Nieuwsoverzicht


Er zijn 20088 items gevonden.

Sorteren op  

AOO-advies: handhaaf inzamelplicht voor GFT

Het AOO gaat de staatssecretaris van VROM adviseren de wettelijke inzamelplicht voor GFT-afval niet af te schaffen, maar de ontheffingsgronden te verruimen. Van Geel neemt het advies over. Maar hoe ruim kan dat zijn?

Nieuwe naam voor reinigingsdienst Haarlem

Dit najaar gaat de reinigingsdienst van Haarlem (RATD) zelfstandig verder en daar hoort een nieuwe naam bij. Die is gevonden in Spaarnelanden NV (afvalzorg en reiniging).

Nieuw normontwerp voor voorbehandeling van grondmonsters

Laboratoria krijgen met normontwerp NEN 5709 een instrument in handen voor het uitvoeren van de monstervoorbehandeling.

Eenmalig PET gelijk aan hervulbaar glas

Eenmalige PET-flessen zijn vanuit milieuoogpunt gelijk aan herbruikbaar glas als deze via een groene-puntsysteem wordt ingezameld.

Milieueffecten bedrijven wordt publieke informatie

Binnenkort is informatie over de uitstoot van bedrijven voor iedereen toegankelijk. Het gaat daarbij om lozingen, afval, geluid en straling van bedrijven.

Emissieautoriteit maant bedrijven tot spoed

De Nederlandse Emissieautoriteit maant bedrijven haast te maken met het opstellen en indienen van een monitoringsprotocol voor emissiehandel.

Twence vraagt vergunning voor biomassa centrale

Twence heeft bij de provincie de MER-rapportage en de vergunningaanvraag ingediend voor de biomassacentrale.

Ondergang inzameling oud papier dreigt als PET-proef doorzet

Het plan voor een inzamelproef van kleine PET-flesjes zal de inzameling van oud papier negatief beïnvloeden. Morgen spreekt de Tweede Kamer over het systeem.

Provincie mag niet over EVI besluiten

De provincie Drenthe heeft geen bevoegdheid om een vergunningaanvraag in behandeling te nemen voor de bouw van de EVI in Coevorden. Dat betekent niet dat de EVI van de baan is.

Van Geel zou zich achter EU verschuilen

Recycling Netwerk, de koepel van milieuorganisaties die zich voor hergebruik PET-flessen inzet, zegt dat Van Geel zich achter EU-wetgeving verschuilt om de hervulbaarheid te kunnen afschaffen.

Bowie implementeert Q WMR

Bowie Afvalstoffen Recycling heeft gekozen voor Q WMR als softwarepakket voor de financiële, logistieke en verwerkingsprocessen.

Directeur Edelchemie vijf uur 'gegijzeld'

Een onaangekondige VROM-inspectie bij Edelchemie te Panheel heeft veel consternatie in het bedrijf veroorzaakt. Directeur Nevels voelde zich zodanig onrechtmatig behandeld dat hij zowel een schadeclaim heeft ingediend als een aanklacht wegens gijzeling.

NAM wil ook in Overijssel productiewater terugbrengen

De NAM wil productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning injecteren in bestaande gasvelden in Zuidoost Drenthe en Overijssel.

Huisvuilophaalservice voor gehandicapten van start

De gemeente Velsen wil dat bij gehandicapten gratis het huishoudelijk afval wordt opgehaald. ReinUnie start op 7 september 2004 als eerste inzamelbedrijf in Nederland met deze service.

VROM op koers met modernisering regelgeving

De herijkingsoperatie van VROM waardoor minder regels moeten ontstaan en de administratieve lasten worden beperkt laat een behoorlijke voortgang zien.

Knowaste start in Australië

Het Nederlandse Knowaste wordt voor de Australische vestiging als voorbeeld gesteld.

Van Geel: Discussie over statiegeld pas eind 2005

Staatssecretaris Van Geel wil pas eind 2005 beslissen over uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven krijgt, zoals afgesproken, eerst de kans om kleine flesjes en blikjes zonder statiegeld in te zamelen.

Buitenlandse bedrijven wisten niet van VIHB

Buitenlandse bedrijven die afval willen transporteren of verhandelen in Nederland moeten zich ook registreren op de VIHB-lijst. Maar de meeste bedrijven wisten van niets.

Verkoop tweedehands spullen via internet is booming

Nederlanders hebben de smaak te pakken als het gaat om het verhandelen van gebruikte goederen via internet.

'Metro' en 'Europe' zijn van VConsyst, 'Lumio' van BWaste

De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen 'Metro' en 'Europe' zijn het intellectuele eigendom van VConsyst. Het merk en de zuil Lumio zijn van BWaste.