Artikelen


Er zijn 1678 items gevonden.

Sorteren op  

Europees Parlement wil strengere regels

Afval had de afgelopen weken weer even de aandacht in Brussel. Het parlement behandelde een wijzigingsvoorstel van de EVOA en de Commissie introduceerde een nieuwe Richtlijn voor batterijen. En er was nog een evaluatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Hoewel wat in de kantlijn, gaf dit laatste toch treffend aan dat harmonisatie van de lidstaten nog ver weg is. En dat terwijl er ook nog eens een flinke ledengroei aanstaande is.

Nuttige toepassing kalkslib verwijdering!

Dit keer een zeer recente uitspraak van de Raad van State in een bodemgeschil (van 22 oktober 2003; zaaknummer 2000100141). Het betrof een EVOA-zaak. Het ging om het uitvoeren van steekvast kalkslib naar Frankrijk. Bedoeling was het slib in z'n geheel in een cementoven nuttig toe te passen. De Afdeling komt echter tot de conclusie dat het hier niet om nuttige toepassing maar om verwijderen gaat.

En profil: René Paas

Zet jij even de brandstof buiten?

'Zet jij even de brandstof buiten?' Als het aan New Energy Holland ligt, is dit over een aantal jaren een gevleugelde uitspraak. Want van restafval is prima brandstof te maken. De nieuwe brandstofkorrel heet NedCoal.

NedCoal: kansen, maar ook bedreigingen

Nedcoal, een brandstof gemaakt uit huishoudelijk afval heeft zeker een kans van slagen. Grootste onzekerheid is de afzet mogelijkheid van de korrel en vooral de prijs die het oplevert.

VROM-Inspectie levert matig werk

Fraude of niet. Dat was de vraag waar de VROM-Inspectie een ondubbelzinnig antwoord op moest geven. Dus deed ze twee onderzoeken naar ontduiking van regelgeving bij de export van afvalstoffen. Het resultaat valt tegen.

En profil: Niels Willems

Over staatssecretarissen gesproken

De ene staatssecretaris is de andere niet. Dat blijkt als men de behandeling van het Bouwstoffenbesluit bekijkt en dan in het bijzonder de wijze waarop men tegen AVI-bodemas aankijkt.

Bioplastics bij het gft mag, maar beter van niet

Sinds vorig jaar woedt er een debat over het inzamelen van afbreekbare plastics bij het gft. De belangenorganisatie van plasticproducenten, BCPN, wilde graag. De gemeenten waren huiverig of ronduit afwijzend. VROM vroeg het AOO om advies. En dat werd eind oktober uitgebracht: Het kan, het mag, maar het is niet gewenst.

Limburgse gemeenten in de startblokken voor nieuwe samenwerking

Het hing bijna twee jaar geleden al in de lucht: de samenwerking van alle Limburgse gemeenten op afvalgebied. Een uniek initiatief en zeker geen eenvoudige ambitie. Maar in het voorjaar van 2004 zal de nieuwe bundeling een feit zijn. Dit bleek op 17 september tijdens het traditiegetrouw door het AOO georganiseerde 'Gemeentelijk Afvalcongres' in Amersfoort.

En profil: Ted Knoester

Vliegas in mijnen toegestaan

Deze keer behandel ik een recente uitspraak van de Raad van State (13 augustus 2003; nr 199901635), waar ikzelf nauw bij betrokken ben geweest en die gaat over de toepassing van vliegas in een mijn in het voormalige Oost-Duitsland.

Je bent pas geloofwaardig als alles klopt

Dit voorjaar gingen in Utrecht voor het eerst reinigingsagenten de straat op. Om de bevolking aan de nieuwe regels te laten wennen, was hun optreden coulant. Dat werd gewaardeerd: ondanks de te verwachten protesten en bezwaren blijken de Domstedelingen vooral blij met deze bijzondere ordehandhavers.

Berichten

Het schijnt onmisbaar voor mijn functioneren te zijn. Elke werkdag verschijnt er een knipselkrant op mijn scherm. Daar staan dan altijd serieuze berichten in. Dat kan ook niet anders want van de directie tot, eh, mij zeg maar, moet men het ermee doen. Zo'n knipselkrant, waar geen schaar meer aan knipt, gaat bij ons altijd over zaken die in de ruimste zin des woords het vervoer betreffen. Ineens heb je een dag dat je berichten met andere ogen ziet. Kijkt u mee?

Valt het de burger nog uit te leggen?

Afval scheiden is in veel huishoudens een automatisme en voor sommige zelfs een geliefde hobby. Beide krijgen het moeilijk als straks artikelen verpakt worden in afbreekbaar plastic dat in de GFT-bak behoort. Ze zullen namelijk steeds moeten checken of er wel of niet een keurmerk op de verpakking staat. Verwarring alom, zo vreest de VNG. Gewoon een kwestie van goed communiceren, stelt het bedrijfsleven.

Invulling van het begrip afvalstoffen

De VROM-werkgroep afvalstoffen heeft uit recente ontwikkelingen rond het begrip afvalstoffen een algemene lijn gedestilleerd in aanvulling op de tien criteria (2001, Stcrt. 207 en hoofdstuk 4 van het LAP 2002-2006) voor de bepaling of iets een afvalstof is of niet. Hier volgt de letterlijke tekst van deze aanbevelingen zoals gepubliceerd op 1 december 2003 door de VROM-werkgroep afval - niet afval.

Van Geel wil markt zijn werk laten doen

Er komt geen exportheffing en geen verlaging van storttarief. Export is geen probleem, want afval moet nuttig worden toegepast binnen een open Europese markt. Maar, misbruik van regels zal strenger worden aangepakt. In het kort de lang verwachte visie van staatssecretaris Van Geel van VROM. De reacties zijn - zoals te verwachten viel - verdeeld. De politiek wil wel actie ondernemen en zet in op fiscale sturing.

Stemming in Duitsland hoopvol

Het Duitse bedrijfsleven hoopt op betere tijden, zo bleek op de Entsorga, maar het verwacht van de overheid duidelijke beslissingen. Intussen gooit de beschuldiging van prijsafspraken voor het DSD-systeem roet in het eten.

“Hallo, kunt u mij even komen legen?”

Gaat u in het zwembad met een elektronisch polsbandje naar binnen en krijgt u volautomatisch een eigen kluisje toegewezen, dan is dat systeem hoogstwaarschijnlijk geleverd door VConsyst. Gaat u in Nederland naar een ondergrondse afvalcontainer om die te openen met een chipkaart, dan is ook dat systeem in veel gevallen een oplossing van VConsyst. Een verhaal over ondergronds vernuft.

LPF

Naast de aanduiding voor een politieke beweging in ons land, is LPF ook een gevleugelde afkorting geworden in de afvalsector.