten in de vuilnisbak. Producentensysteem Weee Nederland denkt hiervoor een vernieuwende oplossing te hebben gevonden.

Botsing tussen Evoa en Marpol

veldhoven-fc.jpg

Bij het oppompen van olie komt ook veel water mee. Bij het zoeken van verwerkingscapaciteit voor dit afvalwater liep een Angolees oliebedrijf echter tegen de Evoa aan. Grote vraag voor de rechter: is deze Europese wetgeving hier wel van toepassing, of staat het Verdrag van Marpol er boven?

Kunststofafval: van ruiken naar analyse

Flakes going into scanner.jpg

Polytential werkt aan een innovatief proces om zeer snel zelfs het laatste restje kunststofafval te kunnen analyseren. Een scanner en geavanceerde dataverwerking verlossen plastic-compounders van zintuigelijke waarnemingen, onnodig veel additieven en virgin plastic. In hun zoektocht naar partners hebben de jonge ondernemers ondersteuning gekregen van InnovatieLink.

Door de ogen van... Peter Lamers

DSC_2064.JPG

Peter Lamers, directeur Baetsen Recycling & Containers, Son.

'Transportkosten afval stijgen in 2017'

Grafiek TLN kostenontwikkeling 2.jpg

Voor het binnenlands beroepsgoederenvervoer verwacht Panteia/NEA voor de deelsector afval in 2017 een kostenstijging tussen de 1,8 en 2,5 procent. Daarmee stijgen de kosten voor het vervoer van afval harder dan in 2016, toen de kosten gemiddeld met 0,0 tot 0,9 procent toenamen.

Gesjoemel met Eural-codes?

Fotolia_109424291_L Inspectie administratie.jpg

Afvalverwerkers kunnen eenvoudig met Eural-codes knoeien omdat het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en omgevingsdiensten liggen te slapen. Grote afvalbedrijven maken daar handig gebruik van. Dat is in een notendop het verwijt dat afvalmakelaar Goos Draaijer onlangs aan de overheid maakte op AfvalOnline. De overheid herkent zich totaal niet in het beeld.

Beginnen bij het eind

DSC_0008.JPG

Frankenhuis is de enige vervezelaar van post-consumer textiel in Nederland. Ook binnen Europa een van de weinige vervezelaars van deze stroom. In het licht van de toenemende aandacht voor textielrecycling een riante positie, zou je denken. Toch stuiten de nieuwe eigenaren van het 122 jaar oude bedrijf op een eigenaardigheid: “Het verbaast ons hoe weinig mensen ons bedrijf en deze mogelijkheden kennen.”

Commotie over informatieplicht AEEA

DSC00221.JPG

Informatie over wat met afgedankte elektrische en elektronische apparaten moet gebeuren. Het is wettelijk verplicht, maar daar trekken de lidstaten en producenten zich volgens de recyclingorganisaties te weinig van aan. Zij trekken aan de bel. Omdat ze het beschamend vinden dat de verantwoordelijke partijen dit niet serieus nemen: zo wordt het niets met de circulaire economie. Producenten menen dat er voldoende informatie voorhanden is om schadelijke onderdelen te verwijderen.

Weeelabex: nog veel hobbels te nemen

Fotolia_32583877_S.jpg

Sinds de verplichtstelling in juli 2015 zijn 32 verwerkers in Nederland Weeelabex gecertificeerd. Producenten zijn positief, maar in de praktijk moeten nog veel hobbels worden genomen. Verwerkers vinden de kosten hoog en procedures te traag. De Weeelabex-organisatie zegt te werken aan verbetering en versimpeling van certificering.

Elf gemeenten vullen nascheidingslijn AEB

map AEB-gemeenten wel-niet nascheiding.png

300 kton restafval moest AEB zien te contracteren om de businesscase voor de nieuwe nascheidingsinstallatie rond te krijgen. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad van Amsterdam, was 200 kton uit de hoofdstad binnen. Nu blijkt de propositie naar de partnergemeenten aantrekkelijk genoeg om het resterende deel binnen te halen. Toch kiezen niet alle partnergemeenten voor nascheiding.