Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5561 items gevonden.

Sorteren op  

Rapport over kunststof recycling in provincie Utrecht

Brief minister Vrom over vormgeving regionale uitvoeringsdiensten

Rapport over kunststofrecycling en de monitoring en de realisatie in de praktijk

Beantwoording Kamervragen over EVOA-beschikkingen

Ontwerpbesluit wijziging melden bedrijfsafvalstoffen

Begeleidende brief wijziging melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Gevolgen van nieuwe doelstellingen van de AEEA-richtlijn

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit melden afvalstoffen

VI TOP-Advisering milieuvergunningen grote bedrijven 2009

Jaarcijfers Veolia 2009

Engelse samenvatting van de Okopol studie naar de Duitse export van e-waste

Studie Okopol naar Duitse export e-waste

Brochure toezichtplan vervoer over water 2010

Brief Afvaloven Nee aan Rabobank over Rec

Aantal en verspreiding van de belangrijkste afvalbedrijven in de EU

Uitspraak Raad van State inzake lasten onder dwangsom Top Moerdijk

Studie TU Delft naar biobrandstoffen uit houtafval

Europa 2020-strategie: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

Brief provincie Limburg aan minister van Justitie over illegale afvalstort

Annexen bij aanbesteding verwerking gft