Artikelen


Er zijn 1680 items gevonden.

Sorteren op  

Almere stopt poepluiers bij GFT-afval

Luiers mogen niet bij het GFT-afval, behalve sinds afgelopen juli in de gemeente Almere. Poepluiers worden daar voor twee jaar samen met het GFT-afval verwerkt tot compost en groene stroom. Het ei van Columbus? De gemeente en verwerker Orgaworld denken van wel, en zien uit naar een landelijke opschaling. Het Afval Overleg Orgaan (AOO) zet vraagtekens, vooral bij de kwaliteit van de compost en de milieuwinst.

Voor wat hoort wat

FLOOR Opleggers en aanhangwagens

Oplegger- en aanhangwagenfabrikant FLOOR in Wijchen heeft veel nieuws te vertellen. En een denkbeeldige rondleiding door het moderne bedrijf is daar een uitgelezen kapstok voor.

Wereld te winnen

Verwerking verantwoord, maar wel ingewikkeld

Het rapport 'De verwerking verantwoord' is, al voor de inwerkingtreding van het LAP, de leidraad geworden voor vergunningverlener en handhaver op het gebied van (gevaarlijk-) afvalverwerking. Volgens sommigen een adequate reactie op misstanden in het verleden, voor anderen een onduidelijk verhaal dat vooral de administratieve lastendruk verhoogt. De VROM-inspectie Zuid concludeerde uit een onderzoek dat veel zal verbeteren als de richtlijnen van het rapport zijn ingevoerd, maar dat bedrijven en vooral provincies nog een slag te maken hebben.

Dierlijke bijproducten in de ban

Mond- en klauwzeer, gekke-koeienziekte, varkens- en vogelpest hebben Europa doen inzien dat het roer om moest. Ter voorkoming van gevaren voor mens en dier is sinds 1 mei 2003 in alle lidstaten van de Europese Unie een nieuwe regeling voor dierlijke bijproducten van kracht. Tekst en uitleg.

Europees verpakkingsbeleid helpt Nederland niet

Belangrijkste algemene conclusie uit de onlangs verschenen Milieubalans 2003 is dat meer dan tachtig procent van het Nederlandse milieu- en natuurbeleid door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Verder blijkt dat Europees beleid soms conflicteert met het beleid in Nederland, zoals bij de Nitraatrichtlijn en bij de Verpakkingsrichtlijn, maar dat gemeenschappelijke Europese milieuregels toch vaak gunstig uitpakken.

Rotterdam blijft voorlopig 'rommelig'

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is op dit moment niet bereid om de schoonheidsgraad van de stad (3) te verhogen naar niveau 4. Wel nam het op 17 april een raadsbrede motie over die wil onderzoeken welke middelen er nodig zijn om dat niveau te bereiken.

De vrolijke kant van afvalscheiding

Handhaven, grenzen stellen, lik-op-stukbeleid: het zijn soms broodnodige antwoorden op maatschappelijk (wan)gedrag, ook op milieugebied. Maar het belonen van goed gedrag kan eveneens een probaat middel zijn om de burgerplicht te doen vervullen. Het is in elk geval een stuk leuker.

Wie wordt er wijzer van de afvalwijzer?

Jaarlijks laten gemeenten via een zogeheten afvalwijzer of afvalkalender hun inwoners weten hoe zij hun afval moeten aanbieden. Uit bewonersonderzoeken blijkt echter dat veel van die informatie niet beklijft. Tijd om dit instrument eens door te lichten op zijn voorlichtende kwaliteiten.

Ecotech houdt de moed erin

De RAI is tevreden over de Ecotech, ondanks dat minder bezoekers de beurs aandeden dan verwacht. In 2005 staat de volgende editie op de planning, maar of de markt dan nog wil is de vraag.

Pinnen kan nu ook bij SITA Nederland!

Tot voor kort moesten alle particuliere klanten die bij SITA bijvoorbeeld een container bestelden ten behoeve van het bouw- of tuinafval, contant afrekenen. Nu hoeft dat niet meer. SITA heeft bij vijf van de zeventig vestigingen een proef gedaan met de mobiele pinautomaat van BANKSYS. Wegens het succes en de voordelen van het pinnen worden alle vestigingen voorzien van de mobiele pinautomaat.

Twente Milieu kiest voor Rolloos apparatuur

Twente Milieu, onderdeel van Essent, heeft een proefperiode afgerond met een glasinzamelsysteem van Rolloos Systems B.V. Hierbij maakt de dataverwerking onderdeel uit van een geijkt weegsysteem welke gemonteerd is op de autolaadkraan die de glasbakken leegt. Het systeem begeleidt de chauffeur tijdens zijn handelingen maar vertraagt de handelingen niet.

De flexibele inzamelaar

Zoals bekend werkt het ministerie van VROM aan een nieuw wettelijk systeem voor melden en registreren. Dit is onder meer het gevolg van de wens van het bedrijfsleven om tot vermindering van de administratieve rompslomp te komen. Met het vervallen van de meldverplichtingen verandert de positie van de zelfstandige inzamelaar. Om die reden wordt een aparte passage in de regelgeving opgenomen, kortweg de inzamelaarsregeling geheten.

Rubbervellen en energiepellets geen afvalstof

De Amsterdamse economische politierechter hief bij uitspraak van 21 mei 2003 een voorlopige maatregel van het openbaar ministerie op krachtens de Wet economische delicten. In beslag genomen rubbervellen (die waren aangezien voor afvalstoffen) moesten worden vrijgegeven. Op 14 mei 2003 besliste de Raad van State in een bodemprocedure dat de energiepellets van Icopower geen afvalstof zijn. Twee zeer recente uitspraken die de jurisprudentie over het afvalstofbegrip zonder meer verrijken.

Dubbele petten, dubbele rekeningen

Wetmatigheden

Het is natuurlijk aan een open deur kloppen als ik beweer dat het transport van afvalstoffen niet het makkelijkst verloopt. De administratieve voorschriften zijn bepaald niet gering. En waar voorschriften zijn ontstaat spontaan handhaving. Ik zou wensen dat die wetmatigheid van oorzaak en gegarandeerd neveneffect dit voorjaar eindelijk eens in mijn tuin waarneembaar was. Want dat wat verpakkingen van hoogstaande flora beloven groeit door een voor mij onverklaarbare wetmatigheid zelden tot nooit. Daarentegen ontstaan er gegarandeerd geheel andere specimen.

Nieuwe meldingssystematiek vanaf 2005

Een nieuw stelsel voor het melden van afvalstoffen is in de maak. Het Besluit melden van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen treedt naar verwachting per 1 januari 2004 in werking, met een overgangsregeling van een jaar. Een van de wijzigingen zal de vervanging van het provinciale door een landelijk stelsel zijn. Een schets van de (komende) ontwikkelingen.

M&J of: De kunst van het shredderen!

De noordse oorlogsgod Thor was de sterkste aller goden. Zijn krachtige hamer verwoestte alles en trof altijd doel. Thor kwam er altijd zonder kleerscheuren vanaf. Dit geldt ook voor de afvalverkleiners van M&J Industries AS: die komen uit het hoge noorden en zijn fabelachtig sterk en onverwoestbaar.

Invoering diftar blijft hoogdrempelig

Van de grotere gemeenten wagen nog steeds weinige de sprong naar diftar. Apeldoorn is de eerste die het aandurft. Invoering moet in 2004 plaatsvinden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Andere steden kijken, na aanvankelijk ambitieuze geluiden, de kat uit de boom. Deventer en Zwolle hebben hun diftarplannen voorlopig in de koelkast gezet. Afval! brengt de overwegingen in kaart.