Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5483 items gevonden.

Sorteren op  

Ademe kerncijfers afval editie 2016

Afvalbeleidsplan 2017-2020 Heusden

HVC kwartaalbericht en vooruitblik AVA december 2016

Brief aan de voorzitter eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie over zorgen omtrent het mogelijk schrappen van het EU Ecolabel voor productgroepen

Britse afvalstatistieken 2010-2015

Circulaire Economie in Opleiding Bedrijfsjuristen

Overzicht vereenvoudiging Participatiewet en Banenafspraak vanaf 1 januari 2017

Advies Advocaat-Generaal HR over teruggaaf afvalstoffenbelasting na afschaffen Wbm in 2012

ReCiPe 2016

Briefadvies 'Gezondheidsrisico's van microplastics in het milieu'

EEA verslag afvalpreventieplannen 2015

Ex'tax-studie 'Een fiscale strategie voor een inclusieve en circulaire economie'

Productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier 2016

Whitepaper De Circulaire Economie; achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende business modellen

Artikel over kringloopbedrijf Opnieuw & Co

Voedselverspilling bij Groningse supermarkten - Hoe zit de vork in de steel?

Hoe groen is de Vlaamse economie?

Uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake ontslag om verzuimde asbestmelding

Verslag van Praktijkdag over beschut werk en de Praktijkroute

Start ' Meer waarde Uit Afval in Velsen (collegebericht)