Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5543 items gevonden.

Sorteren op  

Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Veldman

Verslag schriftelijk overleg ontwerpbesluit afvalstoffen

Position paper Feve en Ferver over calculatie recycling

Uitspraak Gerechtshof Den Bosch in zaak Van Gansewinkel en werknemer

Juridische hulp bij de toepassing van aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten in de afvalsector.

Stand van zaken hernieuwbare energieproductie

Brief over te weinig in rekening gebrachte ledigingen afvalstoffenheffing 2015

Effectbeoordeling Commissievoorstel BGGS-richtlijn

Routekaart voor evaluatie Evoa

Beantwoording vragen van de leden Nijboer en Cegerek (beiden PvdA) over Attero

Uitspraak over vetverwerker uit Dronten

Uitspraak over wederrechtelijk verkegen voordeel vetverwerker uit Dronten

Mededeling over energiewinning uit afval

BGS-richtlijn

Uitvoeringsverslag van de Europese Commissie bij het actieplan Circulaire Economie

Brancheverduurzamingsplan Industrie van FME

Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen “Doe Het Zelf”

Brancheverduurzamingsplan Interieur van Koninklijke CBM

Brancheverduurzamingsplan Technologische Industrie - Elektronica

Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant inzake illegale overbrenging van afvalstoffen