Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21763 items gevonden.

Sorteren op  

'Geen signalen dat goed voedsel in vergister belandt'

dam-20151130.jpg

Staatssecretaris Van Dam heeft geen signalen dat er door subsidie op bio-vergisting (meer) goed voedsel in de vergistingsinstallatie verdwijnt, dat ook een meer hoogwaardige bestemming, zoals diervoeder, had kunnen hebben.

Pas in september duidelijkheid over diftar Arnhem

Ondergrondse container voor Arnhemse wijk Malburgen-West.JPG

De Arnhemse gemeenteraad heeft een chaotische vergadering over de invoering van diftar achter de rug. Pas in september wordt duidelijk in welk jaar de gemeente diftar zal invoeren.

'Coca-Cola verhoogt aandeel r-pet in flessen radicaal'

colafles.jpg

Onder druk van milieuorganisaties wil Coca-Cola veel meer gerecycled plastic in zijn flesjes gaan verwerken. Althans dat zeggen bronnen uit de frisdrankindustrie.

Fead wil meer openheid tussen producenten en afvalsector

Fotolia_36880196_L.jpg

De consultatie van de Europese Commissie over de wetgevingskaders voor chemicaliën in de circulaire economie is gesloten. Fead pleit voor een betere samenwerking tussen afvalindustrie en producenten.

Chinese importvergunningen voor afval op het spel

dreamstime_6164936.jpg

De China Scrap Plastic Association waarschuwt dat tot 60 procent van de Chinese importvergunningen ingetrokken kan worden als gevolg van de uitgebreide inspecties van afvalimporten.

Aan afval onttrokken grondstof niet automatisch óók afvalstof

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Na een fundamenteel dispuut heeft consultant Jan IJzerman Rijkswaterstaat ervan kunnen overtuigen dat een aan een afvalstof onttrokken substantie niet per definitie óók een afvalstof is.

Friese leerlingen bedenken interactieve afvalbakken

friesland_vlag.jpg

Wie jongeren wil bewegen hun afval netjes weg te gooien, doet er goed aan daar een beloning tegenover te stellen.

Minder zware overtredingen bij Brzo-bedrijven

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar afgenomen. De naleving van de Brzo-regelgeving verschilt echter per regio.

Avri-gemeenten verhogen variabele deel afvalstoffenheffing

dreamstime_17742999.jpg

De Avri-gemeenten hebben besloten het variabele deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2018 zwaarder te laten wegen in de totale heffing. Daarmee lijken ze eerder gehoorde kritiek op de inmiddels jaarlijks stijgende afvalstoffenheffing in de kiem te willen smoren.

Meer fatale bedrijfsongevallen Britse afvalindustrie

Fotolia_101238130_S.jpg

In het boekjaar 2016/2017 vielen er veertien doden bij bedrijfsongevallen in de Britse afvalindustrie. Dat is een ruime verdubbeling van het aantal doden in 2015/16.

Hoeveelheid huisvuil stabiliseert, iets meer gescheiden

garbage-can-231869_1280.jpg

In 2016 is de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland minimaal gestegen. Ook de afvalscheiding wint er weer een procentpuntje bij.

Lessen voor betere dienstverlening rond inzameling

Afval scheiden logo cyclus.jpg

Afvalbedrijf Cyclus concludeert uit een tevredenheidsonderzoek onder inwoners uit haar werkgebied dat, ondanks een mooi rapportcijfer, de dienstverlening rond de afvalinzameling op punten beter kan.

Microproef met nieuw inzamelmiddel voor pmd, papier en glas

3BoxStack trolley foto CB.jpg

Circulus-Berkel onderzoekt in Zutphen of een trolley met drie compartimenten voor pmd, papier en glas inwoners kan helpen bij het beter scheiden van hun afval.

Pmd in grijze zak zeker niet overal probleem

plastic hero zak.jpg

Burgers kunnen pmd het best in een doorzichtige zak aanleveren, maar doen ze dit niet, dan leidt dat lang niet altijd tot problemen bij de verwerker.

'Groen licht om door te gaan'

IMG_1546.jpg

'Blijven we aandeelhouder van Twence, of niet?' Voor Twence-directeur Marc Kapteijn leverde die vraag afgelopen jaar geen stress op. Hij zag eerder kans op een waardevolle discussie onder de aandeelhouders van het bedrijf. En dat is maar goed ook. Want over vijf jaar lopen de leveringscontracten met de gemeenten af. “Ik sluit niet uit dat die discussie dan weer op tafel komt.”

MVO Nederland en De Groene Zaak verder als één netwerk

Fotolia_292069_S.jpg

MVO Nederland en De Groene Zaak bundelen de krachten. Op 1 januari 2018 moet de integratie een feit zijn.

Kenniscentrum Limburg voor opleiding extra asbestsaneerders

Fotolia_48282820_M.jpg

Er komt een opleidings- en examencentrum op het gebied van asbest en energie in Horst, Limburg. Doel is het versneld opleiden van gecertificeerde asbestsaneerders.

Meer nieuwe werknemers in transport en logistiek

Fotolia_89735533_S.jpg

De Nederlandse transportsector profiteert van de groeiende economie: in het eerste kwartaal van 2017 wist de sector ruim achtduizend nieuwe werknemers aan te trekken.

Britten vernieuwen gids voor brandpreventie in afvalsector

20091104 grote brand korn recycling duitsland.jpg

Proeven met afvalbranden leiden tot nieuwe inzichten. De richtsnoer voor de Britse afvalsector om te helpen het aantal branden omlaag te brengen heeft daarom een update gehad.

Logistiek belangrijke 'enabler' voor circulaire economie

Fotolia_70132083_L.jpg

Wanneer bedrijven hun producten in bezit houden, moeten ze ooit weer terug naar dat bedrijf. De circulaire economie biedt daarmee belangrijke kansen voor retourlogistiek.