Nieuwsoverzicht


Er zijn 19696 items gevonden.

Sorteren op  

VROM niet blij met zwerfvuil bericht Volkskrant

VROM vindt de conclusies van de Volkskrant voorbarig dat de hoeveelheid zwerfafval zou zijn afgenomen.

Europees Parlement wil strengere EVOA regels

Het Europese Parlement wil nationale overheden grotere vrijheid geven om export van afval te weigeren dan de Europese Commissie in een EVOA-wijziging voorstelt. Zij geeft daarmee hogere prioriteit aan milieubescherming ten kosten van de handel. Het parlement stemde voor een groot aantal amendementen voor het merendeel gesteld door rapporteur Hans Blokland (Christen Unie), zij het met een kleine meerderheid.

Actieplan EZ 'Biomassa: samen werken aan bio-energie'

Op maandag 17 november heeft de minister van economische zaken, dhr. Brinkhorst, het actieplan 'Biomassa: samen werken aan bio-energie' (2003-2005) gepresenteerd.

Rechtbank bevestigt Duits stortverbod

Dat het met de stort van huisvuil na 1 juni 2005 in Duitsland echt afgelopen moet zijn heeft nu ook een juridische bevestiging gekregen.

AOO: bioplastic mag bij GFT-afval

Het AOO adviseert VROM om geen bezwaar te hebben tegen het verwerken van bioplastics met GFT-afval, maar dit ook niet actief te stimuleren.

Maasvlakte mag niet bijstoken

De Raad van State heeft de vergunning aan de E.on centrale op de Maasvlakte voor het bijstoken van afval vernietigd.

Oproep Europese Milieugroepen: recycling moet beter

Milieugroeperingen in Europa zijn bang dat de Europese Unie de eigen recyclingdoelstellingen niet serieus genoeg neemt. Zij hebben daarom het Europees Parlement, de Raad en de Commissie opgeroepen prioriteit te geven aan recycling in de nieuw vast te stellen richtlijn voor verpakkingen.

Baggervrede in Amersfoort

De komst van een baggerdepot nabij de Amersfoortse wijk Vathorst heeft zijn sporen getrokken in de voorbije weken. Het kostte een wethouder onlangs haar positie en de beoogd beheerder van het depot, Smink b.v. poogde recent door het uitdelen van gratis compost de wijkbewoners beter te stemmen.

Gereguleerde sloop zeeschepen nog ver

Van Geel krijgt internationaal de handen nog niet op elkaar om de sloop van zeeschepen beter te reguleren. Intussen komt Engeland steeds verder in de problemen.

Blauwe zak in Vlaanderen moet groener

In vrijwel alle Vlaamse gemeenten wordt het verpakkingsafval om de twee weken huis-aan-huis ingezameld. De huishoudens hebben de zogenaamde blauwe zak waarmee ze dit afval verzamelen. Toegestaan om op deze manier weg te gooien zijn plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. De Vlaamse minister van Milieu, Ludo Sannen, heeft onlangs aangekondigd dat wat hem betreft al het plastic afval met een groene punt via de blauwe zak ingezameld wordt.

EU akkoord met Brits afvalplan

De Europese Commissie is akkoord met het Britse Waste and Resources Action Programma (WRAP). Het programma bevat enkele subsidiemogelijkheden die zouden kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie.

Vervoer gevaarlijke stoffen ter discussie

Milieudefensie startte op 18 november de 'Knelpuntentour Externe Veiligheid' in Breda om aandacht te vragen voor de risico's van het transport over de weg van gevaarlijke stoffen.

Geesink verhuist service centrum Emmeloord

Met speciale aanbiedingen viert Geesink de verhuizing van het Service Centrum in Emmeloord.

Toezicht provincie op ATF onzorgvuldig

VROM-minister Dekker vindt dat de provincie Friesland, ATF en de keuringsinstantie onvoldoende kritisch zijn geweest op het brandblussysteem dat faalde bij de brand drie jaar geleden. De provincie legt de Zwarte Piet bij de regelgeving.

Eindelijk cadmium verwijderd uit kratten Heineken

Na zeventien jaar heeft Heineken in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu een oplossing gevonden voor het verwerken van haar oude cadmiumkratten.

Herhof start bouw in Duitsland

In Osnabrück is Herhof begonnen met de bouw van een fabriek voor de opwerking van 90 duizend ton restafval.

Van Gansewinkel investeert in watertransport

Met de opening van een kade bij de vestiging in Oss breidt van Gansewinkel de mogelijkheden van vervoer over water uit.

Folined gaat nog één jaar door

Folined wil nog in 2004 een inzameling voor land- en tuinbouwfolie organiseren.

Gouden glasbakken uitgeloofd

Gemeenten die de beste prestaties hebben geleverd op het gebied van glasinzameling staat in december een gouden glasbak te wachten.

CAW-opbrengst komt gemeenten ten goede

De dertien West-Friese gemeenten en de Wieringermeer verdelen de opbrengst van de verkoop van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland.