Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 12 juni 2017

Almere investeert in ondergronds afval scheiden

In opdracht van gemeente Almere gaat CentralNed het ondergrondse afvaltransportsysteem (OAT) vernieuwen.

Een nieuw model en technische ontwikkelingen moet het systeem 100 procent  beschikbaar en minder storingsgevoelig maken. Ook wordt ondergronds afval scheiden mogelijk. Nu gaat een prullenbak die geleegd wordt korte tijd op slot. Met het nieuwe model is daar geen sprake meer van en kunnen bewoners afval ook tijdens het legen in de containers gooien. Daarnaast moet een robuustere leegprocedure de storingsgevoeligheid drastisch omlaag brengen.

Bij honderd nieuw te plaatsen prullenbakken in het openbaar gebied kan het restafval gescheiden en ondergronds getransporteerd worden. De gemeente Almere gaat hiervoor aan de slag met drie fracties: PMD, restafval en papier. De nieuwe prullenbakken zullen medio september 2017 gereed zijn voor gebruik.

Storingen

Het OAT van de gemeente Almere is een van de grootste ondergrondse afvaltransportsystemen in de wereld. Het functioneren ervan is echter niet altijd vlekkeloos gegaan. Storingen en oplopende exploitatielasten waren in 2013 aanleiding voor een raadsonderzoek. In 2014 besloot de gemeenteraad om toch door te gaan met het systeem. Het OAT blijkt nog steeds last te hebben van storingen. Ook blijkt uit de programmarekening van de gemeente Almere over 2016 dat de registratiesoftware van het OAT systeem in de eerste helft van 2016 gebreken vertoonde, waardoor minder kon worden gefactureerd dan verwacht.

Meer weten over Gemeente Almere?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over CentralNed BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Gerelateerde artikelen