Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5365 items gevonden.

Sorteren op  

Amendement bij Belastingplan 2017 van De Vries en Groot

Raadvoorstel Eindhoven zienswijze Renescience

Rapport Cure Renescience

Rapport Materialentransitie van Cure

Veolia-rapport 'Circular thinking for a changing world'

Overzicht hoe risico's zijn geborgd in overeenkomsten

Brief van de Europese Milieuraad (EEB) en Europese consumentenorganisatie Beuc gericht aan de EUEB over de toekomst van het EU Ecolabel

Beantwoording Kamervragen over rapport 'Dirty Diesel'

Beantwoording Kamervragen over bericht dat bedrijven giftige brandstof via Nederlandse havens naar Afrika exporteren

Antwoord op vragen van het lid Smaling over het bericht dat giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika wordt verscheept

Het gebruik van natuurlijke grondstoffen - Duitsland 2016

Europees protocol voor beheer bouw- en sloopafval

De Nederlandse economie: Circulaire economie in Nederland 2016|06

Energie-, transport- en milieu-indicatoren: editie 2016

Raadsvoorstel voortzetting afvalbeleid Tubbergen

Evaluatie afvalbeleid Dinkelland en Tubbergen 2016

Kamervragen over conflict tussen het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten aangaande kunststof verpakkingen

Uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake nazorgheffing Crayestein-West

Beantwoording Kamervragen van het lid Dik-Faber (CU) over de inzameling van medicijnafval

Gezondheid en veiligheid in de Britse afvalsector in 2016