Artikelen


Er zijn 1646 items gevonden.

Sorteren op  

Rubbervellen en energiepellets geen afvalstof

De Amsterdamse economische politierechter hief bij uitspraak van 21 mei 2003 een voorlopige maatregel van het openbaar ministerie op krachtens de Wet economische delicten. In beslag genomen rubbervellen (die waren aangezien voor afvalstoffen) moesten worden vrijgegeven. Op 14 mei 2003 besliste de Raad van State in een bodemprocedure dat de energiepellets van Icopower geen afvalstof zijn. Twee zeer recente uitspraken die de jurisprudentie over het afvalstofbegrip zonder meer verrijken.

Dubbele petten, dubbele rekeningen

Wetmatigheden

Het is natuurlijk aan een open deur kloppen als ik beweer dat het transport van afvalstoffen niet het makkelijkst verloopt. De administratieve voorschriften zijn bepaald niet gering. En waar voorschriften zijn ontstaat spontaan handhaving. Ik zou wensen dat die wetmatigheid van oorzaak en gegarandeerd neveneffect dit voorjaar eindelijk eens in mijn tuin waarneembaar was. Want dat wat verpakkingen van hoogstaande flora beloven groeit door een voor mij onverklaarbare wetmatigheid zelden tot nooit. Daarentegen ontstaan er gegarandeerd geheel andere specimen.

Nieuwe meldingssystematiek vanaf 2005

Een nieuw stelsel voor het melden van afvalstoffen is in de maak. Het Besluit melden van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen treedt naar verwachting per 1 januari 2004 in werking, met een overgangsregeling van een jaar. Een van de wijzigingen zal de vervanging van het provinciale door een landelijk stelsel zijn. Een schets van de (komende) ontwikkelingen.

M&J of: De kunst van het shredderen!

De noordse oorlogsgod Thor was de sterkste aller goden. Zijn krachtige hamer verwoestte alles en trof altijd doel. Thor kwam er altijd zonder kleerscheuren vanaf. Dit geldt ook voor de afvalverkleiners van M&J Industries AS: die komen uit het hoge noorden en zijn fabelachtig sterk en onverwoestbaar.

Invoering diftar blijft hoogdrempelig

Van de grotere gemeenten wagen nog steeds weinige de sprong naar diftar. Apeldoorn is de eerste die het aandurft. Invoering moet in 2004 plaatsvinden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Andere steden kijken, na aanvankelijk ambitieuze geluiden, de kat uit de boom. Deventer en Zwolle hebben hun diftarplannen voorlopig in de koelkast gezet. Afval! brengt de overwegingen in kaart.

Ervaringen met diftar niet op één lijn te brengen

Verminderen van afval is de voornaamste reden voor gemeenten om op diftar over te stappen. Daarna is een schone openbare ruimte een belangrijk motief. Ook lagere kosten door kostenefficiëntie en het bewustmaken van burgers van de afvalkosten spelen een rol. Toch levert diftar niet altijd een lage heffing op en verschilt het succes per gemeente.

Vuurwerk op jubileumcongres VAOP

De Europese richtlijn voor dierlijke bijproducten is een ernstige bedreiging voor de toekomst van gescheiden GFT-inzameling. Dat meent Tim Brethouwer, hoofd verkoop compost van Conviro, een bedrijfsonderdeel van Essent. Hij was tijdens het jubileumcongres van de tienjarige VAOP voorzitter van de workshop 'GFT-afval, doorgaan of stoppen'.

Financiële zekerheid moet alsnog van tafel

Het Besluit financiële zekerheid dat op 1 mei in werking is getreden mag geen doorgang vinden. Met de herijkingsoperatie van VROM zou deze regeling als eerste van tafel moeten. Dat vindt André Donders, directeur van de VNAO. Een aantal provincies is al voortvarend van start gegaan, maar het probleem is dat alleen bedrijven met een vergunning de borg moeten betalen. De malafide handelaren blijven buiten schot.

