Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5767 items gevonden.

Sorteren op  

Wallonië Afval-Grondstoffenplan

Beantwoording Kamervragen Dik-Faber over Ciel-rapport vervuilde olie

Duurzaamheidverslag ARN 2016

Verklaring voor papierrecycling 2016-2020

Monitor Open standaardenbeleid 2016

Kamerbrief over Monitor open standaardenbeleid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Grondstoffenplan gemeente Heemskerk 2017-2020

Beantwoording Kamervragen over duurzaamheidscriteria biomassa

Position paper: Verspreiding van microvezels uit kleding bij wassen

Roadmap Plastic Strategy Europese Commissie

Het versterken van ecodesign als kwaliteitscriterium bij bedrijven

Uitspraak rechtbank Gelderland inzake illegaal ontdoen groenafval

Verslag informele bijeenkomst voor milieuministers, 25-26 april 217

Beantwoording Kamervragen over het opleiden van asbestsaneerders

Fost Plus Jaarverslag 2016

ABN Amro Branche-update Verpakkingen 2017

Afvalenergiesector verdient aanmoediging in haar transitie naar circulaire economie

Uitspraak Raad van State inzake botdrogerij Panningen

Checklist zwerfvuil opruimen uit Arbocatalogus agrarische en groene sectoren