Nieuwsoverzicht


Er zijn 20644 items gevonden.

Sorteren op  

Top tien administratieve lasten

De ONRI heeft op verzoek van de Tweede-Kamerfractie van de VVD een lijst opgesteld van de overbodige, onderling strijdige en niet handhaafbare regels.

Gelderland met gemeentewerven weer legaal

Na een flinke periode van intensief werk voldoet een aantal (geprivatiseerde) afvalbrengstations en milieustraten in Gelderland aan de milieu-eisen.

CD geeft gemeenten info over verpakkingsrecycling

SVM·Pact heeft een CD gemaakt voor gemeenten, met informatie over wat burgers en bedrijven zouden moeten weten over het scheiden en recyclen van lege verpakkingen.

Wijziging BEES voorgesteld

Staatssecretaris Van Geel heeft het ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd dat de emissie-eisen van stookinstallaties aanpast aan de Europese richtlijn.

Nijssen neemt Brantjes over

De oud-papiermarkt is een grote speler rijker nu de Holding Wed G.J. Nijssen twee Brantjes bedrijven heeft overgenomen.

Amstelveen opent ondergrondse

Amstelveen is begonnen met het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel.

Entsorga tevreden afgesloten

De driejaarlijkse Keulse afvalbeurs Entsorga is redelijk succesvol geweest. Zeker gezien de moeilijke tijden in Duitsland.

Tilburgse Reiniging jubileert

Op 30 september was het precies honderd jaar geleden dat in Tilburg de Gemeentereiniging van start ging. Om dat te vieren is de stad op 1 oktober een campagne begonnen onder het motto 'Tilburg eeuwig schoon'.

Alleen grote auto-onderdelen milieuvriendelijk te recyclen

Onderzoek wijst uit dat mechanische recycling van kunststof auto-onderdelen alleen gunstig is uit milieuoogpunt als het grote, gemakkelijk bereikbare onderdelen uit monomaterialen betreft.

AVR gaat industrieel reinigen in Duitsland

AVR heeft een overeenkomst gesloten met RAG Aktiengesellschaft uit Essen voor de industriële reiniging van fabrieksterreinen en installaties.

Directeur Essent Milieu treedt terug

De heer J. Dam heeft te kennen gegeven met ingang van 1 oktober te willen terugtreden als directeur van de divisie Milieu.

Slag om klant barst los op Schiphol

Van Gansewinkel krijgt twee maanden na de overname van het facilitair bedrijf van Schiphol onverwacht een concurrent op de luchthaven: MI.

Afvalbeleid Vlaanderen succesvol

In Belgisch Vlaanderen wordt minder huishoudelijk afval geproduceerd en de burgers scheiden beter aan de bron dan vorig jaar. Ten opzichte van Nederland zijn de prestaties ook beter.

Van Geel prijst jarige NVMP, maar spoort ook aan

“De NVMP-structuur voor de inzameling van wit- en bruingoed blijkt beter te werken dan industrie en overheid vooraf hadden bedacht. De inzamelresultaten zijn goed, en de kosten relatief laag.”

Overslagstation Crailo mag nog even open blijven

Van de Raad van State mag het overlaadstation Crailo van de GAD in Hilversum tot 1 maart 2004 normaal blijven functioneren. Daar wordt afval onder andere overgeslagen op treinwagons.

GP Groot gaat inzamelen in gemeente Bergen

Vanaf volgend jaar gaat GP Groot het huisvuil inzamelen in de gehele gemeente Bergen (NH). De gemeente telt bijna 15 duizend huishoudens.

Brand bij GP Groot in Alkmaar

Op zaterdagmiddag 20 september is een omvangrijke brand ontstaan bij GP Groot in een berg van bijna vier ton grof huisvuil.

Groeidoelstelling DAR alleen door overnames

De DAR is zich aan het oriënteren om andere bedrijven of activiteiten over te nemen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2002.

NU-spaarpas krijgt VROM-subsidie

Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft toegezegd het Rotterdamse project van de NU-spaarpas financieel te ondersteunen. Doel is onder meer de landelijke introductie van het systeem.

Kringloopwinkel De Tweede Ronde failliet

Kringloopwinkel De Tweede Ronde uit Amsterdam is failliet. Moederbedrijf Het Goed ziet geen mogelijkheden meer de winkel overeind te houden en heeft zestig personeelsleden ontslag aangezegd.