Nieuwsoverzicht


Er zijn 19533 items gevonden.

Sorteren op  

Overname Avira bij NMa aangemeld

De overname door de AVR Holding van AVIRA is aangemeld bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa).

Kwakkelende milieuprojecten in Utrecht

Onderzoeken van het milieu lijkt de provincie Utrecht beter af te gaan dan het realiseren ervan in de praktijk.

Eerste recyclingfabriek incontinentiemateriaal

Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Kamminga, opende op 10 december in Arnhem de eerste fabriek ter wereld die op grote schaal incontinentiemateriaal recyclet. Het startsein werd gegeven samen met de ambassadeur van Canada, want het betreft

Recyclen voor de zeehonden

De Koninklijke Marechaussee en BFI zijn een project gestart waarbij gebruikte tonercartridges worden ingezameld en er per cartridge een bedrag beschikbaar wordt gesteld aan de Zeehondencrèche in Pieterburen.

Stichting Hergebruik Computers opgericht

Het is bekend: computers zijn al verouderd op het moment dat ze worden aangeschaft. Veel bedrijven vervangen hun systeem dan ook elke paar jaar. De oude, vaak nog prima, computers komen veelal bij het grof vuil te staan.

Voorlopig groen licht voor Delgromij in de Kaliwaal

Delgromij is op 2 december gestart met haar werkzaamheden om de Kaliwaal (gemeente Druten) gereed te maken voor het storten van baggerspecie uit Gelderland.

Afval over water rendabel

De provincie Zuid-Holland gaat huishoudelijk afval over water vervoeren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar lijkt ook rendabel. In Noord-Holland wordt er binnenkort al daadwerkelijk mee gestart.

PNEM/MEGA en EDON wordt Essent

De fusie van de energiegiganten PNEM/MEGA en EDON heeft geleid tot een nieuwe merknaam: Essent.

INDAVER neemt meerderheidsbelang in Minchem

Het Belgische afvalbedrijf INDAVER heeft een belang van 60 procent genomen in het Ierse Minchem.

Pronk intensifieert handhaving

Vanaf volgend jaar zal extra aandacht worden besteed aan de handhaving van de wet- en regelgeving op milieugebied. Minister Pronk van VROM en Korthals van Justitie hebben daarover overeenstemming bereikt.

Toezicht op asbestverwijdering verscherpt

Bij de verwijdering van asbest zijn nog te veel mogelijkheden om te frauderen en dit maakt beunhazerij mogelijk.

Grootste tapijtrecyclingfabriek

Het Nederlandse chemieconcern DSM en het Amerikaanse AlliedSignal hebben vandaag in Augusta (Georgia, Verenigde Staten) de eerste grootschalige tapijtrecyclingfabriek ter wereld officieel in gebruik gesteld. De fabriek, die een slordige 175 miljoen gekost heeft, opereert onder de naam Evergreen Nylon Recycling.

Stedeling scheidt slechter maar rijdt 'beter'

Ruim negen van de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder scheiden tuinafval van het overige afval en deponeren glas in de glasbak. Een andere vorm van milieubewust gedrag, het voor een korte afstand laten staan van de auto, is minder populair. Maar zes van de tien personen neemt voor een verplaatsing van maximaal vijf kilometer de fiets of gaat lopen.

Dusseldorp vijftig jaar

De Dusseldorp Groep viert haar vijftigjarig jubileum. In 1949 door de heer Th. R. M. Dusseldorp begonnen als transportbedrijf en zand- en grindhandel, heeft de firma inmiddels zeventien vestigingen en in totaal 425 werknemers.

Afvalsturing wint voorlopig van VROM

Afvalsturing Brabant kan voorlopig weer vliegas naar Duitsland exporteren. De weigering van het Ministerie van VROM om de vergunning te verlengen, is door de Raad van State geschorst.

Eerste proef met duurzaam storten

Bij vijf stortplaatsen is een proef begonnen waarbij de natuurlijke biochemische processen gebruikt worden om afval te neutraliseren. Met dit zogenaamde duurzame storten wil men dure nazorg op termijn verminderen.

Friesland kent ook no cure no pay

De Provincie Friesland heeft een regeling ingevoerd waarbij bedrijven alleen de kosten van een preventiescan betalen wanneer de scan uitwijst dat er voldoende financieel voordel is te halen door preventiemaatregelen.

Doelstellingen verpakkingsconvenant verder weg

De verpakkingsberg groeit, ondanks de afspraken en maatregelen die zijn vastgelegd in het Convenant Verpakkingen II.

Nieuwe installatie voor regeneratie zoutzuur

Het Belgische afvalverwerkende bedrijf Indaver en het Oostenrijkse engineersbureau SAD gaan samen een nieuwe rooster over bouwen voor de regeneratie van zoutzuur bij Corus (voorheen Hoogovens) in IJmuiden.

Verontwaardiging over suggestie van gesjoemel

Het rapport "Wie betaalt, bepaalt" van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, dat handelt over milieucriminaliteit, is bij sommigen hard aangekomen. Kern van het rapport is de conclusie dat gunstige uitslagen van milieuonderzoeken en laboratoria te koop zijn voor opdrachtgevers, omdat economische belangen vaak zwaarder wegen dan milieuhygiënische.