Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5365 items gevonden.

Sorteren op  

Aanbieding resultaten Schoon Belonen

Kamerbrief nav onderzoek van het functioneren van het asbeststelsel

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016

Nota van antwoord Lap3

Overzicht wijzigingen Lap3 - Lap2

Kamerbrief Lap3

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant in zaak BioSpares

Position paper VNG ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Best practices tegen voedselverspilling

Position paper Recycling Netwerk ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Standpunt Drentse gemeenten inzake ketenregie pmd

Position paper CBL ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Beantwoording Kamervragen over hergebruik van textiel

Monstering, monitoring en bron van dioxines in de omgeving van een Nederlandse verbrandingsinstallatie

Actualisatieverzoek van Mob voor Rec

Ontwerpbesluit wijzigen omgevingsvergunninq Rec

Verzoek regeling van werkzaamheden over rubbergranulaat op voetbalvelden

Schriftelijke vragen over milieuschade rubbergranulaat onder kunstgras

Wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake Ja-Ja sticker