Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5688 items gevonden.

Sorteren op  

Impel-rapport inspectie grensoverschrijdend afvalverkeer

CBS-grafiek inzameling kunststof verpakkingen 2000-2008

Nota van aanpassing eerste wijziging LAP 2009-2021

Evaluatie van de Lissabonstrategie

Rapport over de treurige staat van afvalrecycling in de luchtvaartindustrie

Waste management in Europe: framework, trends and issues

Waste management companies in Europe 2009

Uitvoeringsnota afvalbeleid gemeente Almere

Onderzoek Vrom-inspectie naar naleving sloopregeling

Antwoord op Kamervragen over stort van asbest op Derde Merwedehaven

Afval zonder grenzen

Wijziging Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet

Minister Cramer over toezeggingen dossier afval en verpakkingen

Uitspraak kort geding bouwstop Rec (Omrin)

Bir-rapport over de wereldwijde oud-papiermarkt in 2008

Onderzoeksrapport veiligheidsaspecten uitbreiding stort Nauerna

Rekenkameronderzoek inzake Avalex

Brief eindadvies over Wm-vergunning stortplaats Nauerna

Akkoord Gorinchem raadsvoorstel toetreding GR GGNZ

Regeling aanwijzing ecodesign-producten