Artikelen


Er zijn 1688 items gevonden.

Sorteren op  

Wijkgericht communiceren over afval

Leidt gedifferentieerde communicatie op wijkniveau tot betere inzamelresultaten? De gemeente Zutphen nam de proef op de som met een communicatiecampagne van een jaar, geheel in het teken van de gescheiden afvalinzameling.

Afvalsector positief over MEP

In een noodtempo van enkele maanden is de regeling voor stimulering van duurzame energie, de MEP, ontwikkeld. Echt voldragen was deze in het begin dan ook niet. Na een korte inspraakprocedure zijn veel van de bezwaren weggenomen, ook die van de afvalsector. De aanvankelijk grote scepsis heeft plaatsgemaakt voor tevredenheid, behalve bij de milieuorganisaties. Ondanks hun lobby wordt onzuivere biomassa toch gesubsidieerd.

Nieuwe regeling stimulans voor energie uit afval

Dit jaar zal de Stimuleringsregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) ingaan. Onderzoek door het Bureau AOO en het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM naar de te verwachten effecten laat zien dat de regeling vooral een stimulans zal zijn voor investeringen in nieuwe verbrandingscapaciteit met een hoog rendement. Voor bestaande AVI's biedt de MEP weinig perspectief.

ERP-pakket combineert bedrijfsprocessen & milieuaspecten

Met de komst van Lynos B.V. heeft de milieuwereld er een nieuwe automatiseringspartner bij. Lynos is sinds 2002 actief als leverancier van de ERP-applicaties Microsoft Navision en Axapta. Men opereert nu nog in de Benelux, in de loop van 2003 komen Frankrijk en Engeland daarbij. Lynos is opgericht door Solon, een advieskantoor in de milieubranche en Qurius, een van de grootste Business Solution Centers van zowel Microsoft als Navision.

HIER en DAAR wat afval

Onze Lieve Heer heeft vele kostgangers, die allemaal afval produceren. Gezamenlijk houden ze daarmee een leger anderen aan het werk en beïnvloeden het aanzien van hun omgeving. Wilmie Geurtjens geeft haar kijk op de wondere afvalwereld.

Leven van afval in Brazilië

Afval In Rio de Janeiro. Tot voor kort uitsluitend een bron van zorg. Nu werkt het stadsbestuur met succes aan verbetering van de inzameling en bestrijding van de armoede rondom de stortplaats. ROVA ondersteunt dit initiatief.

AEON nieuwe afvalverwerkingsgigant van West-Nederland

R. Leeftink en L. de Jong zijn directeuren van respectievelijk NV Afvalzorg Noord-Holland en PROAV. Maar niet voor lang meer. Per 31 december 1997 gaan beide op in AEON, Afvalverwijdering En Ontwikkeling Nederland. AEON staat ook voor 'de duur van de door de mensen bewoonde wereld'.

Geef mensen de kans zichzelf te ontwikkelen

Dan oogst je een goede werksfeer, tevreden klanten en een sterk bedrijf