Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22328 items gevonden.

Sorteren op  

Attero mogelijk ook getroffen door asbestincident

Anthophyllite_asbestos_SEM.jpg

Het leek even spannend bij Twence, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het bedrijf niet getroffen is door het asbestincident. Ook bij Suez, ARN, Zavin en EEW is het met asbest vervuilde straalgrit niet gebruikt. Bij Attero moet onderzoek nog uitwijzen of sprake is van verontreiniging.

Suez gaat defensieafval verwerken

SUEZ.jpg

Suez heeft de aanbesteding voor de gevaarlijke afvalstromen van het Ministerie van Defensie gewonnen.

Kader Zwerfafval in de maak

20160725_115125.jpg

Rijkswaterstaat (RWS) werkt momenteel versneld aan het opstellen van een Kader Zwerfafval. Mogelijk worden naar aanleiding hiervan de contracteisen voor bermonderhoud en zwerfafvalverwijdering in de toekomst verscherpt.

Veolia wil Van Scherpenzeel overnemen

fusie.jpg

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat na of Veolia Nederland de Van Scherpenzeel Groep over mag nemen. Belanghebbenden kunnen een week lang richting ACM reageren op het voornemen.

CAO Gemeenten is definitief

arbo & kwaliteit CAO-vergelijking.jpg

VNG en de vakbonden hebben de CAO Gemeenten 1 mei 2017 - 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief.

Chauffeurstekort en speelgoed

toy-663895_1920.jpg

Onlangs heb ik een wetenschappelijk ijzersterk onderzoek uitgevoerd. Helemaal zelf. Over de resultaten en de kraakheldere conclusie van dit onderzoek valt niet te twisten. Gaat u even zitten, want de conclusie kan nogal hard bij u binnenkomen. De speelgoedvrachtauto is uit de kinderkamer verdwenen.

ERP maakt balans op van tien jaar AEEA-inzameling in VK

BHS 6002946885 - 3164.JPG

Tien jaar geleden werd de AEEA-richtlijn geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Het European Recycling Platform (VK) grijpt de gelegenheid aan om terug te kijken.

Befesa naar de beurs

blur-1853262_1280.jpg

Metaalrecycler Befesa gaat naar de beurs in Frankfurt.

Gebruik alternatieve biobrandstoffen transport loopt achter

refuel-1629074_1280.jpg

De Nederlandse transportsector loopt achter bij de Europese CO2-doelstellingen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen komt door onzekerheden en twijfels maar niet van de grond.

Aanmaningsbrieven EC op de mat van Spanje, Kroatië en Roemenië

DSC02262.JPG

De Europese Commissie verzoekt Spanje illegale stortplaatsen te saneren. Verder moeten Kroatië en Roemenië de richtlijn plastic tassen nog omzetten in nationale afvalwetgeving.

Onrust bij afvalverwerkers na asbestincidenten

Chrysotile_SEM_photo.jpg

Tijdens onderhoudswerkzaamheden bij AEB en AVR is met asbest vervuild straalgrit gebruikt waardoor de gezondheid van het personeel mogelijk gevaar heeft gelopen. Ook bij HVC zijn voorzorgsmaatregelen genomen.

Kamp houdt vast aan subsidiëring mestvergisting

money-1739601_1280.jpg

Volgens demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken is het subsidiëren van mestvergisting rendabel, omdat hij anders meer subsidie zou moeten toekennen aan andere hernieuwbare energie met een hogere kostprijs.

Duurzame aanbestedingseisen bedreigen bouwende mkb'ers

Fotolia_112666946_S.jpg

De European Builders Confederation (EBC) is bang dat implementatie van de nieuwe richtlijn voor aanbestedingen, waarin ook duurzame en sociale criteria als eis zijn opgenomen, het mkb uit de bouwmarkt zal drukken.

SC Johnson wil sneller af van storten afval

storten van afval.jpg

Multinational SC Johnson wil dat er vanaf 2021 niet langer afval van productiefaciliteiten op de stort verdwijnt. Het bedrijf lijkt dit sneller te kunnen realiseren dan gedacht.

Ontwerpbeschikking voor AVV afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Fotolia_143247283_S.jpg

Staatssecretaris Dijksma is voornemens de overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage verpakkingen algemeen verbindend te verklaren voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022.

Twente Milieu Startpunt gaat statushouders opleiden

Twente_Milieu_Startpunt.JPG

Twintig procent van het werknemersbestand van Twente Milieu bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf begint een nieuw leerwerktraject om dit verder uit te breiden.

'Reken uit bodemas gewonnen minerale fractie mee als gerecycled'

Agnus Mulder.jpg

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) vindt dat Nederland er tijdens de komende Milieuraad voor moet pleiten dat de minerale fractie teruggewonnen uit AEC-bodemassen moet meetellen als gerecycled.

Beelen werkt aan Bajes Kwartier

20140703_approaching_Schiphol_Airport_15.jpg

Tot maart 2018 zal Beelen zicht storten op de demontage, sloop en asbestsanering van de voormalige Bijlmerbajes.

Roep om regelgeving gerecycled pet

Fles van gerecycled kunststof.jpg

Een regulering voor de toepassing van gerecycled pet in voedselverpakkingen is er niet. Die is ver over datum, vinden de plasticverwerkers.

EC investeert in schonere oceanen

Fotolia_136408021_XL.jpg

De Europese Commissie gaat 36 concrete maatregelen nemen voor gezondere, schonere en veiligere oceanen. Met het maatregelenpakket is 550 miljoen euro gemoeid.