Samenwerking Limburgse gemeenten gaat niet zomaar

Samenwerken moet bij de Limburgse gemeenten een besparing van tenminste dertig procent opleveren. Dat lukt alleen als iedereen eensgezind binnenboord blijft. Hoewel er draagvlak voor het idee is, is het ook wennen voor veel gemeenten dat niet de provincie maar zijzelf het voortouw moeten nemen.

Synmet verwerft nu ook BOA

BOA in Enschede, producent van balenpersen, is sinds 1maart in handen van Synmet. De nieuwe eigenaar van de in 1956 door wijlen Karel Denneboom opgerichte machinefabriek heeft grote plannen. Synmet moet uitgroeien tot een internationale groep van technologische bedrijven, gespecialiseerd in milieutechnologie. Synmet richt zich daarin op de gehele bedrijfskolom.

Herijken en renoveren

Minister Kamp en staatssecretaris Van Geel hebben eind vorig jaar aangegeven het grote aantal VROM-regels te willen beperken. In lijn met het Strategisch Akkoord van het demissionaire kabinet Balkenende moeten onnodige regels en bureaucratie worden teruggedrongen. Op zich een logische gedachte; de beide paarse kabinetten hadden immers al fors ingezet op het snoeien in de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, een exercitie die overigens weinig succesvol was. Van de voorgenomen 25 procent reductie werd een schamele 6 procent gerealiseerd.

Service is het managen van verwachtingen

Wagenparkbeheer is niet uitsluitend een zorg voor de gebruiker. Leveranciers zien ook een rol voor zichzelf weggelegd. Niet alleen om zorgen bij klanten weg te nemen. Service van wieg tot graf geeft kostenreductie voor de gebruiker en kennis van de markt voor de leverancier. Geesink ontwikkelde er zelfs een concept voor.

Dienstverlener moet onafhankelijk zijn

Voertuigbeheer is geen kernactiviteit voor organisaties die het afval inzamelen. Dat stelt Egon Hogenboom marketing manager van Techno Service Nederland. “Als dienstverlener moet je onafhankelijk zijn.”

Onderhoud en reparatie op één plek

"Over tien jaar zullen er nog hooguit twintig regionale werkplaatsen zijn." Dat voorspelt technisch directeur van Aratech, Henk Ledderhof. "De klant groeit toe naar een total-service-provider. Dat zie ik niet alleen bij de grote particuliere bedrijven, ook reinigingsdiensten willen dat."

One-stop-shopping is nog lange weg

Het ideale toekomstbeeld van van Gansewinkel wordt beheerst door one-stop-shopping: een compleet voertuig, chassis en opbouw, kopen bij één leverancier. De markt is nog niet klaar voor deze mate van integratie en hetzelfde geldt voor onderhoud. Dus voorlopig blijft van Gansewinkel veel zelf doen.

GFT-structuur geen doel op zich

Begin jaren negentig is in Nederland de gescheiden inzameling van GFT-afval voortvarend ter hand genomen. Tien jaar later staat de verwerking ervan flink onder druk. Een goed moment om de balans op te maken en conclusies te trekken voor de toekomst. Eén ding moet daarbij voorop staan: heilige huisjes lossen niks op.

Vliegassen in zoutmijnen: nuttige toepassing

Er lijkt een einde te komen aan een jarenlange discussie over de toepassing van vliegassen in zoutmijnen. Onlangs deed het Hof van Justitie een uitspraak die erop wijst dat dit wel degelijk nuttige toepassing betreft.

HIER en DAAR wat afval

Onze Lieve Heer heeft vele kostgangers, die allemaal afval produceren. Gezamenlijk houden ze daarmee een leger anderen aan het werk en beïnvloeden het aanzien van hun omgeving. Wilmie Geurtjens geeft haar kijk op de wondere afvalwereld.

Stortgasbenutting in China

De succesvolle aanpak in Nederland van stortplaatsen met stortgasbenutting in de jaren negentig van de vorige eeuw blijkt een exportproduct. Op verzoek van UNDP (United Nations Development Program) hebben Novem, Grontmij en Royal Haskoning samen met Chinese counterparts een actieplan opgesteld voor beter storten, stortgasonttrekking en benutting. Inmiddels is de Chinese overheid met de implementatie gestart.