Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5233 items gevonden.

Sorteren op  

Aanbiedingsbrief Rijksbrede programma Circulaire Economie: 'Nederland circulair in 2050'

Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) over het bericht Afval van zolder kan mee in de kolencentrale

Evaluatie Stichting Afvalfonds

ARN Jaarverslag 2015

Milieurisico's van specifieke stoffen in bunkerolie in zeeschepen

Onderzoek ICM Unlimited naar scheidingsgedrag in Engeland

Grondstofrijke toekomst - Uitbreiding van de Britse economie

Beantwoording Kamervragen van het lid Cegerek (PvdA) over het gebruik van plastic trays in de sierteelt

Position paper 'Icoonproject sierteelt' van de Plastic Soup Foundation

Implementatie ILUC-richtlijn

Tussenbeschikking van het Hof in ontslagzaak HMS

Uitspraak Europese Hof van Justitie over gebrekkig afvalmanagement in Griekenland

Besluit van de Minister van Sociale Zaken tot algemeen verbindendverklaring van cao Orsima

Brief van dhr Jonker inzake afvalpas-systeem Arnhem

Antwoord op Kamervragen over de vervuiling van supermarktproducten

Uitspraak voorzieningenrechter Gelderland Wob-zaak Suez

Uitspraak voorzieningenrechter Rotterdam in Wob-zaak Stichting Retourverpakking

Onderzoeksrapport bewonersonderzoek inzamelstructuur afval

Raadsvoorstel 22-8-2016 - Keuzenotitie afvalbeleidsplan

Europese financiering voor fossiele brandstoffen