Nieuwsoverzicht


Er zijn 18671 items gevonden.

Sorteren op  

Schaap directeur ARN

Vanaf 1 maart zal ir. G. Schaap het roer overnemen van de huidige algemeen directeur bij ARN, ir. G.M. Eggink.

VOMS krijgt te weinig afval

De havenontvangstinstallaties verenigd in de VOMS vinden dat de overheid te weinig doet om de afgifte van scheepsafval te verbeteren.

Bermmaaisel toegepast als bodemverbeteraar

De Wageningse instituten AB-DLO en IBN-DLO onderzoeken gezamenlijk de toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel in de landbouw. Voor wegbermbeheerders is dit aantrekkelijke wijze van verwijdering door de uitsparing van de composteringskosten.

Duitse productienormen voor toepassing van gerecycled kunststof

De DKR is in Duitsland binnen het duale systeem verantwoordelijk voor de inzameling en nuttige verwijdering van gebruikte kunststofverpakkingen. De DKR heeft als doelstelling de verwerking zeker te stellen tegen de geringst mogelijke kosten. Die zekerheid heeft de DKR tot nu toe in haar vijfjarig bestaan kunnen geven. Over de kosten zijn wel enkele gunstige resultaten geboekt, maar is nog lang niet alle besparingsopties volledig benut. Een van de belangrijkste peilers is nu de markt voor producten uit gerecycleerde kunststof verder te ontwikkelen, maar daar blijken toch aanzienlijke hindernissen te zijn.

Drechtwerk fuseert met Coolrec

De sociale werkvoorziening "Drechtwerk" uit Dordrecht gaat samenwerken met Coolrec.

Aufplast ontkoppelt componeeractiviteiten van recycling

Aufplast gaat haar compouneer- en recyclingsactiviteiten van kunststoffen scheiden.

EU subsidieert beursdeelname in Japan

Van 20 tot en met 23 oktober wordt in Osaka (Japan) de New Earth '99 gehouden.

Partner meeting event ECOpartner

Tijdens de Ecotech (van 13 tot en met 16 april) zal voor de tweede maal het 'partner meeting event ECOpartners' op initiatief van Senter en Syntens plaatsvinden.

Bouwrecyclingprijs

Op dinsdag 13 april zal Staatsecretaris Remkes de 'Prijs voor Bouwrecycling 1999' uitreiken.

Restconcentratienorm voor puingranulaat

Sinds 1 juli 1993 is het beroepsmatig toepassen en hergebruiken van asbest verboden en zijn er voorschriften voor het slopen en verwijderen van asbest.

Nieuw retoursysteem voor consumentengoederen

In Noord-Holland wordt een nieuw retoursysteem voor consumentengoederen gestart dat uitgaat van een klantvriendelijke benadering. Doordat het systeem aansluit bij bestaande patronen van consumentengedrag, is het de bedoeling dat het zichzelf in stand gaat houden.

Kga zak voor visserij en binnenvaart

De binnenvaart en de visserij zijn een proef begonnen voor de inzameling van kga.

Batterijenactie bij Kijkshop

De Stichting Batterijen wil in de maand december 1,5 miljoen batterijen ophalen via een actie bij de Kijkshop.

VAR koopt nog een slibverwerker

De Veluwse Afvalrecycling (VAR) heeft de bewerkingsinstallatie voor zuiveringsslib op het Amersfoortse industrieterrein de Isselt overgenomen.

Praktijkexperimenten en demonstratieprojecten hergebruik afval

Binnen het Programma Hergebruik van afvalstoffen ph '98 kunnen praktijkexperimenten en demonstratieprojecten in aanmerking komen voor een subsidie. Tot uiterlijk 15 maart 1999 kunnen voorstellen ingediend worden bij Novem.

Preventieprojecten op een rij

Het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik (IPH) heeft een inventarisatie gemaakt van preventieprojecten bij huishoudens. Tweederde van de projecten blijkt zich te richten op de promotie van een duurzaam huishouden.

Ook Pronk vindt Ecogrind te duur

Een ambtelijke werkgroep van het ministerie van VROM, IPO en Ecotechniek heeft een kostenvergelijking gemaakt voor verschillende bestemmingen van verontreinigde baggerspecie.

Varend inzamelen met Invotis

In de Rotterdamse haven is de Invotis van Bek & Verburg in gebruik genomen. Dit inzamelvaartuig is ingericht voor het inzamelen van afvalstromen afkomstig van de zeevaart.

'Brandschoon'

De Huisvuilcentrale in Alkmaar is begonnen met een voorlichtingsproject 'Brandschoon' aan de hoogste groepen van basisscholen over de rol van de Huisvuilcentrale in de afvalverwerking.

PMZ uit de kinderschoenen

Naast bedrijfsinterne milieuzorg, krijgt ook productgerichte milieuzorg steeds meer aandacht.