Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 15 juni 2017

Suez start samenwerking met Chill

Afval- en milieubedrijf Suez en Chemelot Innovation and Learning Labs (Chill) gaan samen op zoek naar innovatieve oplossingen voor de circulaire economie.

De partijen gaan in nauwe samenwerking onderzoek doen naar innovaties en nieuwe kansen om afval als grondstof terug te winnen en weer als product toe te passen. Suez zal diepgaande kennis van de circulaire economie inbrengen. Chill brengt als een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving voor bedrijven en kennisinstellingen in de chemische sector het jeugdige elan in van jonge MBO-, HBO- en WO-studenten.

De samenwerking zal drie jaar lopen met de mogelijkheid tot verlenging. Gedurende het partnership is het de bedoeling dat ook andere partijen gaan bijdragen aan de ontwikkeling van projecten.

Accelerator

Bij Chill, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, is een groot aantal studenten van MBO, HBO en universitaire opleidingen actief. De samenwerking met Suez levert een bijdrage aan het streven om recycling en duurzaamheid een meer prominente rol te geven in het Limburgse middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het partnership tussen Suez en Chill moet bovendien een accelerator worden voor een aantal projecten rondom thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, zowel binnen als buiten de regio Zuid-Limburg.

Trackrecord

Suez verwacht veel van de jonge talenten die met een frisse blik naar de bestaande problemen, ontwikkelingen en trends kunnen kijken. Dat lijkt niet geheel onterecht, want Chill heeft op dit punt een trackrecord. Zo heeft een aantal studenten bij Chill gekeken naar alternatieve oplossingen voor de schadelijke lijmen die worden gebruikt bij de montage van houten pallets. Er is onderzoek gedaan naar de recyclingmogelijkheden van toners en cartridges. En studenten van Chill hebben recent onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bepaalde grondstoffen van verzamelde latex verfresten te hergebruiken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de oprichting van een door studenten geleid bedrijf dat zich met deze uitdagingen bezig houdt.