Nieuwsoverzicht


Er zijn 19714 items gevonden.

Sorteren op  

Gelderse milieudiensten breiden samenwerking uit

De provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen en Nijmegen hebben besloten om hun samenwerking verder uit te breiden in Weurt en Nijmegen-West.

Milieuwoning scheelt ruim tweederde bouw- en sloopafval

Halverwege de bouw van vier ecosolarwoningen in Berghem-Zuid blijkt de hoeveelheid bouw- en sloopafval zeventig procent minder te zijn dan bij vergelijkbare projecten.

Rommelig Rotterdam

De waardering van Rotterdammers voor hun woon- en leefomgeving is de afgelopen jaren gedaald.

LAP eindelijk door de Kamer

Vlak voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het LAP, waarbij tien van de dertien ingediende moties werden aangenomen. De verwachting is dat het LAP op 1 maart inwerking zal treden.

ICT-inzameling voortaan 'naar inkomen'

Het ICT-inzamelsysteem voor (de verwerking van) afgedankte ICT-apparatuur heeft een nieuw financieringsmodel ontwikkeld, waarbij de bijdrage aan de verwijderingskosten bepaald wordt door het huidige marktaandeel van de deelnemers.

Glascontract AVR en Cyclus

Sinds 1 januari werken AVR en Cyclus samen aan de glasverwerking van negentien gemeenten in Midden-Holland en de Rijnstreek.

Stortbelasting verhoogd

Voor de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) zijn de nieuwe tarieven voor 2003 vastgesteld. Storten wordt 3,6 procent duurder.

IRADO in Rijnwoude

Afvalinzamelaar IRADO heeft haar activiteiten uitgebreid naar Rijnwoude, met de kernen Benthuizen, Hazerswoude-dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerke a/d Rijn.

Inzameling Noordwijk naar AVR

De gemeente Noordwijk heeft op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AVR over de totaalzorg voor de afvalinzameling.

Convenant Verpakkingen III een feit en stelt statiegeld toch uit

Vlak voor de ondertekening van het Convenant Verpakken III is staatsecretaris Van Geel het bedrijfsleven tegemoet gekomen door een jaar uitstel te geven om de afspraken in het convenant na te komen.

Nut en noodzaak scheiden gft wordt onderzocht

Het AOO en de VVAV gaan onderzoeken of de gescheiden inzameling van gft-afval nog toekomst heeft.

Stort Smink mag uitbreiden van Raad van State

Stortplaats Smink in Amersfoort mag uitbreiden. De Raad van State is van mening dat de ingediende beroepen hiertegen grotendeels ongegrond zijn.

Convenant Verpakkingen III

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid ondertekenden op 4 december 2002 het Convenant Verpakkingen III, alsmede het bijbehorende Deelconvenant Kunststofverpakkingen.

Afvalsturing Friesland wil Jager bedrijven overnemen

Afvalsturing Friesland wil voor 10 miljoen euro sloopbedrijf en afvalverwerker Jager uit het Groningse Midwolde overnemen.

VNAO en VVAV eens over fusie

De leden van de brancheverenigingen VNAO en VVAV hebben hun fiat gegeven voor de definitieve fusie tot één branchevereniging begin volgend jaar.

Vivendi verkoopt zijn milieupoot

Vivendi Universal zal eind dit jaar ongeveer de helft van haar aandeel in Vivendi Environnement verkopen aan een groep van banken, investeringsmaatschappijen en nutsbedrijven.

PAGO krijgt allerlaatste kans

Na een mislukt overleg tussen de afvalsector en bedrijfsartsen over de periodieke arbeidskeuring voor inzamelaars, nemen de brancheverenigingen zelf het initiatief om de keuring geïntroduceerd te krijgen.

AVR start verwerking papierresidue

Staatsecretaris Van Geel verzekerde AVR bij de opening van haar geavanceerde verwerkingsinstallatie voor papierreject in Duiven, dat het kabinet ook in de toekomst groene stroom financieel zal blijven ondersteunen. AVR zal dat zeker nodig hebben.

Diftar in Zoetermeer gaat niet door

Na maanden lang politiek gekrakeel is de invoering van diftar in de gemeente Zoetermeer afgebroken. Verantwoordelijk wethouder Paul Scheffer heeft zijn ontslag aangeboden.

Gft-verwerking weinig last van nieuwe EU-regels

De Europese Verordening Dierlijke Bijproducten (1774/2002) zal waarschijnlijk weinig gevolgen hebben voor de gft-verwerking.