Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 20795 items gevonden.

Sorteren op  

Materialenkadaster moet afval elimineren

HighResMadasterLaunch_-_1.jpg

Het Madaster, het kadaster voor materialen, is officieel gelanceerd. Daarmee moet het inventariseren van in gebouwen aanwezige grondstoffen gemakkelijker worden.

Asbest en het klimaat controversiële onderwerpen

4983906658_a5d8cb853c_b.jpg

De Tweede Kamer heeft een groot aantal onderwerpen opnieuw controversieel verklaard. Die onderwerpen worden pas weer door een nieuw kabinet opgepakt.

'Uitstootberekening Omrin niet in lijn met EU-Richtlijn'

Afbeelding 020.jpg

Het Directoraat-Generaal zou de meetonzekerheid voor de uitstoot van zoutzuur bij de Rec te groot vinden. Omrin stelt zich gewoon aan de regels te houden.

Petfabrikant Resilux gaat recyclen

resilux.jpg

De Vlaamse petflessenfabrikant Resilux neemt de Zwitserse petrecycler Signode Industrial Group over.

LTO: 'volledig asbestvrij in 2024 onhaalbaar'

Anthophyllite_asbestos_SEM.jpg

Het is ondoenlijk om in 2024 van alle asbestdaken in Nederland af te zijn. LTO Nederland vindt bovendien dat de verantwoordelijkheid voor de verwijdering te eenzijdig bij de eigenaren van de daken is komen te liggen.

Nieuwe tunnelcompostering voor intercommunicale ILvA

Fotolia_37993425_S.jpg

De composteringsinstallatie van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, Land van Aalst (ILvA) was aan vervanging toe. Omdat een vergistingsinstallatie met energiewinning te duur was, is gekozen voor een aerobe gft-composteringsinstallatie.

Heros verlengt contract met Suez

Heros Sluiskil 20170608-03.jpeg

Tot eind 2020 blijven de bodemassen die vrijkomen bij ReEnergy in Roosendaal opgewerkt worden tot een vrij toepasbare bouwstof bij Heros Sluiskil.

Dijksma schuift beslissing uitbreiding statiegeld voor zich uit

dijksma-04-highres.jpg

In reactie op Kamervragen van Partij van de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan laat staatssecretaris Dijksma weten meer onderzoek af te wachten voor ze een voorstel over aangepast statiegeldbeleid doet.

Bestuursvorm Avalex onder de loep

IMG_0332.JPG

De gemeenteraden van de zes Avalex-gemeenten nemen gezamenlijk de bestuursvorm van het afvalinzamelbedrijf onder de loep.

Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

Fotolia_20013993_S.jpg

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, heeft Milgro, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement.

Oegstgeest stelt besluit over afvalinzameling uit

Fotolia_79704378_M.jpg

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft geen besluit genomen over de invoering van een nieuwe wijze van afvalinzameling. Na een hoofdelijke stemming werd een collegevoorstel terugverwezen naar het presidium.

Chemisch afval in stookolie

Residual_fuel_oil.JPG

De politie heeft bij inspecties chemisch afval aangetroffen in stookolie. Dat is al jaren een probleem, vertelt Martin Dorsman van de brancheorganisatie van reders.

Overname TSR door Remondis geen bezwaar

remondis_containers.jpg

De Europese Commissie is akkoord met de overname van het aandeel Alfa Acciai in TSR. Daarmee heeft Remondis nu alle aandelen van de metaalrecycler in handen.

Tarieven afvalbeheersbijdrage blijven ongewijzigd

Fotolia_103938897_S.jpg

Het bestuur van het Afvalfonds Verpakkingen heeft besloten dat de tarieven voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen in 2018 gelijk blijven aan de tarieven in 2017.

EC investeert 222 miljoen euro in Life-programma

DSC02257.JPG

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 222 miljoen euro uit de EU-begroting goedgekeurd om Europa bij te staan in de overgang naar een circulaire en koolstofarmere toekomst.

Plasticetende rups poept dat plastic gewoon weer uit

640px-Wax_worm,_U,_Maryland,_side_2015-07-13-13.01.17_ZS_PMax.jpg

Jammer maar helaas: onderzoekers van de universiteit van Mainz ontkrachten het eerdere spectaculaire onderzoek naar een plasticverwerkende rups.

Raad schuift op richting ambitieuzer afvalpakket

Fotolia_85950980_S.jpg

De EU-lidstaten komen het Europees Parlement langzaam maar zeker tegemoet in zijn wens om tot een ambitieuzer afvalpakket te komen.

Zoetermeer kiest voor vaker legen en persen

zoetermeer.jpg

Zoetermeer wil met het vaker legen van bestaande pmd-containers, perscontainers en extra minicontainers voor meer afvalscheiding zorgen.

Jan Kamminga (NVMP): "Onze strijd tot 2019"

wecycle-najaarsbijeenkomst-2017.jpg

Het duurde twaalf jaar voordat er 1 miljard kilo aan oude apparaten werd ingezameld en vervolgens zes jaar voor het volgende miljard. Nu is de uitdaging om in drie jaar naar de 3 miljard kilo te gaan.

Biogas uit slib een van circulaire winnaars Amsterdamse haven

Fotolia_75753973_S.jpg

Drie startups zijn in de prijzen gevallen bij de Amsterdam Circular Challenge. Een ervan werkt aan een proces voor effectievere omzetting van zuiveringsslib in biogas.