Nieuwsoverzicht


Er zijn 19938 items gevonden.

Sorteren op  

Te weinig bluswater

Niet alle bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden op- of overgeslagen hebben voldoende bluswatercapaciteit. Om dit probleem op te lossen hebben bedrijven waar dit het geval is, tijdelijke maatregelen moeten nemen.

Slangen technischdirecteur recycling Vredestein Rubber Resources

Per begin april is de heer René Slangen, sinds 1994 plant manager bij Vredestein Rubber Recycling, aangesteld als technisch directeur recycling bij Vredestein Rubber Resources.

Milieuprestaties kunststofverpakking 'onderbelicht'

In de discussie over het afvalbeheer blijven de milieuprestaties van kunststof verpakkingen tijdens de gebruiksfase onderbelicht.

Rooijakkers directeur bij aviTwente

Bij de aviTwente is de heer dr. A.F.J. Goeting opgevolgd door de heer ir. J.T. Rooijakkers.

Recycling van ICT-apparatuur goed op dreef

In 1999 is via het ICT-inzamelsysteem bijna 3000 ton aan computers, copiers, faxen, telecommunicatie en andere kantoormachines ingezameld en gerecycled. Totaal ruim 400.000 apparaten.

Reiniging Vlaardingen en Schiedam fuseren tot Irado

Irado is de nieuwe naam van de onderneming waarin de gemeente Vlaardingen en ONS Milieu uit Schiedam de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval, het beheren van milieustations, de reiniging en aanverwante taken hebben ondergebracht.

Jan Dam directeur Essent Milieu

De Raad van Bestuur van Essent heeft per 1 april de heer drs. Jan Dam (54) uit Veenendaal benoemd tot directeur van de nieuwe divisie milieu.

Milieu'toolkit' voor kantoren

Een 'gereedschapskist' vol hulpmiddelen om milieuvriendelijk gedrag onder kantoormedewerkers te bevorderen: dat krijgen de deelnemers aan het 'Toolkit'-project, dat bij zes provincies van start is gegaan.

Hermens senior adviseur bij Meurs Projecten en Milieuadvies

De heer ir. P.A.H. Hermens heeft het Ministerie van VROM verlaten en is als senior adviseur in dienst getreden bij Meurs Projecten en Milieuadvies.

Lemmen verkoop- en marketingdirecteur Sulo Groep

Theo Lemmen is verkoop- en marketingdirecteur geworden van de gehele Sulo Groep.

Opmerkelijke terugkeer van Leefting in de afvalwereld

Bob Leefting is terug in de afvalwereld. Vanaf half mei verdeelt hij zijn tijd tussen G.P. Groot en Essent.

Brem hoogleraar Thermische Conversie Biomassa UniversiteitTwente

Dr. ir. G. Brem is benoemd tot hoogleraar Thermische Conversie Biomassa aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente.

NMa keurt verwijderingssysteem autowrakken goed

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft ingestemd met de wijze waarop de verwijderingsbijdrage voor auto's wordt geheven en hoe het daarbij behorende verwijderingssysteem is opgezet.

Extra inspanningen nodig gescheiden inzameling

Er zijn extra inspanningen nodig om de doelstellingen op het gebied van gescheiden inzameling en hergebruik van afvalstoffen te realiseren.

Het Nationaal Dubo Centrum is verhuisd

Het Nationaal Dubo Centrum is per 1 mei verhuisd naar Rotterdam.

Nieuwe haven op terrein Huisvuilcentrale

Op 6 april is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe containerterminal op het terrein van de Huisvuilcentrale te Alkmaar.

Waste Management Nederland overgenomen door Shanks

Shanks Group heeft voor 328,2 US-dollar (ruim 780 miljoen gulden) Waste Management Nederland (WMN) overgenomen van Waste Management International.

ABN AMRO Regio Utrecht behaalt milieudoelstelling

ABN AMRO Regio Utrecht behaalde als eerste regio binnen de bank de milieudoelstelling van maximaal 25 procent restafval.

De Groot directeur RubberRecycling Rotterdam

Vanaf 1 februari is de heer Jaap de Groot de heer Wim Klapwijk opgevolgd als directeur van RubberRecycling Rotterdam.

Schiphol blijft achter bij doelstellingen

Uit het milieujaarverslag van Schiphol blijkt dat in 1999 veertien procent meer afval is ingezameld en minder gescheiden werd aan de bron.