Categorie: afval & energie | Gepubliceerd: 13 juni 2017

Economische missie naar Lissabon

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren duurzame energie en milieutechnologie uit voor een economische missie in Portugal.

De missie van 10 tot en met 12 oktober staat met name open voor organisaties met een focus op energieopwekking, -infrastructuur en –opslag, of energie uit afval. Portugal is in Europa voorloper op het gebied van duurzame energie. Het aandeel hernieuwbare energie in de energieconsumptie stevent af op 30 procent en daarmee behoort Portugal tot de kopgroep in de EU.

De missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, alsook aan het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Portugal. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor meer informatie of aanmelden voor de missie kunnen organisaties tot en met 7 juli terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).