Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5814 items gevonden.

Sorteren op  

Structurele en technische factoren in grondstoffenefficiëntie

Conclusies Milieuraad 25 juni 2018

Meerlanden jaarverslag 2017

Beantwoording Kamervragen over rapport 'Circulaire Economie- Energie- en Klimaatbeleid'

Raadvoorstel voor toetreding Voorst tot Circulus-Berkel

PBL-onderzoek: Monetaire milieuschade in Nederland

Tolvik Energy-from-waste VK statistieken 2017

Motie Alphen aan den Rijn Raamovereenkomst verpakkingen

Area Reiniging jaarverslag 2017

Twente Milieu duurzaamheidsverslag 2017

CPB-publicatie 'Circulaire economie: Economie en ecologie in balans'

CPB-achtergronddocument 'Een economische analyse van de werking en beperking van grondstoffenmarkten'

Antwoorden Kamervragen over afvaldumpingen boswachters als statement

Onderzoek Rekenkamer Lansingerland - Scheidend Vermogen

Methodiek duurzaam aanbesteden afval

Moties ingediend bij het debat het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland

Gewijzigde motie van Kröger en Laçin over een plan voor de lange termijn bij ontginning

Gewijzigde motie over hergebruik van zo schoon mogelijke grond uit de eigen omgeving

Actieprogramma voor betere regelgeving en dienstverlening

Voorstel van wet van het lid Veldman met betrekking tot de afvalstoffenheffing