Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5488 items gevonden.

Sorteren op  

Kamervragen en antwoorden over verkoop VAM

Brief Essent Milieu aan Limburgse gemeenten over nascheiding

Vaststelling gemeenschappelijke regeling Olaz

Jaaroverzicht milieutelefoon Zuid-Holland 2009

Kamerbrief vergoeding nascheiding en standvan zaken bronscheiding kunststof verpakkingen

Presentatie onderzoeksresultaten Europees onderzoek naar glas als verpakkingsmateriaal

Notitie aan Tweede Kamer over beheer van oude stortplaatsen

Overeenkomst afvalinzameling gemeente Wormerland en HVCInzameling

Overeenkomst afvalverwerking Wormerland en HVC

Toekomstverkenning van werkgerelateerde gevaren aan het gebruik van chemische stoffen

Wrap studie naar Chinese markt voor oudpapier en plastic (2009)

Brief van Nedvang aan Begeleidingscommissie over vergoeding en rol VNG

Kamerbrief over aanbieding Lap2 na inspraak

Lap2 bijlagen met inspraak verwerkt, maar nog niet goedgekeurd

Lap2 (beleidskader) met inspraak verwerkt, maar nog niet goedgekeurd

Lap2 nota van aanpassing na inspraak

Uitwerking gevolgen van herziening aandelenstructuur Twence

Subsidie aanpak verpakkingafval en zwerfafval 2008 t/m 2012

Woonlastenmonitor 2009

De Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur