Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5354 items gevonden.

Sorteren op  

Voorlopige correctiebedragen SDE+ 2017

Kamerbrief openstelling SDE+ 2016 najaar

EVO-rapport 'Kostenontwikkelingen in het wegvervoer'

Kostenraming wegvervoer in 2017 Panteia/NEA

Consultatiedocument 'Verbeteren van de recyclebaarheid van 5 kunststof verpakkingsmaterialen'

Startnota MBO afgedankte matrassen

BVOR - notitie t.b.v. Rondetafelgesprek Bodemvruchtbaarheid en Organische stof op 26 oktober 2016

Manifest Organische stof: leven in de Nederlandse bodem

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2015

21 maatregelen om een circulaire economie te promoten

Reactie FME op begroting IenM

Persbericht Suez Environnement - Financiële resultaten t/m 30 september 2016

CO2 voordeel Renescience

Avri - Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 (concept)

Bijlage bij EC-werkprogramma 2017: sleutelinitiatieven

Mededeling EC-werkprogramma 2017

Petitie Alle tassen beprijzen

Pleidooi voor Versnelling van de Energietransitie

Uitspraak in beroep inzamelaars zeescheepsafval tegen ACM (gerectificeerd)

Verkenning Alle tassen beprijzen