Nieuwsoverzicht


Er zijn 20088 items gevonden.

Sorteren op  

Handleiding calamiteitenpreventie

De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen heeft een handleiding samengesteld voor de preventie en bestrijding van rampen bij afvalbedrijven.

Nma en Europese Commissie positief over recycling autowrakken

De Europese Commissie heeft op 30 oktober geconcludeerd dat via het Nederlands recyclingsysteem van autowrakken geen staatssteun wordt verleend en met het systeem ingestemd.

Autoschroot als geluidsisolatie

Gerecycled plastic uit autoschroot absorbeert geluid beter dan de gebruikelijke materialen zoals schuimrubber of glasvezel.

SITA start pilot asbestrecycling

SITA EcoService, de business unit van SITA Nederland die zich bezighoudt met de inzameling en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, gaat een pilotinstallatie opzetten voor een productieproces waarbij asbest wordt omgezet in hoogwaardige grondstof.

Koningin bezoekt Merwedehaven

Hare Majesteit de Koningin heeft op 9 oktober een informeel werkbezoek gebracht aan IGAT, exploitant van afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. De Koningin werd ontvangen door minister Pronk en de directeur van IGAT, Peter Koers.

Haarlemmermeer wil meer gft uit flats

Onder het motto 'Doe mee, scheid gft' start de gemeente Haarlemmermeer, samen met afvalbedrijf De Meerlanden een experiment onder de bewoners in hoogbouwwijken.

Europese overeenkomst autobanden

De afgelopen maand is de eerste Europese 'CEN Workshop Agreement' (een document, vergelijkbaar met de Nederlandse Technische Afspraak, NTA) opgesteld voor 'post-consumer tyre materials and applications', oftewel: het hergebruik van oude autobanden.

Haskoning en Quis Products gaan samenwerken

Royal Haskoning en Quis Products hebben besloten tot samenwerking. Haskoning beschikt over een database met daarin de gegevens van gevaarlijke stoffen: de Europese Stoffen Informatie (EaSI) database.

Slib verbranden beste alternatief

Verbranden van zuiveringsslib blijft de beste oplossing, zo blijkt uit een studie van Royal Haskoning in opdracht van SNB (Slibverwerking Noord-Brabant).

Delta voert druk op OLAZ op

Delta Nutsbedrijven zet druk op de verkoop van OLAZ. De overname moet voor 1 januari 2002 definitief zijn. Gemeenten hebben de mogelijkheid om tot halverwege volgend jaar te besluiten de inzameling ook over te doen aan Delta.

Basisschool recyclet elektrische apparaten

Leerlingen uit groep 7 van de Nassauschool in Hilversum mochten op 19 oktober hun ingezamelde kleine elektrische apparaten zelf recyclen. In ruil voor de apparaten kreeg de school een nieuwe computer cadeau.

Promovendus: aanpassingsvermogen milieu onderschat

Metingen tonen aan dat stoffen in het milieu vaak beter worden afgebroken dan uit de gebruikte modellen naar voren komt.

Doelen verpakkingsconvenant nog onzeker

Er moet nog flink wat gebeuren om de hoeveelheid verbrand en gestort verpakkingsafval op het niveau te krijgen waarop overheid en bedrijfsleven het hebben afgesproken. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Verpakkingen.

Arbo-convenant Kwarts met puinbrekers

Staatssecretaris Hoogervorst (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft met de partners in de bouw- en sloopnijverheid het Arbo-convenant Kwarts getekend.

Limburg maakt actieplan secundaire grondstoffen

De provincie Limburg wil met een pakket aan maatregelen het hergebruik van bouwmaterialen stimuleren. Hierdoor moet het gebruik van nieuw gewonnen zand en grind verminderen.

Friesland ruimt oude autobanden op

Bouw- en Reststoffen Friesland (BRF) is in samenwerking met Granuband op 1 oktober gestart met het inzamelen van banden en rubberafval op Ecopark De Wierde te Oudehaske.

NMa keurt weer verwijderingstructuur gedeeltelijk af

De NMa heeft wederom de verwijderingstructuur voor een aantal productgroepen gedeeltelijk afgekeurd.

Afvalbeheer in het zuiden geïntegreerd behandelen

Toenemende armoede en groei van afvalproductie hebben een exponentieel verloop in de armste steden van de wereld. Alleen met een geïntegreerd lokaal afgestemd afvalbeheer kan een hygiënische leefomgeving worden gekregen.

Huisvuilcentrale levert schone warmte aan Vomar

Huisvuilcentrale N-H en Vomar Voordeelmarkt hebben een contract getekend voor de levering van schone warmte door de Huisvuilcentrale aan het nieuw te bouwen distributiecentrum van Vomar in de Boekelermeer.

Nieuwe vergunningaanvraag Elhorst-Vloedbelt

Twence heeft opnieuw een vergunningaanvraag bij de provincie Overijssel ingediend voor de voortzetting van haar afvalverwerkingsactiviteiten op Elhorst-Vloedbelt.