Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5880 items gevonden.

Sorteren op  

Voorlopige planning aanbesteding

Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een Europees afval-agentschap

TNO-onderzoek naar de werkelijke emissieprestaties van Euro-V trucks

Convenant toekenning R1 status avi's en moratorium uitbreiding

Studie BfR naar gezondheidsrisico's voedselverpakking van gerecycled karton

Zwartboek afvaloven-nee

Onderzoek naar de mogelijkheden tot beter bioafvalbeheer in Europa

Besluit tot vaststelling van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021

Onderzoek voedselverspilling met als startpunt de winkel

CBSmilieurekeningen 2008

Kamerbrief over SDE 2010

Advies toekennen van de R1-status aan avi's

Rapport over de naleving van essentiële eisen uit de Verpakkingsrichtlijn in lidstaten

Ovam marktanalyse gft

Herziene Richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten

EU-richtlijn Ecodesign (2009)

Definitieve routemap aanbesteding biomassacentrale

Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Europese milieu-industrie: de industrie als geheel

Waste Private Finance Initiative Frequently Asked Questions

Engelse afvalstrategie 2008/09